+ နှင့် - အော်ပရေတာများပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားပါ


ခက်ခဲအဆင့် အလယ်အလတ်
မကြာခဏမေးတယ် Adobe က အမေဇုံ လေးကစ်
စုပုံထား ကြိုး

ပြProbleနာဖော်ပြချက်

မင်းကို ကြိုး ကွင်းနှင့်အတူဂဏန်းသင်္ချာစကားရပ်ကိုကိုယ်စားပြုအရွယ်အစား n ၏ s ။ ပြandနာ“ + and - operator များပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားပါ” ဟူသောပြexpressionနာကပေးထားသောစကားရပ်ကိုရိုးရှင်းစေမည့် function တစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုသည်။

နမူနာ

+ နှင့် - အော်ပရေတာများပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားပါ

s = "a-(b+c)"
a-b-c
 s = a-(b-c-(d+e))-f
a-b+c+d+e-f

+ နှင့် - အော်ပရေတာများပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားရန် Algorithm

 1. ကွင်းပိတ်နှင့်အတူဂဏန်းသင်္ချာစကားရပ်ကိုကိုယ်စားပြုအရွယ်အစား n ၏ string ကို s ကိုအစပြု။
 2. ရလဒ်ကိုသိမ်းဆည်းရန်အခြား string ကိုဖန်တီးပါ။ တစ်ခုကိန်း variable ကို Initialize အညွှန်းကိန်း 0 အဖြစ်နှင့်ကိန်းဂဏန်းအမျိုးအစား stack data structure နှင့်၎င်းကို ၀ င်ပါ / ထည့်သွင်းပါ။
 3. ထို့နောက်ပေးထားသောမှတဆင့်ဖြတ်သန်း string ကို။ လက်ရှိအညွှန်းကိန်းရှိစာလုံးသည် '+' နှင့်တူညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ထို့အပြင် stack ထိပ်ရှိ element သည် 1 ဟုတ်၊ မဟုတ်စစ်ဆေးပါ၊ အညွှန်း +1 ရှိရလဒ် string ကို '-' အဖြစ်ပြောင်းပါ။ သို့မဟုတ် stack ၏ထိပ်ရှိ element သည် 0 နှင့်ညီလျှင် index + 1 ရှိရလဒ် string ကို update လုပ်ပါ။ '+' ။
 4. ထို့အပြင်ပေးထားသော string ရှိလက်ရှိအညွှန်းကိန်းရှိအက္ခရာသည် '-' နှင့်ညီပါက၊ stack ထိပ်ရှိ element သည် ၁ နှင့်ညီမျှမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ၊ အညွှန်း +1 ရှိရလဒ် string ကို '+' အဖြစ်အခြားအနေနှင့်မွမ်းမံပါ။ stack ရဲ့ထိပ်မှာ 1 နဲ့ညီတယ်၊ index + 0 မှာရလဒ်ကို '-' အဖြစ်ပြောင်းပါ။
 5. အလားတူစွာပင်ပေးထားသော string ရှိလက်ရှိအညွှန်းကိန်းရှိအက္ခရာသည် '(' နှင့်လက်ရှိအညွှန်းကိန်းသည် 0 ထက်ကြီးသည်၊ မမှန်လားစစ်ဆေးပါ၊ လက်ရှိအညွှန်းကိန်းရှိအက္ခရာ ၁ မှာပေးထားသော string ရှိ '-'၊ integer variable ကို create လုပ်ပြီး stack ရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ element က 1 နဲ့ 0 ဖြစ်ရင် 1 ထပ်မွမ်းမံပါ။ လက်ရှိ index မှာပါတဲ့ character က '+' နဲ့ညီရင်၊ element ကိုတွန်းပါ။ stack သူ့ဟာသူအတွက် stack ၏ထိပ်။
 6. ထိုနောက်မှပေးထားသော string ၏လက်ရှိအညွှန်းကိန်းသည် ')' နှင့်တူညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
 7. အခြားအရာသည် index + 1 ရှိရလဒ် string ကိုပေးထားသော string ၏လက်ရှိအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ဖော်ပြပါ။

