ක්ෂණික සෙවුම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න

ඉඟිය සොයන්න ඔබට සෙවීමට අවශ්‍ය නම් පහසු ප්රශ්න ඇමේසන් on අරා මාතෘකාව පසුව ටයිප් කරන්න "ඇමසන් පහසු අරාව" ප්‍රති .ල ලබා ගන්න

අපහසුතාප්‍රශ්න මාතෘකාවසමාගම් නාමයවර්ගය
පහසුඅරාවෙහි සියලුම අංග එකම කිරීමට අවම මකාදැමීමේ මෙහෙයුම්ඇෙබෝෆැක්ට්සෙට්හැෂිං
මධ්යමඅරාවෙහි එකම මූලද්‍රව්‍යයේ අවස්ථා දෙකක් අතර උපරිම දුරදිල්ලිෆැක්ට්සෙට්උන්මත්තකයෝෆෝකයිට්හැෂිං
පහසුපළමු සිදුවීම අනුව ඇණවුම් කරන ලද අරා මූලද්‍රව්‍ය සමූහයේ බහු සිදුවීම්ඇසොලයිට්ඇෙබෝඇමේසන්දිල්ලිෆෝකයිට්හැෂිං
HardK විශේෂිත අංක සහිත කුඩාම සුබාරේඇමේසන්ගූගල්හැෂිං
මධ්යමA + b + c = d වැනි විශාලතම d අරාවෙහි සොයා ගන්නඇසොලයිට්ඇමේසන්දිල්ලිඋන්මත්තකයෝෆෝකයිට්FreeChargeහැෂිං
පහසුK ට වඩා අඩු හෝ සමාන සියලුම මූලද්‍රව්‍ය එකට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය අවම හුවමාරුවඇමේසන්AppDynamicsෆැක්ට්සෙට්ෆෝකයිට්මයික්රොසොෆ්ට්හැෂිං
පහසුඅරාවෙහි නැවත නැවතත් ඉහළම තිදෙනා සොයා ගන්නMAQo9 විසඳුම්විෙප්රෝහැෂිං
මධ්යමසුළු හැෂ් ශ්‍රිතය භාවිතයෙන් වර්ග කිරීමකේඩන්ස් ඉන්දියාවCapgeminiෆැක්ට්සෙට්MAQUHG Optumහැෂිං
පහසුමූලද්‍රව්‍ය පරාසයකට සීමා නොවූ විට දී ඇති අරාවක අනුපිටපත් සොයා ගන්නඇෙබෝඇමේසන්ෆැක්ට්සෙට්MAQUHG Optumහැෂිං
මධ්යමඅරාවෙහි අනුපිටපත් සමඟ අනුපූරක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්නඇක්සෙන්චර්ඇමේසන්ඩිරෙක්ටිෆේස්බුක්ඉන්ටයිට්හැෂිං
පහසුපූර්ණ සංඛ්‍යා n සමූහයක ඇති සියලුම යුගලවලට වඩා f (a [i], a [j]) එකතුවසිස්කෝෆේස්බුක්ඉහළ දැමීමPublicis Sapientහැෂිං
පහසුඅරාවෙහි සමාන මූලද්‍රව්‍ය සහිත දර්ශක යුගල ගණනඇමේසන්ඇට්ලසියන්සිටඩෙල්ෆේස්බුක්ඉන්ටයිට්Snapdealවර්ගYandexහැෂිං
පහසුදී ඇති අරාවක් සඳහා සියලු අද්විතීය උප-අරා එකතුවක එකතුව සොයා ගන්නඇමේසන්ෆේස්බුක්ග්‍රේ ඔරේන්ජ්ඉන්ටයිට්මයික්රොසොෆ්ට්නාගරෝහැෂිං
මධ්යමK ට වඩා වැඩි මූලද්‍රව්‍ය නොමැති දීර් est තම උපසිරැසිඇමේසන්සිටඩෙල්දිල්ලිෆේස්බුක්මයික්රොසොෆ්ට්Samsung ජංගම දුරකථනYandexහැෂිං
Hardඅරාවක උප කුලක දෙකක උපරිම වෙනසඇට්ලසියන්කේඩන්ස් ඉන්දියාවඩිරෙක්ටිFreeChargeඔපෙරාPayUSnapchatටයිම්ස් අන්තර්ජාලයXomeහැෂිං
