අරාවෙහි ඇති මූලද්‍රව්‍යයක පළමු හා අවසාන දර්ශක අතර උපරිම වෙනස

ඔබ සතුව නිඛිල රාශියක් ඇතැයි සිතමු. “අරාවෙහි ඇති මූලද්‍රව්‍යයක පළමු සහ අවසාන දර්ශක අතර උපරිම වෙනස” යන ගැටළුව අරාවෙහි ඇති සෑම අංකයකම පළමු සහ අවසාන දර්ශක අතර වෙනස සොයා ගැනීමට අසයි. උදාහරණයක් …

වැඩිදුර කියවන්න

බහු අරාව පරාසය වර්ධක මෙහෙයුම් වලින් පසුව වෙනස් කරන ලද අරාව මුද්‍රණය කරන්න

“බහුවිධ පරාසයේ වර්ධක මෙහෙයුම් වලින් පසුව නවීකරණය කරන ලද අරාව මුද්‍රණය කරන්න” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති අතර 'q' විමසුම් සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති බවයි. “D” යන පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයක් ද ලබා දී ඇත. සෑම විමසුමකම ආරම්භක අගය සහ අවසන් අගය යන පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩංගු වේ. ගැටළු ප්‍රකාශය සොයා ගැනීමට අසයි…

වැඩිදුර කියවන්න

ගණනය කරන්න nCr% p

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය “පරිගණක nCr % p” පරිගණකයේ ද්වී සංගුණක සංගුණකය සොයා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය බව පවසයි. එබැවින් ඔබ මුලින්ම ද්වී පද සංගුණකය ගැන දැන සිටිය යුතුය. අපි කලින් ලිපියක ඒ ගැන සාකච්ඡා කර ඇත්තෙමු. ඔබට එය මෙතැනින් පරීක්‍ෂා කළ හැකිය. උදාහරණය n = 5, r = 2, p ...

වැඩිදුර කියවන්න

M අයිතම ඉවත් කිරීමෙන් පසු අවම මූලද්‍රව්‍ය ගණන

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය “අයිතම ඉවත් කිරීමෙන් පසු අවම වශයෙන් අවම මූලද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාවක්” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට අරාවක් සහ නිඛිලයක් ඇති බවයි. අරාවේ සෑම මූලද්‍රව්‍යයක්ම අයිතම හැඳුනුම්පත දක්වයි. ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් අවම වශයෙන් තිබිය යුතු ආකාරයට එම් මූලද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී ...

වැඩිදුර කියවන්න

දී ඇති නූලක උපරිම බර පරිවර්තනය

ගැටලු ප්‍රකාශය ලබා දී ඇති නූල් ගැටළුවක උපරිම බර පරිවර්‍තනයේ සඳහන් වන්නේ ‘ඒ’ සහ ‘බී’ යන අක්ෂර දෙකකින් පමණක් සමන්විත වූ නූලක් ලබා දෙන බවයි. ඕනෑම අක්ෂරයක් ටොගල් කිරීම මඟින් තන්තුව වෙනත් නූලකට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් අප සතුව ඇත. මේ අනුව බොහෝ පරිවර්‍තනයන් සිදු කළ හැකිය. හැකි සියල්ලෙන්…

වැඩිදුර කියවන්න

වචන එතීමේ ගැටලුව

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය වචනයේ එතීමේ ගැටලුවෙහි සඳහන් වන්නේ වචන අනුපිළිවෙලක් ආදාන වශයෙන් ලබා දී ඇති විට එකවර එක පේළියකට සවි කළ හැකි වචන සංඛ්‍යාව අප සොයා ගත යුතු බවයි. ඉතින්, මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මුද්‍රිත ලේඛනය වැනි දී ඇති අනුපිළිවෙලට අපි විවේක දෙන්නෙමු ...

වැඩිදුර කියවන්න

0-1 නැප්සැක් ගැටළුව සඳහා අභ්‍යවකාශ ප්‍රශස්ත DP විසඳුමක්

ගැටලු ප්‍රකාශය අපට යම් බරක් තබා ගත හැකි මල්ලක් ලබා දී ඇති අතර, යම් වටිනාකමක් ඇති යම් යම් අයිතමයන්ගෙන් යම් අයිතමයක් තෝරා ගත යුතුය. නැප්සැක් වල වටිනාකම (අහුලා ගත් අයිතම වල මුළු වටිනාකම) උපරිම වන පරිදි අයිතම තෝරා ගත යුතුය. …

වැඩිදුර කියවන්න

විශාලතම එකතුව සමෝච්ඡය

ගැටළු ප්‍රකාශය ඔබට නිඛිල ගණනක් ලබා දී ඇත. ගැටලුවේ ප්‍රකාශය මඟින් විශාලතම එකලස් වූ අනු උපස්ථරය සොයා ගැනීමට අසයි. මෙහි තේරුම නම් ලබා දී ඇති අරාව තුළ ඇති අනෙක් සියලුම උප සාර් අතර විශාලතම එකතුව ඇති උප -අරා (අඛණ්ඩ මූලද්‍රව්‍ය) සොයා ගැනීම මිස වෙන කිසිවක් නොවේ. උදාහරණය arr [] = {1, -3, 4, ...

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි පවතින නිෂ්පාදන යුගල ගණන් කරන්න

අරාව තුළ ගැටලු ඇති නිෂ්පාදන යුගල වශයෙන් අපි අරාවක් ලබා දී ඇති අතර, අරයේ ඇති නිෂ්පාදන වටිනාකම ඇති විවිධ යුගල ගණන් කරන්න. උදාහරණ ආදානය A [] = {2, 5, 6, 3, 15} අරාව තුළ නිෂ්පාදන පවතින සුවිශේෂී යුගල ගණනක ප්‍රතිදාන ගණන: 2 යුගල නම්: (2, ...

වැඩිදුර කියවන්න

ආදේශක කාඩ්පත් අඩංගු නූල් සංසන්දනය

ආදේශක කාඩ්පත් ගැටළුව අඩංගු නූල් සංසන්දනය කිරීමේදී, අපි නූල් දෙකක් ලබා දී ඇත දෙවන නූලෙහි කුඩා හෝඩිය අඩංගු වන අතර පළමුවැන්න කුඩා හෝඩිය සහ සමහර ආදේශක රටා අඩංගු වේ. ආදේශක රටා:?: අපට මෙම ආදේශක කාඩ්පත ඕනෑම කුඩා හෝඩියකින් ආදේශ කළ හැකිය. *: අපට මෙම ආදේශක කාඩ්පත ඕනෑම නූලකින් ආදේශ කළ හැකිය. හිස්…

වැඩිදුර කියවන්න