ပေးထားသောတန်ဖိုးထက်နည်းသောငွေပမာဏနှင့်အတူသုံးမွှာပူးအရေအတွက်

ပြဿနာကြေငြာချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် N ဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သော array တစ်ခုပေးထားပါသည်။ ပေးထားသော array တွင်၊ ပေးထားသောတန်ဖိုးထက်ပေါင်းလဒ်ဖြင့်သုံးမွှာပူးအရေအတွက်ကိုရေတွက်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုထည့်သွင်းပါက [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Sum = 10 Output 7 ဖြစ်နိုင်သောသုံးဆကွဲများမှာ -

ဆက်ဖတ်ရန်

ပေးထားသောပမာဏနှင့်အတူ Array တွင် Triplet ကိုရှာပါ

ပြသနာဖော်ပြချက်ကိုကိန်းပြည့်များ ပေး၍ အပေါင်းသည်ပေးထားသောတန်ဖိုး X နှင့်ညီသော array သုံးခုပေါင်းစပ်ခြင်းကိုရှာပါ။ ဒီမှာငါတို့ရရှိသောပထမပေါင်းစပ်ကိုပုံနှိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပေါင်းစပ်မှုမရှိရင် print -1 ထုတ်ပါ။ ဥပမာ Input N = 5, X = 15 arr [] = …

ဆက်ဖတ်ရန်

ကုန်ပစ္စည်း Array ပဟေ.ိ

ပြဿနာဖော်ပြချက်၊ ထုတ်ကုန်ခင်းကျင်းပဟေိတစ်ခုတွင် ith element သည် ith position မှလွဲ၍ ပေးထားသော array အတွင်းရှိ element အားလုံး၏ product ကိုတည်ဆောက်ရန် array တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာထည့်သွင်းမှု 5 10 3 5 6 2 Output 180 600 360 300 900 …

ဆက်ဖတ်ရန်