ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှ Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ


ခက်ခဲအဆင့် အလယ်အလတ်
မကြာခဏမေးတယ် အမေဇုံ Microsoft က Snapdeal
အခင်းအကျင်း ဒွိသစ်ပင် သစ်ပင်

ပြgivenနာက“ ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှတည်ဆောက်ထားသော Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ခြင်း” သည်သင့်အား array တစ်ခုပေးထားသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ဤသည် input ကိုခင်းကျင်းတဲ့ binary သစ်ပင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ယခုဤ input ခင်း၏အခြေခံပေါ်တွင် binary tree တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုစီသည် parent node ၏အညွှန်းကိုတစ်ခုချင်းစီသိုလှောင်ထားသည်။

နမူနာ

ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှ Binary Tree ကိုတည်ဆောက်ပါ

Inorder Traversal: 3 1 0 4 2 5

ချဉ်းကပ်နည်း

အဆိုပါပြproblemနာကိုပေးထားသောမိဘထံမှ binary သစ်ပင်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ် အခင်းအကျင်း ကိုယ်စားပြုမှု။ parent array တစ်ခုသည် index တစ်ခုစီတွင် parent node ၏ index ကိုသိုလှောင်သည်။ ယခုသင်သည်ဤခင်းကျင်းမှုကို အသုံးပြု၍ binary tree တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ input array ထဲရှိ value -1 သည် root node ကိုဆိုလိုသည် သစ်ပင်.

နုံနည်းနည်းချဉ်းကပ်နည်းကတော့ node အသစ်များကိုဆက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ node များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသောအခါ binary tree ရှိသူတို့၏အဆင့်အစဉ်လိုက် node များကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပထမ ဦး စွာ၊ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ကလေးများနှင့်အခြားအရာများကို root ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက် node များကိုဖန်တီးခြင်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် pointers modification ၏အကူအညီဖြင့်သစ်ပင်ရှိ node များကိုပူးတွဲပါ။ သို့သော်ယခုချဉ်းကပ်မှုသည်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိပြုလုပ်ထားသော node ၏မိဘကိုရှာရန်သစ်ပင်ကို ဖြတ်၍ သွားလိမ့်မည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သော node များကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိ node ၏ parent ကိုရှာစရာမလိုပါ။ ဒီဖြေရှင်းချက်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘဆုံမှတ်ဖန်တီးမှုရှိမရှိအရင်စစ်ဆေးပါမည်။ ဖန်တီးလိုက်ရင်ကောင်းပါတယ် မဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူလ node များအားလုံးကိုဖန်တီးပြီးကလေး node ကိုဖန်တီးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကလေးများ node များကို pointer modification ဖြင့် ဆက်၍ တွဲဆက်နေသည်။

ကုဒ်

ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှ Binary Tree တည်ဆောက်ရန် C ++ ကုဒ်

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

void inorder(node* root){
  if(root){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

void createNode(int a[], int i, node* created[]){
  // if current node is root
  if(a[i] == -1){
    node* cur = new node();
    cur->data = i;
    created[i] = cur;
    return;
  }

  // if the parent node has not been created
  if(created[a[i]] == NULL)
    createNode(a, a[i], created);

  // create current node
  node* cur = new node();
  cur->data = i;
  // insert the node value in created array
  created[i] = cur;

  // if left child of parent is null
  // attach current node as its left child
  if(created[a[i]]->left == NULL)
    created[a[i]]->left = cur;
  // else attach it as right child
  else if(created[a[i]]->right == NULL)
    created[a[i]]->right = cur;
}

int main()
{
 int a[] = {-1, 0, 0, 1, 2, 2};
 int n = (sizeof a) / (sizeof a[0]);
 node* created[n];
 memset(created, NULL, sizeof created);
 node* root = NULL;
 for(int i=0;i<n;i++){
    // if node has not been created
    if(created[i] == NULL)
      createNode(a, i, created);
    // store the root node
    if(a[i] == -1)
      root = created[i];
 }
 // print the inorder traversal of the root
 inorder(root);
}
3 1 0 4 2 5

ပေးထားသောမိဘ Array ကိုယ်စားပြုမှုမှ Binary Tree တည်ဆောက်ရန် Java code

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{

 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static void inorder(node root){
   if(root != null){
     inorder(root.left);
     System.out.print(root.data+" ");
     inorder(root.right);
   }
 }

 static void createNode(int a[], int i, node created[]){
   // if current node is root
   if(a[i] == -1){
     node cur = new node();
     cur.data = i;
     created[i] = cur;
     return;
   }

   // if the parent node has not been created
   if(created[a[i]] == null)
     createNode(a, a[i], created);

   // create current node
   node cur = new node();
   cur.data = i;
   // insert the node value in created array
   created[i] = cur;

   // if left child of parent is null
   // attach current node as its left child
   if(created[a[i]].left == null)
     created[a[i]].left = cur;
   // else attach it as right child
   else if(created[a[i]].right == null)
     created[a[i]].right = cur;
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  int a[] = {-1, 0, 0, 1, 2, 2};
  int n = 6;
  node created[] = new node[n];
  node root = null;
  for(int i=0;i<n;i++){
     // if node has not been created
     if(created[i] == null)
       createNode(a, i, created);
     // store the root node
     if(a[i] == -1)
       root = created[i];
  }
  // print the inorder traversal of the root
  inorder(root);
 }
}
3 1 0 4 2 5

ရှုပ်ထွေးဆန်းစစ်ခြင်း

အချိန်ရှုပ်ထွေး

အို (N)၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့က recursion ကိုသုံးနေပေမဲ့ အကယ်၍ node ကိုဖန်တီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်တူ node ကိုထပ်မံဖန်တီးတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မှာ linear ဖြစ်သည်။

အာကာသရှုပ်ထွေးမှု

အို (N)၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ node များ array ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်၊ ထို့ကြောင့်အာကာသရှုပ်ထွေးမှုသည်လည်း linear ဖြစ်သည်။