පහසුඅරාවෙහි සියලු මූලද්‍රව්‍ය සමාන කිරීමට අවම ක්‍රියාකාරිත්වයඇමේසන්කළු ගල්සිටඩෙල්ඩිරෙක්ටිෆ්ලිප්කාර්ට්ඇත්ත වශයෙන්මYandexහැෂිං
මධ්යමලබා දී ඇති මුදල සමඟ උපසිරැසි සොයා ගන්න (සෘණ අංක හසුරුවයි)ඇමේසන්කූපන් ඩූනියාදිල්ලිGE සෞඛ්යාරක්ෂණයInfoEdgeමූන්ෆ්‍රොග් විද්‍යාගාරහැෂිං
මධ්යමපරස්පර මූලද්රව්ය සහිත විශාලතම උපසිරැසි වල දිගඇෙබෝඇමේසන්බ්ලූම්බර්ග්සිස්කෝකරට්මොනෝටයිප් විසඳුම්PaytmPayUPublicis SapientSAP විද්‍යාගාරහැෂිං
මධ්යමදී ඇති සංඛ්‍යාවට සමාන නිෂ්පාදනයක් සහිත ත්‍රිත්ව ගණන ගණන් කරන්නඇසොලයිට්ඇමේසන්සිස්කෝෆ්ලිප්කාර්ට්කුලීසාPublicis Sapientහැෂිං
මධ්යමඅරාවෙහි ඇති මූලද්‍රව්‍යයක පළමු හා අවසාන දර්ශක අතර උපරිම වෙනසඇසොලයිට්ඇමේසන්ඉහළ දැමීමMakeMyTripඕලා කැබ්ස්SAP විද්‍යාගාරහැෂිං
Hardකියවීමට පමණක් අරාව තුළ පුනරාවර්තන බහුකාර්ය වලින් එකක් සොයා ගන්නප්රාග්ධන එක්ෆේස්බුක්ගූගල්ඇත්ත වශයෙන්මමයික්රොසොෆ්ට්Pinterestහැෂිං
පහසුපළමු අරාවෙහි ඇති නමුත් දෙවනුව නොවන මූලද්‍රව්‍ය සොයා ගන්නඇසොලයිට්දිල්ලිෆැක්ට්සෙට්උන්මත්තකයෝSnapdealZohoහැෂිං
Hardසෑම අක්ෂර ආදේශන විමසුමකට පසු පාලින්ඩ්‍රෝම් සඳහා පරීක්ෂා කරන්නඇමේසන්ෆේස්බුක්ෆ්ලිප්කාර්ට්ගූගල්Netflixහැෂිං
පහසුඅරාවෙහි ඉහළම සහ අවම සංඛ්‍යාත අතර වෙනසසිටඩෙල්ෆැබ්ෆෝකයිට්Robloxටෙස්ලාහැෂිං
Hardදී ඇති අගයකට එකතු වන අංග හතරක් සොයා ගන්න (හැෂ්මාප්)ඇමේසන්ගූගල්මයික්රොසොෆ්ට්හැෂිං
පහසුදී ඇති අනුක්‍රමයක නොපවතින අනුක්‍රමය වැඩි කිරීමේ k-th මූලද්‍රව්‍යයසිටඩෙල්Expediaෆැබ්ෆැක්ට්සෙට්IBM ආයතනයSAP විද්‍යාගාරහැෂිං
පහසුලබා දී ඇති කට්ටල දෙකක් විසන්ධි වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?ෆැක්ට්සෙට්ඉහළ දැමීමකුලීසානාගරෝඔපෙරාSnapdealහැෂිං
පහසුදී ඇති අරාවෙහි එකිනෙකට k දුරින් අනුපිටපත් මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු දැයි පරීක්ෂා කරන්නඇමේසන්අවලාරාසිටඩෙල්FreeChargeහැකර් රැන්ක්SnapchatSnapdealහැෂිං
මධ්යමඅරා දෙකක් සමානද නැද්ද යන්න පරීක්ෂා කරන්නඇක්සෙන්චර්ගෝල්ඩ්මන් සැක්ස්MAQo9 විසඳුම්කුලී රථයට්රිලිලියෝහැෂිං
මධ්යමදී ඇති නිෂ්පාදිතය සමඟ යුගල කරන්න24 * 7 නවෝත්පාදන විද්‍යාගාරඇමේසන්අවලාරාRobloxහැෂිං
