යනු පසුකාලීන ලීට්කෝඩ් විසඳුමයි

ගැටලු ප්‍රකාශය මෙම ගැටලුවේදී අපට විවිධ නූල් දෙකක් ලබා දී ඇත. ඉලක්කය වන්නේ පළමු නූල දෙවන තත්ත්‍වයේ අනුපිළිවෙලක් ද යන්න සොයා බැලීමයි. උදාහරණ පළමු string = “abc” දෙවන පෙළ = “mnagbcd” සත්‍ය පළමු වැල = “බර්ගර්” දෙවන පෙළ = “ඩොමිනෝස්” ව්‍යාජ ප්‍රවේශය (පුනරාවර්තී) මෙය පහසුය ...

වැඩිදුර කියවන්න

සාරාංශ පරාසය ලීට්කෝඩ් විසඳුම

සාරාංශ පරාසයක ගැටලු ප්‍රකාශය වර්ගීකරණය කළ සුවිශේෂී නිඛිල අරාවක් ලබා දී ඇත. අරෙය් ඇති සෑම අංකයක්ම ආවරණය වන පරිදි අනුපිළිවෙලෙහි සෑම මූලද්‍රව්‍යයක්ම නිශ්චිත පරාසයකින් ආවරණය වන පරිදි අනුපිළිවෙලකට සකස් කළ යුතු කුඩාම ලැයිස්තුවක් සෑදීමට අපට සිදු වේ. ලැයිස්තුවේ සෑම පරාසයක්ම [අ, ආ] විය යුත්තේ ...

වැඩිදුර කියවන්න

පාලින්ඩ්‍රෝම් සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව ලීට්කෝඩ් විසඳුම

“පාලින්ඩ්‍රෝම් සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව” ගැටලුවේදී, අපට ලබා දී ඇති තනි නිඛිල සම්බන්ධිත ලැයිස්තුව පාලින්ඩ්‍රෝමයක් ද නැද්ද යන්න පරීක්‍ෂා කිරීමට සිදු වේ. උදාහරණ ලැයිස්තුව = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} සත්‍ය පැහැදිලි කිරීම #1: ලැයිස්තුව ආරම්භයේ සිට පසුපස ඇති සියලුම අංගයන් වන හෙයින් එම ලැයිස්තුව පාලින්ද්‍රෝමය වේ ...

වැඩිදුර කියවන්න

වර්ග කළ අරා ලීට්කෝඩ් විසඳුම ඒකාබද්ධ කරන්න

“වර්ග කළ අරා ඒකාබද්ධ කරන්න” යන ගැටලුවේදී, අපට බැසීම් නොවන අනුපිළිවෙලට වර්ග කර ඇති අරා දෙකක් ලබා දී ඇත. පළමු අරාව සම්පුර්ණයෙන්ම පුරවා නොමැති අතර දෙවන අරාවේ සියලුම අංගයන්ට ඉඩ සැලසීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත. පළමු අරාවෙහි මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වන පරිදි අපි අරා දෙක ඒකාබද්ධ කළ යුතුය.

වැඩිදුර කියවන්න

භ්‍රමණය කළ වර්ග කළ අරා ලීට්කෝඩ් විසඳුමේ සොයන්න

වර්ග කළ අරාවක් සලකා බලන්න, නමුත් එක් දර්ශකයක් තෝරාගෙන එම අවස්ථාවේදී අරාව භ්‍රමණය විය. දැන්, අරාව භ්‍රමණය වූ පසු ඔබට නිශ්චිත ඉලක්ක මූලද්‍රව්‍යයක් සොයාගෙන එහි දර්ශකය ආපසු ලබා දිය යුතුය. මූලද්රව්යය නොමැති නම්, ආපසු -1. ගැටලුව සාමාන්‍යයෙන්…

වැඩිදුර කියවන්න

K ට වඩා අඩු නිෂ්පාදනයක් ඇති සියලුම පසු විපරම් ගණන් කරන්න

“K ට වඩා අඩු නිෂ්පාදනයක් ඇති සියලු පසු විපාක ගණන් කරන්න” යන ගැටලුවේ දැක්වෙන්නේ ඔබට නිඛිල සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති බවයි. දැන් ලබා දී ඇති ආදානයට වඩා අඩු නිෂ්පාදනයක් ඇති පසු විපරම් ගණන සොයා ගන්න K. උදාහරණය a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 පසු විපරම් ගණන අඩු ...

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි සමාන මූලද්‍රව්‍ය සහිත දර්ශක යුගල ගණන

අපි නිඛිල අරාවක් දී ඇතැයි සිතමු. “අරාවක සමාන මූලද්‍රව්‍ය සහිත දර්ශක යුගල ගණන” යන ගැටළුව මඟින් ආරෝපණ [i] = ආර් [j] සහ මම ජේට සමාන නොවන ආකාරයෙන් දර්ශක යුගල (i, j) ගණන සොයා ගැනීමට අසයි. . උදාහරණය arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} පැහැදිලි කිරීම් යුගල 3 ...

වැඩිදුර කියවන්න

උපරිම දිග සර්ප අනුක්‍රමය සොයා ගන්න

“උපරිම දිග සර්ප අනුක්‍රමය සොයා ගන්න” යන ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ අපට පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩංගු ජාලයක් ලබා දී ඇති බවයි. කර්තව්යය වන්නේ උපරිම දිග සහිත සර්ප අනුක්රමයක් සොයා ගැනීමයි. 1 හි නිරපේක්ෂ වෙනසක් ඇති ජාලකයේ යාබද සංඛ්‍යා ඇති අනුක්‍රමයක් සර්ප අනුක්‍රමයක් ලෙස හැඳින්වේ. යාබද…

වැඩිදුර කියවන්න

K ට වඩා වැඩි මූලද්‍රව්‍ය නොමැති දීර් est තම උපසිරැසි

"දිගම උපසිරයේ K ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මූලද්‍රව්‍ය නොමැති වීම" යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට නිඛිල රාශියක් ඇතැයි සිතමු, ගැටලු ප්‍රකාශය මඟින් විවිධ මූලද්‍රව්‍ය k ට වැඩි නොවූ දිගම උප අරාව සොයා ගැනීමට අසයි. උදාහරණය arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි සියලු මූලද්‍රව්‍ය සමාන කිරීමට අවම ක්‍රියාකාරිත්වය

“සියලුම මූලද්‍රව්‍ය අරාව තුළ සමාන කිරීම සඳහා වූ අවම මෙහෙයුම” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට යම් නිඛිල ගණනක් සහිත අරා එකක් ලබා දී ඇති බවයි. අරාව සමාන කිරීම සඳහා කළ හැකි අවම මෙහෙයුම් ගැන ඔබ සොයා බැලිය යුතුය. උදාහරණය [1,3,2,4,1] 3 පැහැදිලි කිරීම එක්කෝ අඩුකිරීම් 3 ක් විය හැකිය ...

වැඩිදුර කියවන්න