न्यूनतम र अधिकतम तलब Leetcode समाधान बाहेकको औसत तलब

समस्या कथन समस्यामा "न्यूनतम र अधिकतम तलब बाहेक औसत तलब" हामीलाई तलब एर्रे दिइन्छ। जहाँ एर्रेमा प्रत्येक तत्व विभिन्न कर्मचारीहरूको तलब प्रतिनिधित्व गर्दछ। एर्रेमा प्रत्येक मान अद्वितीय छ। हाम्रो कार्य भनेको कर्मचारीको औसत तलब गणना गर्नु हो ...

थप पढ्नुहोस्