Iterative प्रीऑर्डर traversal  


अडचण पातळी सोपे
वारंवार विचारले ऍमेझॉन Google जेपी मॉर्गन मायक्रोसॉफ्ट मॉर्गन स्टॅन्ले उबेर
झाड ट्री ट्रॅव्हर्सल

"इटेरेटिव्ह प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल" समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी ट्री दिली गेली आहे आणि आता आपल्याला ते शोधणे आवश्यक आहे प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल झाडाची. आम्हाला पुनरावृत्ती करण्याच्या पद्धतीचा वापर करुन प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल शोधणे आवश्यक आहे.

उदाहरण  

Iterative प्रीऑर्डर traversalपिन

 

5 7 9 6 1 4 3

मुद्रित करण्यासाठी दृष्टीकोन  

प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपल्याला दिलेल्या बायनरी ट्रीचे प्रीऑर्डर ट्रव्हर्सल इटरेटिव मेथडचा वापर करून प्रिंट करण्यास सांगते. सामान्यत: आम्ही रिकर्सीव्ह पद्धत वापरतो कारण ती सोपी आहे. परंतु कधीकधी पुनरावृत्तीचा वापर करून समस्येचे निराकरण करण्यास सांगितले जाते. अशा प्रकारे आम्हाला झाडाची पुनरावृत्ती प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करणे आवश्यक आहे.

पूर्वी आम्ही वापरत होतो पुनरावृत्ती आडवे छापण्यासाठी. आवर्ती बदलण्यासाठी, आपल्याला a वापरावे लागेल स्टॅक डेटा रचना म्हणून आम्ही आवश्यक असलेल्या नोड्स संचयित करण्यासाठी स्टॅक डेटा स्ट्रक्चर वापरू. आधी प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सलमध्ये आम्ही रूट प्रिंट करतो आणि नंतर डावीकडील उपसृष्टी पुन्हा पुन्हा मुद्रित करतो आणि शेवटी, पुनरावृत्तीने उजवी उपशीर्षक मुद्रित करतो. येथे या अल्गोरिदम मध्ये आपण एक लूप चालवू जे सध्याचे नोड रिक्त होत नाही तोपर्यंत चालू राहील. आणि मग योग्य मुल अस्तित्त्वात असल्यास आम्ही स्टॅकमध्ये योग्य मुलास ठेवत आहोत. मग आम्ही डाव्या मुलाकडे जाऊ. जर डावा मूल रिकामा असेल तर आम्ही घटकांना स्टॅकमधून काढून टाकतो आणि त्यास चालू नोड म्हणून नियुक्त करतो. अशाप्रकारे शेवटी आपण झाडाची पूर्व-अर्धवट पळवून नेली असती.

हे सुद्धा पहा
बायनरी ट्री झिगझॅग लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल

कोड  

Iterative प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल मुद्रित करण्यासाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

void preorder(node* root){
  // create a stack
  stack<node*> s;

  while(root){
    // print the current node
    cout<<root->data<<" ";
    
    // if current node has right sub-tree
    // then store it and use it afterwards
    if(root->right)
      s.push(root->right);
    // now move to left child of current node
    // if the left child does not exists 
    // then in the next condition we will move up in the tree
    // and assign the right children which 
    // we have been storing the stack
    root = root->left;
    if(!root && !s.empty()){
        root = s.top(), s.pop();
    }
  }
}

int main()
{
 node* root = create(5);
 root->left = create(7);
 root->right = create(3);
 root->left->left = create(9);
 root->left->right = create(6);
 root->left->right->left = create(1);
 root->left->right->right = create(4);

 preorder(root);
}
5 7 9 6 1 4 3

Iterative प्रीऑर्डर ट्रॅव्हर्सल मुद्रित करण्यासाठी जावा कोड

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{

 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static void preorder(node root){
   // create a stack
   Stack<node> s = new Stack<node>();

   while(root != null){
     // print the current node
     System.out.print(root.data+" ");

     // if current node has right sub-tree
     // then store it and use it afterwards
     if(root.right != null)
       s.add(root.right);
     // now move to left child of current node
     // if the left child does not exists
     // then in the next condition we will move up in the tree
     // and assign the right children which
     // we have been storing the stack
     root = root.left;
     if(root == null && !s.empty()){
         root = s.peek();
         s.pop();
     }
   }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  node root = create(5);
  root.left = create(7);
  root.right = create(3);
  root.left.left = create(9);
  root.left.right = create(6);
  root.left.right.left = create(1);
  root.left.right.right = create(4);

  preorder(root);
 }
}
5 7 9 6 1 4 3

गुंतागुंत विश्लेषण  

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), कारण आपण झाडाचे सर्व घटक पाळले आहेत. अशा प्रकारे वेळेची जटिलता रेषात्मक असते.

हे सुद्धा पहा
ज्वेल्स आणि स्टोन्स लीटकोड सोल्यूशन

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एच), सर्वात वाईट परिस्थितीत प्रत्येक नोडला योग्य मूल असू शकते. कारण आम्ही डाव्या मुलाच्या वाटेवर प्रत्येक नोडच्या उजव्या मुलास साठवत आहोत. अशा प्रकारे आम्ही स्टॅकमध्ये जास्तीत जास्त ओ (एच) नोड्स ठेवू शकतो.