साइज के प्रत्येक विन्डोमा पहिलो नकारात्मक पूर्णांक

समस्या कथन "आकार k को हरेक विन्डोमा पहिलो नकारात्मक पूर्णांक" भन्ने समस्याले तपाईंलाई भन्छ कि तपाईलाई सकारात्मक र नकारात्मक पूर्णा containing्क भएको एरे दिइन्छ, साइज k को प्रत्येक विन्डोमा त्यस विन्डोमा पहिलो नकारात्मक इन्टिजर प्रिन्ट हुन्छ। यदि कुनै विन्डोमा कुनै नकारात्मक पूर्णांक छैन भने आउटपुट ...

थप पढ्नुहोस्

प्राथमिकता पked्क्ति एकल लिked्क गरिएको सूची प्रयोग गरेर

एकल लिंक गरिएको सूची समस्या प्रयोग गरेर प्राथमिकता लाममा, हामीले एकल लिंक गरिएको सूची प्रयोग गरेर प्राथमिकता प priority्क्ति लागू गर्न आवश्यक छ। प्राथमिकता पue्क्तिले निम्न अपरेशनहरू समावेश गर्दछ, पुश (x, p): प्राथमिकता लाममा उपयुक्त स्थितिमा प्राथमिकता पीको साथ एक तत्व x थप्नुहोस्। पप (): हटाउनुहोस् र फर्कनुहोस् ...

थप पढ्नुहोस्