ටික් ටැක් ටෝ ගේම් ලීට්කෝඩ් විසඳුමක ජයග්‍රාහකයා සොයා ගන්න

ටික් ටැක් ටෝ ගේම් හි ජයග්‍රාහකයා සොයා ගැනීමේ ගැටළුව ලීට්කෝඩ් විසඳුම ටික් ටැක් ටෝ ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රාහකයා සොයා ගැනීමට අපෙන් ඉල්ලා සිටී. ගැටළුව අපට ක්‍රීඩකයන් විසින් සිදුකරන ලද චලනයන් පෙළක් හෝ දෛශිකයක් සපයයි. අපි පියවරයන් හරහා ගොස් විනිශ්චය කළ යුත්තේ කවුද…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාව නැවත සකසන්න. Ar [i]> = arr [j] මම ඉරට්ටේ නම් සහ arr [i] <= arr [j] මම අමුතු නම් සහ j <i

ඔබ සතුව නිඛිල අරාවක් ඇතැයි සිතමු. අරාවක සම ස්ථානගතව ඇති මූලද්‍රව්‍ය ඊට පෙර ඇති සියලුම මූලද්‍රව්‍යයන්ට වඩා විශාල විය යුතු ලෙසත්, අමුතු ස්ථාන වල මූලද්‍රව්‍ය ඊට පෙර ඇති මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා අඩු විය යුතු ආකාරයටත් අරාව නැවත සකස් කරන ලෙස ගැටලු ප්‍රකාශය ඉල්ලා සිටී. උදාහරණයක් …

වැඩිදුර කියවන්න

ලබා දී ඇති අරා දෙකකින් උපරිම අරා එක පිළිවෙලට තබා ගැනීම

අපට එකම ප්‍රමාණයේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ඇති බව සිතමු. අරා දෙකෙහිම පොදු සංඛ්‍යා ද අඩංගු විය හැකිය. ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් අරා දෙකෙන්ම උපරිම අගයන් අඩංගු ප්‍රති n ලයක් ලෙස අරාව සෑදීමට අසයි. පළමු අරාව ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය (පළමු අංග…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාව නැවත සකස් කරන්න එවැනි [i] i ට සමාන වේ

“Ar [i] = i” වැනි අරාව නැවත සකස් කරන්න ඔබට 0 සිට n-1 දක්වා පූර්ණ සංඛ්‍යා සමූහයක් ලබා දී ඇති බව සඳහන් වේ. සියලු මූලද්‍රව්‍යයන් අරාවෙහි නොපවතින බැවින් ඒවා වෙනුවට -1 පවතී. ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් අරාව නැවත සකස් කිරීමට ඉල්ලා සිටී…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි 0s සහ 1s වෙන් කරන්න

ගැටලු ප්‍රකාශය ඔබ සතුව නිඛිල අරාවක් ඇතැයි සිතමු. “අරාවන් තුළ 0 සහ 1 වෙන් කරන්න” යන ගැටළුව මඟින් අරාව කොටස් දෙකකින්, 0 න් සහ 1 න් වෙන් කිරීමට අසයි. 0 අරාවෙහි වම් පස ද 1 අරාවෙහි දකුණු පස ද විය යුතුය. …

වැඩිදුර කියවන්න

විරල වගුව භාවිතා කරමින් පරාස එකතුව විමසුම

දුර්ලභ වගු ගැටළුව භාවිතා කරන පරාසයේ එකතුව විමසීමේදී අපට පරාස විමසීමක් ඇති අතර නිඛිල අරාවක් ලබා දී ඇත. ලබා දී ඇති කර්තව්‍යය නම් පරාසයේ එන සියලුම නිඛිල වල එකතුව සොයා ගැනීමයි. උදාහරණ ආදානය: arr [] = {1,4,6,8,2,5} විමසුම: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} ප්‍රතිදානය: 19 16 25 ...

වැඩිදුර කියවන්න

නූල් තුනක LCS (දීර් est තම පොදු පසු විපරම)

“නූල් තුනක LCS (දීර් est තම පොදු පසු විපරම)” ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට නූල් 3 ක් ලබා දී ඇති බවයි. මෙම නූල් 3 හි දීර් est තම පොදු අනුගාමිකයා සොයා ගන්න. LCS යනු නූල් 3 අතර පොදු වන නූල් වන අතර එය සෑදී ඇත්තේ එකම අනුපිළිවෙලක් ඇති අක්ෂර වලින්ය…

වැඩිදුර කියවන්න

පළමු අරාවෙහි ඇති නමුත් දෙවනුව නොවන මූලද්‍රව්‍ය සොයා ගන්න

ගැටළුව වන්නේ "අරාවෙහි පවතින මූලද්‍රව්‍ය සෙවීම සහ දෙවනුව නොව සෙවීම" යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට අරා දෙකක් ලබා දී ඇති බවයි. අරා සියලු නිඛිල වලින් සමන්විත වේ. දෙවන අරාවෙහි නොතිබෙන නමුත් පළමු අරාවෙහි ඇති සංඛ්‍යා ඔබට සොයා ගැනීමට සිදු වේ. උදාහරණයක් …

වැඩිදුර කියවන්න

ත්රිකෝණයක උපරිම මාර්ග එකතුව

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය “ත්‍රිකෝණයක උපරිම ගමන් එකතුව” යන ගැටළුව මඟින් ඔබට යම් නිඛිලයක් ලබා දී ඇති බව සඳහන් වේ. මෙම පූර්ණ සංඛ්‍යා ත්‍රිකෝණයක ආකාරයෙන් සකසා ඇත. ඔබ ත්රිකෝණයේ මුදුනේ සිට ආරම්භ වන අතර පහළ පේළියට ළඟා විය යුතුය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ වෙත යන්න ...

වැඩිදුර කියවන්න

අරාව තුළ k වාරයක් සිදුවන පළමු මූලද්‍රව්‍යය

අපි 'k' අංකයක් සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක් ලබා දී ඇත. “අරාවෙහි k වාරයක් සිදුවන පළමු මූලද්‍රව්‍යය” යන ගැටළුව, අරාවෙහි හරියටම k වාරයක් සිදුවන අරාවෙහි පළමු මූලද්‍රව්‍යය සොයා ගැනීමට පවසයි. අරාවෙහි k වාරයක් සිදුවන මූලද්‍රව්‍යයක් නොමැති නම්…

වැඩිදුර කියවන්න