आधार Le लीटकोड समाधान

समस्या बेस Le लीटकोड समाधान, हामीलाई नम्बरलाई आधार number नम्बरमा रूपान्तरण गर्न अनुरोध गर्दछ। दिइएको संख्या १० लाखसम्म नकारात्मक वा सकारात्मक हुन सक्छ, नम्बर लाइनमा दुबै दिशामा। समस्या सरल देखिन्छ र एक दशमलव नम्बर को एक सरल रूपान्तरण हो…

थप पढ्नुहोस्

परम्युटेसन लेटकोड समाधान

समस्या पर्म्युटेसन लेटकोड समाधानले पूर्णाgers्कहरूको सरल अनुक्रम प्रदान गर्दछ र दिईएको अनुक्रमको सबै अनुमोदनहरूको पूर्ण भेक्टर वा एर्रे फर्काउन हामीलाई सोध्दछ। त्यसो भए समस्या सुल्झाउनु भन्दा पहिले। हामी अनुमतिसँग परिचित हुनुपर्छ। त्यसोभए, एक परमिट भनेको केहि बाहेक केहि व्यवस्था मात्र हो ...

थप पढ्नुहोस्