binary သစ်ပင်၏နယ်နိမိတ်ဖြတ်သန်း

ပြStatနာဖော်ပြချက်“ binary tree ၏ Boundary Traversal” ပြproblemနာကသင့်အား binary tree ပေးသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အခု binary tree ရဲ့ boundary view ကို print ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဤနေရာတွင်နယ်နိမိတ်ဖြတ်သန်းခြင်းဆိုသည်မှာ node များအားလုံးကိုသစ်ပင်၏နယ်နိမိတ်အဖြစ်ပြသသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆုံမှတ်များမှ…

ဆက်ဖတ်ရန်