दुहेरी दुवा साधलेली यादी वापरून ड्यूकची अंमलबजावणी  


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले अडोब एलेशन ऍमेझॉन अमेरिकन एक्सप्रेस डीई शॉ फॅक्टसेट फोरकाइट्स जीई हेल्थकेअर Google ऑक्सिजन वॉलेट Qualcomm Spotify शिंपडणे यूएचजी ऑप्टम वूकर झोम झेडस्केलेर
Dequeue दुवा साधलेली यादी रांग सिद्धांत

समस्या विधान  

“डबली लिंक्ड लिस्ट वापरुन ड्यूकची अंमलबजावणी” ही समस्या सांगते की आपल्याला खालील कार्ये अंमलात आणण्याची आवश्यकता आहे डेक किंवा दुप्पट वापरुन रांगेची समाप्ती झाली जोडलेली यादी,

 1. insertFront (x): Deque च्या सुरूवातीस एलिमेंट x जोडा
 2. insertEnd (x): Deque च्या शेवटी एलिमेंट x जोडा
 3. डिलीटफ्रंट (): डेकच्या प्रारंभापासून एक घटक हटवा
 4. हटवा आणि (): डेकच्या शेवटी एक घटक हटवा
 5. गेटफ्रंट (): डेकच्या सुरूवातीस घटक परत करा
 6. getEnd (): डेकच्या शेवटी घटक परत करा
 7. isEmpty (): Deque रिक्त आहे की नाही ते मिळवते
 8. आकार (): डिकचा आकार परत करा
 9. मिटवा (): डेकचे सर्व घटक हटवा

उदाहरण  

insertFront(5)
insertEnd(10)
insertEnd(11)
insertFront(19)
getFront()
getEnd()
deleteEnd()
getEnd()
deleteFront()
getFront()
size()
isEmpty()
erase()
isEmpty()
19
11
10
5
2
false
true

अल्गोरिदम  

दुहेरी जोडलेली यादी वापरून ड्यूक कार्यान्वित करण्यासाठी. आम्ही समोर आणि मागील बाजूस दोन पॉइंटर्स राखून ठेवतो, जेथे दुहेरी जोडलेल्या यादीच्या समोरील बाजूस आणि शेवटच्या बाजूला मागील बिंदू दर्शवितात. तसेच आम्ही एक राखण्यासाठी आवश्यक आहे पूर्णांक आकार, जे डेकमध्ये नोड्सची संख्या साठवते.

करण्यासाठी घाला, हटवाकिंवा प्रारंभ पासून एक घटक मिळवा आम्ही वापरतो समोर पॉईंटर

करण्यासाठी घाला, हटवाकिंवा शेवटी एक घटक मिळवा आम्ही वापरतो मागील पॉईंटर

दुहेरी दुवा साधलेली यादी वापरून ड्यूकची अंमलबजावणीपिन

इनसेटफ्रंट (x)

Deque च्या समोर एक घटक समाविष्ट करण्यासाठी, पुढील गोष्टी करा

 1. आवश्यक मूल्यासह एक नवीन नोड तयार करा आणि त्यास नोड कॉल करा.
 2. जर पुढचा भाग शून्य असेल तर पुढील आणि मागील नोड बनवा.
 3. अन्यथा, समोरच्यापूर्वी नोड घाला आणि नोडला नवीन फ्रंट म्हणून चिन्हांकित करा.
 4. वाढीचा आकार
हे सुद्धा पहा
क्रमवारी लावलेल्या यादीतून डुप्लिकेट काढा II

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी ओ (1)

छद्म कोड

Create a new node with required value and call it node
if (front == null) {
 front = rear = node
} else {
 node.next = front
 front.prev = node
 front = node
}
size++

insertEnd (x)

डेकच्या शेवटी एखादा घटक समाविष्ट करण्यासाठी पुढील गोष्टी करा

 1. आवश्यक मूल्यासह एक नवीन नोड तयार करा आणि त्यास नोड म्हणा.
 2. जर मागील शून्य असेल तर पुढे आणि मागील नोड बनवा.
 3. अन्यथा, मागील नंतर नोड घाला आणि नवीन मागील म्हणून नोड चिन्हांकित करा.
 4. वाढीचा आकार

