बायनरी झाडाची सीमा ओलांडणे  


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले एकत्रित ऍमेझॉन वाढ कृतिकल सोल्यूशन्स मायक्रोसॉफ्ट मॉर्गन स्टॅन्ले पीएयू Snapdeal
बायनरी ट्री झाड ट्री ट्रॅव्हर्सल

समस्या विधान  

“बायनरी ट्रीचे बाउंड्री ट्रॅव्हर्सल” ही समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी ट्री दिली गेली आहे. आता आपल्याला अ चे सीमा दृश्य मुद्रित करण्याची आवश्यकता आहे बायनरी ट्री. येथे सीमा ट्रॅव्हर्सल म्हणजे सर्व नोड्स झाडाची सीमा म्हणून दर्शविलेले आहेत. घड्याळाच्या विरूद्ध दिशेने नोड्स वरच्या बाजूस, डाव्या बाजूला, खालच्या बाजूस आणि उजव्या बाजूला पाहिल्या जातात. परंतु जर आपण ही सर्व दृश्ये थेट मुद्रित केली असती तर त्याच नोड्सचे बर्‍याच वेळा मुद्रण होईल. म्हणून सीमा दृश्य मुद्रित करा जेणेकरून नोड्सची पुनरावृत्ती होणार नाही.

उदाहरण  

पिन

2 3 5 6 4 7

स्पष्टीकरण

येथे सर्व नोड्स सीमा नोड्स आहेत. परंतु आम्हाला घड्याळाच्या विरूद्ध दिशेने नोड्स मुद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. अशाप्रकारे आपण 2 च्या मुळापासून प्रारंभ करतो. नंतर, आपण फक्त त्याच पद्धतीने पुढे जाऊ आणि 2, 3, 4, 6, 4, 7 नोड्स प्रिंट करू.

बायनरी झाडाची सीमा ओलांडणेपिन

5 7 9 1 4 3

दृष्टीकोन  

समस्या आम्हाला झाडाची सीमा प्रिंट करण्यास सांगते, येथे आपण डावी, उजवी आणि तळाशी असलेली सीमा. झाडाला डावी किंवा उजवी सीमा नसल्यास. रूट स्वतः डावी किंवा उजवी सीमा मानली जाते. अशीही एक अट आहे की जर आपण सीमा नोड्स मुद्रित केले तर आम्ही काळजी घेतली पाहिजे की दोनही नोड एकापेक्षा जास्त वेळा मुद्रित केले जात नाहीत.

हे सुद्धा पहा
बायनरी ट्रीमध्ये जास्तीत जास्त पातळीची बेरीज शोधा

समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही झाडाच्या डाव्या सीमेपासून प्रारंभ करू. आम्ही असे म्हणतो की नोड डाव्या सीमेशी संबंधित आहे जर ते डावीकडे डावीकडे दिसत असेल तर. त्याचप्रमाणे, आम्ही उजव्या बाजूला नोड्स आणि लीफ नोड्स परिभाषित करतो. डावी सीमा प्रिंट करण्यासाठी, आम्ही झाडाला अशा प्रकारे वळवू की जर रूटला डावा नोड असेल तर त्यास हलवा आणि त्या उजव्या नोडवर जा. एकदा आपण लीफ नोडवर पोहोचू. आम्ही लीफ नोड्स प्रिंट करत नाही कारण आम्ही वारंवार लीफ नोड्स स्वतंत्रपणे प्रिंट करतो. एकदा आपल्या डाव्या सीमारेषा पूर्ण झाल्या.

आम्ही लीफ नोड्स प्रिंट करतो, प्रथम रिक्तपणे प्रथम डाव्या सबट्री पाने मुद्रित करून. डाव्या सबट्रीची पाने छापल्यानंतर उजव्या सबट्रीमध्ये पाने मुद्रित करा. अशा प्रकारे सर्व लीफ नोड्स घड्याळाच्या विरूद्ध दिशेने छापल्या जातील. एकदा आम्ही पाने मुद्रित केल्यास आम्ही उजव्या सीमेचे नोड मुद्रित करतो. यावेळी नोड्स तळाशी-अप पद्धतीने मुद्रित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे आत पुनरावृत्तीप्रथम आपण झाडाची डावी किंवा उजवी उपशीर्षक सोडवितो आणि नंतर विद्यमान नोडला मिक्रींट करतो.

