උපරිම සබ්රේ ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය නිඛිල සංඛ්‍යා අරා අංකයක් ලබා දී ඇති විට එහි විශාලතම එකතුව ඇති (අවම වශයෙන් එක් අංකයක්වත් අඩංගු) සමෝධානික උප ඛණ්ඩයක් සොයා එහි එකතුව ආපසු ලබා දෙන්න. උදාහරණ අංක = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 පැහැදිලි කිරීම: [4, -1,2,1] විශාලතම එකතුව ඇත = 6. අංක = =- 1] -1 ප්‍රවේශය 1 (බෙදී ජය ගන්න) මෙම ප්‍රවේශයේදී ...

වැඩිදුර කියවන්න

යනු පසුකාලීන ලීට්කෝඩ් විසඳුමයි

ගැටලු ප්‍රකාශය මෙම ගැටලුවේදී අපට විවිධ නූල් දෙකක් ලබා දී ඇත. ඉලක්කය වන්නේ පළමු නූල දෙවන තත්ත්‍වයේ අනුපිළිවෙලක් ද යන්න සොයා බැලීමයි. උදාහරණ පළමු string = “abc” දෙවන පෙළ = “mnagbcd” සත්‍ය පළමු වැල = “බර්ගර්” දෙවන පෙළ = “ඩොමිනෝස්” ව්‍යාජ ප්‍රවේශය (පුනරාවර්තී) මෙය පහසුය ...

වැඩිදුර කියවන්න

පැස්කල්ගේ ත්‍රිකෝණය II ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටලු ප්‍රකාශය මෙම ගැටලුවේදී අපට පැස්කල් ත්‍රිකෝණයේ පේළි දර්ශකය (i) ලබා දී ඇත. අපි ඉත් පේළියේ අගයන් ඇතුළත් රේඛීය අරාවක් සාදා එය ආපසු ලබා දිය යුතුයි. පේළි දර්ශකය 0 න් පටන් ගනී පැස්කල්ගේ ත්‍රිකෝණය ත්‍රිකෝණයක් බව අපි දනිමු.

වැඩිදුර කියවන්න

අද්විතීය මාර්ග ලීට්කෝඩ් විසඳුම

අද්විතීය මාර්ග ලීට්කෝඩ් විසඳුමෙහි ගැටළුව පවසන්නේ ඔබට ජාලකයක ප්‍රමාණය නියෝජනය කරන පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ලබා දී ඇති බවයි. ජාලකයේ ප්‍රමාණය, දිග සහ පළල භාවිතා කිරීම. ජාලකයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ සිට අද්විතීය මාර්ග ගණන…

වැඩිදුර කියවන්න

N-th ට්‍රිබොනාච්චි අංක ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය “එන්-ට්‍රිබොනාච්චි අංකය” ගැටලුවේදී අපට එන් අංකයක් ලබා දී ඇත. අපගේ කර්තව්‍යය වන්නේ එන්-ට්‍රිබොනාච්චි අංකය සොයා ගැනීමයි. සෙරෝත් ට්‍රිබොනාච්චි අංකය 0. පළමු ට්‍රිබොනාච්චි අංකය 1. දෙවන ට්‍රිබොනාච්චි අංකය 1. එන්-ට්‍රිබොනාච්චි අංකය යනු සාරාංශයයි (N-1- ...

වැඩිදුර කියවන්න

හවුස් රොබර් II ලීට්කෝඩ් විසඳුම

“හවුස් රොබර් II” ගැටලුවේදී කොල්ලකරුවෙකුට විවිධ නිවාසවලින් මුදල් කොල්ලකෑමට අවශ්‍යය. නිවෙස්වල ඇති මුදල් ප්‍රමාණය අරාව හරහා නිරූපණය කෙරේ. ලබා දී ඇති අරාවකට මූලද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමෙන් උපයා ගත හැකි උපරිම මුදල අප සොයා ගත යුතුය…

වැඩිදුර කියවන්න

පොලිගන් ලීට්කෝඩ් විසඳුමේ අවම ලකුණු ත්‍රිකෝණය

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය "බහුඅස්රයේ අවම ලකුණු ත්‍රිකෝණය" ගැටුමේ අපට අගයන් පෙළක් ලබා දී ඇති අතර අරාවෙහි එක් එක් මූලද්‍රව්‍යය දක්ෂිණාවර්‍ශ දිශාවට ලේබල් කළ විට එන්-පාර්ශ්වික බහු කෝණ වල අගය නියෝජනය කරයි. අපේ කර්තව්‍යය නම් බහුඅස්රය N-2 ත්‍රිකෝණ වලට ත්‍රිකෝණගත කිරීම යි. ත්‍රිකෝණයට ලකුණු ...

වැඩිදුර කියවන්න

හවුස් රොබර් ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටලු ප්‍රකාශය මෙම ගැටලුව තුළ වීදියේ ගෙවල් තිබෙන අතර නිවාස කොල්ලකරුවන්ට මෙම නිවාස කොල්ලකෑමට සිදු වේ. නමුත් ගැටලුව වන්නේ එකින් එක අසල්වැසි නිවෙස් එකකට වඩා ඔහුට කොල්ලකෑමට නොහැකි වීමයි. මුදල් ප්‍රමාණය නියෝජනය කරන negativeණ නොවන නිඛිල ලැයිස්තුවක් ලබා දී ඇත ...

වැඩිදුර කියවන්න

පොරබැදීම නූල්

ගැටලු ප්‍රකාශය “පොරබැඳි නූල්” ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට නූල් දෙකක් ලබා දී ඇති බවයි. දෙවන නූල් එක පළමුවැන්නෙහි පොරවා ගත් නූලක්ද නැද්ද යන්න පරීක්‍ෂා කරන්න? පැහැදිලි කිරීම නූල් s = “ශ්‍රේෂ්ඨ” යන්න හිස් නොවන උප-නූල් දෙකකට නැවත නැවත බෙදීමෙන් ද්වීමය වෘක්‍ෂය ලෙස නිරූපණය වේ. මෙම නූල විය හැක්කේ…

වැඩිදුර කියවන්න

අද්විතීය මාර්ග II

“A × b” අනුකෘතියේ පළමු කොටුවේ හෝ ඉහළ වම් කෙළවරේ මිනිසෙකු සිටගෙන ඇතැයි සිතමු. මිනිසෙකුට ගමන් කළ හැක්කේ ඉහළට හෝ පහළට පමණි. එම පුද්ගලයාට තම ගමනාන්තයට ළඟා වීමට අවශ්‍ය වන අතර ඔහු සඳහා වන ගමනාන්තය අනුකෘතියේ හෝ පහළ දකුණු කෙළවරේ අවසාන කොටුව වේ. …

වැඩිදුර කියවන්න