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी ओ (1)

छद्म कोड

Create a new node with required value and call it node
if (rear == null) {
 front = rear = node
} else {
 rear.next = node
 node.prev = rear
 rear = node
}
size++

डिलीटफ्रंट ()

Deque च्या समोर एक घटक हटविण्यासाठी, पुढील गोष्टी करा

 1. जर समोरचा भाग शून्य असेल तर हटविण्यासाठी कोणतेही घटक नसतील तर परत या.
 2. जर समभाग मागील बाजूच्या बरोबरीचा असेल तर तेथे फक्त 1 नोड असेल तर पुढील आणि मागील शून्य करा.
 3. नाहीतर, समोरचा भाग बनवा. समोर आणि मागील हटवा
 4. आकार कमी करा

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

if (front == null) {
 return
}
if (front == rear) {
 front = rear = null
} else {
 temp = front
 front = front.next
 front.prev = null
 deallocate space for temp
}
size--

हटवा आणि ()

डेकच्या शेवटी एक घटक हटविण्यासाठी खालील गोष्टी करा

 1. जर मागील शून्य असेल तर हटविण्यासाठी नोड नसल्यास फक्त परत या.
 2. मागील बाजू समोरील असल्यास, तेथे फक्त एक नोड आहे, समोर आणि मागील शून्य करा.
 3. अन्यथा मागील करा. मागील आणि मागील हटवा हटवा.
 4. आकार कमी करा

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

if (rear == null) {
 return;
}
if (rear == front) {
 front = rear = null
} else {
 temp = rear
 rear = rear.prev
 rear.next = null
 deallocate space for temp
}
size--

गेटफ्रंट ()

ड्यूकचा पुढील भाग समोर दर्शविला जातो, तर जर समोर रिकामा नसेल तर समोर. डेटा

हे सुद्धा पहा
स्टॅक घटक सलग जोड्या आहेत की नाही ते तपासा

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

if (front != null) {
 return front.data
}
return -1

getEnd ()

Deque चा शेवटचा घटक मागील बाजूस दर्शविला जाईल, तर जर मागील भाग रिटर्न रियर.डेटा नसेल तर

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

if (rear != null) {
 return rear.data
}
return -1

रिक्त आहे()

जर ड्यूक रिक्त असेल तर समोर आणि मागील दोन्ही शून्य असतील, तर जर समोरचा भाग निरर्थक असेल तर, खोटे परत जा.

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

if (front == null) {
 return true
}
return false

आकार ()

ड्यूकचा आकार 'आकार' नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये संग्रहित आहे, म्हणून केवळ रिटर्न साईज द्या.

वेळ गुंतागुंत = ओ (1)

छद्म कोड

return size

मिटवा ()

डेक मिटवणे म्हणजे डेक् चे सर्व नोड्स हटवणे. खालील सर्व नोड्स हटविण्यासाठी,

 1. मागे रिकाम्या म्हणून सेट करा.
 2. समोर दिशेने एक तात्पुरता पॉईंटर टेम्प तयार करा.
 3. Deque मध्ये ट्रॅव्हर्स आणि पुनरावृत्ती चरण 4, म्हणजेच, समोर नल पुनरावृत्ती चरण 4 नाही.
 4. समोर म्हणून टेम्प सेट करा, फ्रंट. एनक्स्ट म्हणून फ्रंट आणि टेम्पसाठी स्पेस डेअलोकेट.
 5. शेवटी नल म्हणून अस्थायी सेट करा आणि पुढे शून्य म्हणून सेट करा आणि आकार 0 प्रमाणे सेट करा.