මධ්යම0 සමඟ උපසිරැසියක් තිබේදැයි සොයා බලන්නCitrixඩී ෂෝගෝල්ඩ්මන් සැක්ස්ඇත්ත වශයෙන්මMakeMyTripOYO කාමරPaytmTCSහැෂිං
පහසුපරාසයක නැතිවූ අංග සොයා ගන්නදිල්ලිග්‍රේ ඔරේන්ජ්LinkedInනාගරෝඔපෙරාSynopsysහැෂිං
පහසුඅරාව තුළ k වාරයක් සිදුවන පළමු මූලද්‍රව්‍යයඇමේසන්ඉහළ දැමීමPayUSAP විද්‍යාගාරTeradataවිෙප්රෝයත්රාZohoහැෂිං
Hardසියලුම උපසිරැසි 0 එකතුවකින් මුද්‍රණය කරන්නඇමේසන්FreeChargeඇත්ත වශයෙන්මතොරතුරු එජ්මයික්රොසොෆ්ට්OYO කාමරහැෂිං
පහසුඅනුපිටපත් අඩංගු වේඇෙබෝඇමේසන්Apple ජංගම දුරකථනහැෂිං
Hard0s, 1s සහ 2s සමාන සංඛ්‍යාවක් සහිත උපස්ථර ගණනය කරන්නCitrixFreeChargeගෝල්ඩ්මන් සැක්ස්OYO කාමරටයිම්ස් අන්තර්ජාලයට්රිලිලියෝහැෂිං
මධ්යම0s සහ 1s සමාන සංඛ්‍යාවක් ඇති විශාලතම උපසිරැසිඇමේසන්Courseraග්‍රේ ඔරේන්ජ්MakeMyTripමෝර්ගන් ස්ටැන්ලිPaytmSynopsysටයිම්ස් අන්තර්ජාලයහැෂිං
පහසුකට්ටල දෙකක අතිච්ඡාදනය නොවන එකතුවඇසොලයිට්ඇමේසන්ඉහළ දැමීමකුලීසාPinterestSnapdealSynopsysTeradataහැෂිං
Hard% B = k වැනි අරාව තුළ සියලුම යුගල (a, b) සොයා ගන්නඇමේසන්ආකේසියම්සිටඩෙල්ඩිරෙක්ටිFreeChargeයාහූහැෂිං
පහසු1 සහ 0 ට සමාන සංඛ්‍යාවක් ඇති උප කුලක ගණන් කරන්නසිස්කෝකූපන් ඩූනියාCourseraදත්ත සමුදායන්කරට්SAP විද්‍යාගාරටෙස්ලාහැෂිං
Hardපාලින්ඩ්‍රෝම් උපස්ථර විමසුම්ඇමේසන්ByteDanceඊ බේExpediaගූගල්ඉන්ටයිට්මයික්රොසොෆ්ට්පේපෑල්PinterestSynopsysහැෂිං
මධ්යමපරාසයක සියලුම අංග අරාවෙහි පවතින පරිදි එකතු කළ යුතු මූලද්‍රව්‍යග්‍රේ ඔරේන්ජ්කුලීසාSnapdealSynopsysTeradataටයිම්ස් අන්තර්ජාලයහැෂිං
මධ්යමමුල් අරාව හා සමාන වූ සම්පූර්ණ මූලද්‍රව්‍යයන් සහිත උප-උප ගණන් කරන්නඇමේසන්දත්ත සමුදායන්ෆැබ්හනිවෙල්PayUවර්ගTeradataYandexහැෂිං
Hardකුකුළා හැෂිංඑපික් පද්ධතිෆ්ලිප්කාර්ට්ගූගල්මයික්රොසොෆ්ට්Netflixටෙස්ලාහැෂිං
මධ්යමපැහැදිලි මූලද්රව්ය සහිත උපසිරැසිසිස්කෝFreeChargeටයිම්ස් අන්තර්ජාලයZohoහැෂිං
මධ්යමදී ඇති අගය x ට සමාන වන වර්ග කළ අරා හතරකින් හතර ගුණයක් ගණනය කරන්නඇසොලයිට්උන්මත්තකයෝමූන්ෆ්‍රොග් විද්‍යාගාරSynopsysහැෂිං
මධ්යමදී ඇති අගයකට සමාන වන සම්බන්ධිත ලැයිස්තු දෙකකින් යුගල ගණන් කරන්නඇෙබෝඇමේසන්අවලාරාExpediaඋන්මත්තකයෝගූගල්ඇත්ත වශයෙන්මමයික්රොසොෆ්ට්පේපෑල්ටෙස්ලාහැෂිං
