तीन लगातार अनियमित लीटकोड समाधान

समस्या कथन "तीन लगातार अनियमित" समस्यामा हामीलाई एउटा एर्रे दिइएको छ र हामीले एरेमा तीन लगातार बेजोड नम्बरहरू छन् कि छैनन् भनेर जाँच्नु पर्छ। यदि यो अवस्थित छ भने हामीले साँचो फिर्ता गर्नुपर्नेछ अन्यथा हामी गलत फिर्ता हुनेछौं। उदाहरण ...

थप पढ्नुहोस्