वेळ गुंतागुंत = ओ (एन), जेथे ड्यू मधील नोडस्ची संख्या आहे

छद्म कोड

rear = null
Node temp = front
while (front != null) {
 temp = front
 front.prev = null
 front = front.next
 deallocate space for temp
}
temp = front = null
size = 0

कोड  

डब्ल्यू लिंक्ड यादीचा वापर करून डेकच्या अंमलबजावणीसाठी जावा कोड

class DequeUsingDoublyLinkedList {
  // class representing Node of a doubly linked list
  static class Node {
    int data;
    Node next, prev;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
  private static Node front = null;
  private static Node rear = null;
  private static int size = 0;

  private static void insertFront(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (front == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Add the node before front
      node.next = front;
      front.prev = node;
      // update front
      front = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }

  private static void insertEnd(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (rear == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Insert the node after rear
      rear.next = node;
      node.prev = rear;
      // update rear
      rear = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }
  private static void deleteFront() {
    if (front == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (front == rear) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete front and move front ahead
      front = front.next;
      front.prev = null;
      // Garbage Collector will automatically delete first node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static void deleteEnd() {
    if (rear == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (rear == front) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete rear and move rear backwards
      rear = rear.prev;
      rear.next = null;
      // Garbage Collector will automatically delete last node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static int getFront() {
    if (front != null) {
      // front points to first element in Deque, return its data
      return front.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static int getEnd() {
    if (rear != null) {
      // rear points to last element in Deque, return its data
      return rear.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static boolean isEmpty() {
    if (front == null) {
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  private static int size() {
    return size;
  }
  
  private static void erase() {
    // mark rear as null
    rear = null;
    // traverse the doubly linked list
    while (front != null) {
      // delete all the prev pointers
      front.prev = null;
      front = front.next;
    }
    // After this deque looks like
    // a -> b -> c -> d ..., all the previous pointers are destroyed
    // No pointer is pointing to a, so Garbage collector will delete the whole Deque
    
    // set size as 0
    size = 0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    insertFront(5);         // 5
    insertEnd(10);         // 5 <-> 10
    insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
    insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
    System.out.println(getFront());
    System.out.println(getEnd());
    deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
    System.out.println(getEnd());
    deleteFront();         // 5 <-> 10
    System.out.println(getFront());  
    System.out.println(size());
    System.out.println(isEmpty());
    erase();
    System.out.println(isEmpty());
  }
}
19
11
10
5
2
false
true

डब्ल्यू लिंक्ड यादीचा वापर करून डेकच्या अंमलबजावणीसाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

// class representing a tree node
class Node {
  public:
  int data;
  Node *next;
  Node *prev;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    next = NULL;
    prev = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int x) {
  Node *node = new Node(x);
  return node;
}

// front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
Node *front = NULL;
Node *rear = NULL;
// Variable representing size of Deque
int Size = 0;

void insertFront(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (front == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Add the node before front
    node->next = front;
    front->prev = node;
    // update front
    front = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void insertEnd(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (rear == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Insert the node after rear
    node->prev = rear;
    rear->next = node;
    // update rear
    rear = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void deleteFront() {
  if (front == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete front and move front ahead
    Node *temp = front;
    front = front->next;
    front->prev = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

void deleteEnd() {
  if (rear == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete rear and move rear backwards
    Node *temp = rear;
    rear = rear->prev;
    rear->next = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

int getFront() {
  if (front != NULL) {
    return front->data;
  }
  return -1;
}

int getEnd() {
  if (rear != NULL) {
    return rear->data;
  }
  return -1;
}

int size() {
  return Size;
}

bool isEmpty() {
  if (front == NULL) {
    return true;
  }
  return false;
}

void erase() {
  // mark rear as null
  rear = NULL;
  // traverse the doubly linked list
  while (front != NULL) {
    Node *temp = front;
    // delete all the prev pointers
    front->prev = NULL;
    front = front->next;
    // Deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Set size as 0
  Size = 0;
}

int main() {
  // Example
  insertFront(5);         // 5
  insertEnd(10);         // 5 <-> 10
  insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
  insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
  cout<<getFront()<<endl;
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteFront();         // 5 <-> 10
  cout<<getFront()<<endl;   
  cout<<size()<<endl;
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  erase();
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
19
11
10
5
2
false
true