ကုဒ်

+ နှင့်အော်ပရေတာများပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားရန် C ++ Program

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
char* simplify(string s){ 
  int n = s.length(); 
 
  char* res = new char(n); 
  int index = 0, i = 0; 
 
  stack<int> st; 
  st.push(0); 
 
  while(i < n){ 
    if(s[i] == '+'){ 
      
      if(st.top() == 1){ 
        res[index++] = '-';
      }
      
      if(st.top() == 0){ 
        res[index++] = '+'; 
      }
    } 
    
    else if(s[i] == '-'){ 
      
      if(st.top() == 1){ 
        res[index++] = '+';
      }
      
      else if(st.top() == 0){ 
        res[index++] = '-';
      }
    } 
    
    else if(s[i] == '(' && i > 0){ 
      
      if(s[i - 1] == '-'){ 
        int x = (st.top() == 1) ? 0 : 1; 
        st.push(x); 
      } 
 
      else if(s[i - 1] == '+'){ 
        st.push(st.top()); 
      }
    } 
 
    else if(s[i] == ')'){ 
      st.pop(); 
    }
 
    else{
      res[index++] = s[i];
    }
    i++; 
  } 
  return res; 
} 
 
int main(){ 
  string s = "a-(b+c)"; 
  cout << simplify(s) << endl; 
  return 0; 
}
a-b-c

+ and - operator များပါ ၀ င်သည့်အက္ခရာသင်္ချာ string မှ brackets များကိုဖယ်ရှားရန် Java Program

import java.util.*; 

class SimplifyExp{ 
 
  static String simplify(String s){ 
    int n = s.length(); 
   
    char res[] = new char[n]; 
    int index = 0, i = 0; 
   
    Stack<Integer> st = new Stack<Integer> (); 
    st.push(0); 
   
    while(i < n){ 
      if(s.charAt(i) == '+'){ 
   
        if(st.peek() == 1){ 
          res[index++] = '-';
        }
   
        if(st.peek() == 0){ 
          res[index++] = '+';
        }
      } 
      
      else if(s.charAt(i) == '-'){ 
        
        if(st.peek() == 1){ 
          res[index++] = '+';
        }
        
        else if(st.peek() == 0){ 
          res[index++] = '-'; 
        }
      } 
      
      else if(s.charAt(i) == '(' && i > 0){
        
        if(s.charAt(i - 1) == '-'){ 
          int x = (st.peek() == 1) ? 0 : 1; 
          st.push(x); 
        } 
   
        else if(s.charAt(i - 1) == '+'){ 
          st.push(st.peek()); 
        }
      } 
   
      else if(s.charAt(i) == ')'){ 
        st.pop(); 
      }
   
      else{
        res[index++] = s.charAt(i);
      }
      i++; 
    } 
    return new String(res); 
  } 
   
  public static void main(String[] args){ 
    String s = "a-(b+c)"; 
    System.out.println(simplify(s)); 
  } 
}
a-b-c

ရှုပ်ထွေးဆန်းစစ်ခြင်း

အချိန်ရှုပ်ထွေး

အို (ဎ) ဘယ်မှာ n ကပေးထားတဲ့ string ကိုအတွက်ဇာတ်ကောင်များ၏အရေအတွက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးထားသော input string ၏ဒြပ်စင်ကိုဖြတ်ကျော်နေသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုမှာ linear ဖြစ်သည်။

အာကာသရှုပ်ထွေးမှု

အို (ဎ) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဇာတ်ကောင်တွေကိုသိမ်းဖို့နေရာသုံးတယ်လေ။ output ကိုသိုလှောင်ရန် string အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးခဲ့ပြီးသောကြောင့် space ရှုပ်ထွေးမှုသည်လည်း linear ဖြစ်သည်။