दोन स्ट्रिंग्स एनाग्राम लेटकोड सोल्यूशन्स बनवण्याच्या किमान चरणांची संख्या

समस्या विधान या समस्येमध्ये, आम्हाला लोअर-केस इंग्रजी वर्ण असलेल्या दोन स्ट्रिंग 's' आणि 't' दिल्या आहेत. एका ऑपरेशनमध्ये, आम्ही स्ट्रिंग 't' मधील कोणतेही अक्षर निवडू शकतो आणि ते इतर काही कॅरेक्टरमध्ये बदलू शकतो. 'टी' बनवण्यासाठी आम्हाला अशा ऑपरेशन्सची किमान संख्या शोधण्याची आवश्यकता आहे ...

अधिक वाचा

उजव्या संख्येच्या त्रिकोणाच्या पथांची जास्तीत जास्त बेरीज

“राईट नंबर त्रिकोणातील पाथची जास्तीत जास्त बेरीज” ही समस्या सांगते की आपल्याला काही बरोबर संख्या त्रिकोणाच्या रूपात दिली आहे. आपण वरुन प्रारंभ केल्यास आणि आपण हलवित असलेल्या तळाकडे जात असल्यास आपण मिळवू शकणारी जास्तीत जास्त रक्कम शोधा.

अधिक वाचा

अ, ब आणि क लांबीच्या विभागांची कमाल संख्या

समस्या "लांबी a, b आणि c च्या विभागांची जास्तीत जास्त संख्या" असे सांगते की आपल्याला एक सकारात्मक पूर्णांक N दिला जातो आणि आपल्याला N, वापरून तयार होणाऱ्या लांबी a, b आणि c चे जास्तीत जास्त विभाग शोधण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण N = 7 a = 5, b…

अधिक वाचा

0 बेरीजसह सबर्रे आहे का ते शोधा

“0 बेरीजसह सबरेरे आहे का ते शोधा” ही समस्या सांगते की तुम्हाला नकारात्मक पूर्णांक असलेली एक पूर्णांक अॅरे दिली आहे. समस्येचे विधान कमीतकमी 1. आकाराच्या कोणत्याही उप-अॅरेचे निर्धारण करण्यास सांगते. या उप-अॅरेची बेरीज 1. च्या बरोबरीची असावी. उदाहरण arr [] = {2,1, -3,4,5}…

अधिक वाचा

0, 1 आणि 2 एस समान संख्येसह सबस्ट्रिंग मोजा

"0, 1 आणि 2 च्या समान संख्येसह सबस्ट्रिंग्स मोजा" ही समस्या सांगते की तुम्हाला फक्त 0, 1 आणि 2 असलेली स्ट्रिंग दिली जाते. समस्या विधान फक्त 0, 1 आणि 2 च्या समान संख्या असलेल्या सबस्ट्रिंगची संख्या शोधण्यास सांगते. उदाहरण str = "01200"…

अधिक वाचा

जोड आणि वजाबाकी च्या आज्ञा अंमलात आणल्यानंतर सुधारित अ‍ॅरे प्रिंट करा

आपल्याला आकार n ची अ‍ॅरे दिली जाईल, सुरुवातीला अ‍ॅरे मधील सर्व व्हॅल्यूज 0 आणि क्वेरीज असतील. प्रत्येक क्वेरीमध्ये चार मूल्ये समाविष्ट आहेत, क्वेरीचे प्रकार टी, श्रेणीचा डावे बिंदू, श्रेणीचा उजवा बिंदू आणि के क्रमांक, आपल्यास…

अधिक वाचा

सबार्रे डोंगराच्या रूपात आहे की नाही ते शोधा

समस्या स्टेटमेंट समस्या "सबअरे पर्वताच्या स्वरूपात आहे की नाही ते शोधा" असे सांगते की आपल्याला पूर्णांक अॅरे आणि श्रेणी दिली आहे. समस्या स्टेटमेंट हे शोधण्यासाठी विचारते की दिलेल्या श्रेणीच्या दरम्यान तयार केलेला उप-अॅरे पर्वत स्वरूपात आहे किंवा ...

अधिक वाचा

वैकल्पिक x आणि y घटना म्हणून बायनरी स्ट्रिंगची पुनर्रचना करा

समस्या स्टेटमेंट समजा तुम्हाला बायनरी स्ट्रिंग, आणि दोन संख्या x आणि y दिले आहेत. स्ट्रिंगमध्ये फक्त 0s आणि 1s असतात. "बायनरी स्ट्रिंगला पर्यायी x आणि y घटना म्हणून पुन्हा व्यवस्थित करा" ही समस्या स्ट्रिंगची पुनर्रचना करण्यास सांगते जसे 0 येते x वेळा ⇒ 1 येते ...

अधिक वाचा

रेषीय वेळेत आकार 3 ची क्रमवारी लावलेले अनुक्रम शोधा

समस्या विधान "रेषीय वेळेत आकार 3 चे क्रमवारीबद्ध क्रम शोधा" ही समस्या सांगते की आपल्याकडे पूर्णांक अॅरे आहे. समस्या स्टेटमेंट तीन संख्या अशा प्रकारे शोधण्यास सांगते की अॅरे [i] <अॅरे [के] <अॅरे [के], आणि आय <जे <के. आगमन उदाहरण []…

अधिक वाचा

दिलेले अ‍ॅरे बायनरी सर्च ट्रीच्या लेव्हल ऑर्डर ट्रव्हर्सलचे प्रतिनिधित्व करू शकत आहेत का ते तपासा

समस्या स्टेटमेंट समस्या "दिलेली अॅरे बायनरी सर्च ट्रीच्या लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलचे प्रतिनिधित्व करू शकते का ते तपासा" असे नमूद केले आहे की तुम्हाला बायनरी सर्च ट्रीचे लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल दिले गेले आहे. आणि झाडाची लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल वापरणे. स्तर ऑर्डर असल्यास आम्हाला कार्यक्षमतेने शोधण्याची आवश्यकता आहे ...

अधिक वाचा