बायनरी ट्रीची बाउंड्री ट्रॅव्हर्सल प्रिंट करण्यासाठी सी ++ कोड  

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

// print the leaves (nodes from the bottom)
void printLeaves(node* root)
{
 if(root){
  // recursively solve the problem for the left subtree
  printLeaves(root->left);
  // if current node is a leaf
  if ((root->left) == NULL && (root->right) == NULL)
   cout<<root->data<<" ";
  // recursively solve the problem for right subtree
  printLeaves(root->right);
 }
}

// print all the nodes of left boundary
// this function will not print the leaves viewed from left side
void printLeft(node* root)
{
 if(root){
  if(root->left != NULL){
   cout<<root->data<<" ";
   // recursively move down the left subtree
   printLeft(root->left);
  }
  else if(root->right){
   cout<<root->data<<" ";
   // recursively move down the right subtree
   printLeft(root->right);
  }
 }
}

// print all the nodes of right boundary
// this function will not print the leaves viewed from the right side
void printRight(node* root)
{
 // printing is done after moving down the tree
 // thus printing is done in bottom up manner
 if(root){
  if (root->right) {
   printRight(root->right);
   cout<<root->data<<" ";
  }
  else if (root->left) {
   printRight(root->left);
   cout<<root->data<<" ";
  }
 }
}

void boundaryUtil(node* root)
{
 // first print the root, then print the left boundary
 // then the leaves which are seen from bottom
 // at last print the right boundary
 if(root){
  cout<<root->data<<" ";
  printLeft(root->left);
  printLeaves(root->left);
  printLeaves(root->right);
  printRight(root->right);
 }
}

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

int main()
{
 node* root = create(5);
 root->left = create(7);
 root->right = create(3);
 root->left->left = create(9);
 root->left->right = create(6);
 root->left->right->left = create(1);
 root->left->right->right = create(4);

 boundaryUtil(root);
}
5 7 9 1 4 3

बायनरी ट्रीची बाउंड्री ट्रव्हर्सल प्रिंट करण्यासाठी जावा कोड  

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{

 // print the leaves (nodes from the bottom)
 static void printLeaves(node root)
 {
  if(root != null){
   // recursively solve the problem for the left subtree
   printLeaves(root.left);
   // if current node is a leaf
   if ((root.left) == null && (root.right) == null)
    System.out.print(root.data+" ");
   // recursively solve the problem for right subtree
   printLeaves(root.right);
  }
 }

 // print all the nodes of left boundary
 // this function will not print the leaves viewed from left side
 static void printLeft(node root)
 {
  if(root != null){
   if(root.left != null){
    System.out.print(root.data+" ");
    // recursively move down the left subtree
    printLeft(root.left);
   }
   else if(root.right != null){
    System.out.print(root.data+" ");
    // recursively move down the right subtree
    printLeft(root.right);
   }
  }
 }

 // print all the nodes of right boundary
 // this function will not print the leaves viewed from the right side
 static void printRight(node root)
 {
  // printing is done after moving down the tree
  // thus printing is done in bottom up manner
  if(root != null){
   if(root.right != null){
    printRight(root.right);
    System.out.print(root.data+" ");
   }
   else if(root.left != null){
    printRight(root.left);
    System.out.print(root.data+" ");
   }
  }
 }

 static void boundaryUtil(node root)
 {
  // first print the root, then print the left boundary
  // then the leaves which are seen from bottom
  // at last print the right boundary
  if(root != null){
   System.out.print(root.data+" ");
   printLeft(root.left);
   printLeaves(root.left);
   printLeaves(root.right);
   printRight(root.right);
  }
 }

 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 public static void main(String[] args){
  node root = create(5);
  root.left = create(7);
  root.right = create(3);
  root.left.left = create(9);
  root.left.right = create(6);
  root.left.right.left = create(1);
  root.left.right.right = create(4);

  boundaryUtil(root);
 }
}
5 7 9 1 4 3

गुंतागुंत विश्लेषण  

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), कारण आम्ही झाडाच्या सर्व नोड्समधून पुढे गेलो आहोत. जेव्हा आम्ही प्रिंटलिफ्ट, प्रिंटराइट आणि प्रिंटलाइव्ह फंक्शन वापरतो तेव्हा आम्ही नोड्समधून पुढे जातो. अशा प्रकारे वेळेची जटिलता रेषात्मक असते.

हे सुद्धा पहा
त्याच्या दुवा साधलेल्या यादीच्या प्रतिनिधीत्वातून संपूर्ण बायनरी वृक्ष बांधा

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एच), जेथे एच झाडाची उंची आहे. हे आहे कारण कंपाईलर स्टॅक जागा वापरतो. आणि बाउंड्री एलिमेंट्स प्रिंट करण्यासाठी वापरलेली फंक्शन्स पुनरावृत्ती वापरतात जी कंपाइलर स्टॅकसाठी मोजली जाते.