ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋੜ


ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ ਦਰਮਿਆਨੇ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸੇਬ ਬਲੂਮਬਰਗ
ਅਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਿਆਨ

“ਇਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋੜ” ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਉਦਾਹਰਨ

ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋੜ

 1
 2 3
5 8 1
5

ਕਥਾ
ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ inੰਗ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. 1-> 3-> 1. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ 5 ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਂ 11 ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.

ਪਹੁੰਚ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜ ਦਾ ਮਾਰਗ. ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ.

ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਭਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ. ਮੌਜੂਦਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀ ਪੀ ਮੁੱਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ. ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਭਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ weੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ.

ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਥ ਦਾ ਜੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ C ++ ਕੋਡ

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int minimumPathSumInTriangle(vector<vector<int>> &input)
{
  int n = input.size();
  // start from row above bottom row
  // since the bottom row cells are the answers themselves
 for(int i=n-2;i>=0;i--)
 {
   // start from left to right in column
  for(int j=0;j<=i;j++)
  {
   if(input[i+1][j] < input[i+1][j+1])
    input[i][j] += input[i+1][j];
   else
    input[i][j] += input[i+1][j+1];
  }
 }
 return input[0][0];
}
int main()
{
  int n;cin>>n; // number of rows
  vector<vector<int>> input(n, vector<int>(n, 0));
  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<=i;j++)
      cin>>input[i][j];
  }
  cout<<minimumPathSumInTriangle(input);
}
3
1
2 3
5 8 1
5

ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਥ ਦਾ ਜੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਵਾ ਕੋਡ

import java.util.*;
class Main{
 static int minimumPathSumInTriangle(int input[][], int n)
 {
   // start from row above bottom row
   // since the bottom row cells are the answers themselves
  for(int i=n-2;i>=0;i--)
  {
    // start from left to right in column
   for(int j=0;j<=i;j++)
   {
    if(input[i+1][j] < input[i+1][j+1])
     input[i][j] += input[i+1][j];
    else
     input[i][j] += input[i+1][j+1];
   }
  }
  return input[0][0];
 }
 public static void main(String[] args)
 {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt(); // number of rows
   int input[][] = new int[n][n];
   for(int i=0;i<n;i++){
     for(int j=0;j<=i;j++)
       input[i][j] = sc.nextInt();
   }
   int answer = minimumPathSumInTriangle(input, n);
   System.out.print(answer);
 }
}
3
1
2 3
5 8 1
5

ਜਟਿਲਤਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਟਾਈਮ ਜਟਿਲਤਾ

ਓ (ਐਨ ^ 2), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਕੋਣ ਵਿੱਚ ਓ (ਐਨ ^ 2) ਸੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਓ (1) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ.

ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ

ਓ (ਐਨ ^ 2) ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 2D ਡੀਪੀ ਐਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ.