နံပါတ်နှစ်ခုထည့်ပါ

ဂဏန်းနှစ်လုံးပေါင်းခြင်းသည်အနုတ်လက္ခဏာ non-integer ကိုကိုယ်စားပြုသော non-empty link list နှစ်ခုကိုပေးသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂဏန်းကိုပြောင်းပြန်သိုလှောင်ထားပြီး node တိုင်းတွင်ဂဏန်းတစ်လုံးသာပါရှိရမည်။ နံပါတ်နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီး link စာရင်းကိုသုံးပြီးရလဒ်ကို print ထုတ်ပါ။ ထည့်သွင်းမှုပုံစံ…

ဆက်ဖတ်ရန်

နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့်အများဆုံးပမာဏ

ပြဿနာဖော်ပြချက်တွင်“ အမြင့်ဆုံးတိုးပွားမှုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာ” တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် array တစ်ခုကိုပေးခဲ့သည်။ ပေးထားသော array ၏အမြင့်ဆုံးနောက်ဆက်တွဲ၏ပေါင်းလဒ်ကိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းနောက်တွင် integers များကိုစီရန်ရှိသည်။ နောက်ဆက်တွဲသည် array တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်

ပေးထားသော Sum နှင့်အတူ Subarray

ပြဿနာဖော်ပြချက်သည်ပေးထားသောပေါင်းစုပြဿနာနှင့်အတူ subarray တွင်ကျွန်ုပ်တို့အား n positive elements များပါ ၀ င်သော array တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ subarray ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ပေါင်းစုသည်ပေးထားသော sum နှင့်ညီမျှသော subarray ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရပါမည်။ Subarray အချို့ကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်မူလ array မှရရှိသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်