පහසුඅරාව තුළ පුනරාවර්තනය නොවන මූලද්‍රව්‍ය (වෙනස්) මූලද්‍රව්‍ය එකතුව සොයා ගන්නඔක්සිජන් පසුම්බියහැෂිං
Hardඅනුකෘතියක සියලුම පේළි වලට පොදු මූලද්‍රව්‍ය සොයා ගන්නකළු ගල්Expediaජේපී මෝගන්QualcommSnapdealයත්රාZohoහැෂිං
පහසුK ට වඩා වැඩි හෝ සමාන ප්‍රත්‍ය සංඛ්‍යාත සහිත සංඛ්‍යාඇසොලයිට්ඇමේසන්ෆැක්ට්සෙට්ෆෝකයිට්ග්‍රේ ඔරේන්ජ්PinterestXomeහැෂිං
මධ්යමඅරාව අඩු කළ ආකෘතියට පරිවර්තනය කරන්නLinkedInSnapchatXomeයාහූහැෂිං
මධ්යමයුගලයේ මූලද්‍රව්‍ය විවිධ පේළි වල ඇති පරිදි ලබා දී ඇති එකතුව සමඟ යුගල සොයා ගන්නඇමේසන්ඩී ෂෝඩිරෙක්ටිග්‍රේ ඔරේන්ජ්ඇත්ත වශයෙන්මPinterestTeradataහැෂිං
මධ්යමදී ඇති අනුකෘතියක සියලුම පේළි වල පොදු අංගඇමේසන්සිස්කෝඩී ෂෝඔපෙරාSAP විද්‍යාගාරZohoහැෂිං
මධ්යමදී ඇති පේළියක සියලුම අවසර ලත් පේළි සොයා ගන්න24 * 7 නවෝත්පාදන විද්‍යාගාරඇක්සෙන්චර්ExpediaIBM ආයතනයජේපී මෝගන්හැෂිං
පහසුවර්ගීකරණය නොකළ අරා දෙකක් ලබා දී ඇති විට x හි සියලු යුගල සොයා ගන්නඇමේසන්ෆේස්බුක්හැෂිං
පහසුමූලද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත අනුව වර්ග කරන්නඇමේසන්ඔරකල්Zohoසයිකස්හැෂිං
පහසුපූර්ණ සංඛ්‍යා සමූහයක පළමු පුනරාවර්තන අංගය සොයා ගන්නඇමේසන්උන්මත්තකයෝMAQමයික්රොසොෆ්ට්ඔරකල්හැෂිං
පහසුලැයිස්තු දෙකටම පොදු නමුත් විවිධ මිල ගණන් සහිත අයිතම ගණන් කරන්නඇමේසන්ෆැක්ට්සෙට්GE සෞඛ්යාරක්ෂණයහනිවෙල්TCSටෙස්ලාහැෂිං
පහසුපැහැදිලි මූලද්‍රව්‍යයන් සහිත අවම අනු කාණ්ඩ ගණනප්රාග්ධන එක්GE සෞඛ්යාරක්ෂණයIBM ආයතනයමූන්ෆ්‍රොග් විද්‍යාගාරYandexහැෂිං
මධ්යමද්විමය අරා දෙකක එකම එකතුවක් සහිත දිගම පරතරයඇක්සෙන්චර්සිස්කෝඇත්ත වශයෙන්මකුලීසාSAP විද්‍යාගාරYandexහැෂිං
පහසුසෑම සේවකයෙකු යටතේම සේවක සංඛ්‍යාව සොයා ගන්නඇසොලයිට්GE සෞඛ්යාරක්ෂණයමයික්රොසොෆ්ට්මින්ට්‍රාQualcommSynopsysTeradataහැෂිං
මධ්යමකුඩාම මූලද්‍රව්‍යය හරියටම කේ ටයිම්ස් පුනරාවර්තනය වේබෙල්සබාර්කොම්ලි මීඩියානෙට්ස්කෝප්Nvidiaඔපෙරාසර්විස්නව්UHG Optumහැෂිං
මධ්යමඅරාවෙහි කේ-වෙනම මූලද්‍රව්‍යයඇෙබෝඇමේසන්Apple ජංගම දුරකථනByteDanceඊ බේExpediaෆේස්බුක්ගූගල්LinkedInමයික්රොසොෆ්ට්ඔරකල්SalesforceSpotifyවෝල්මාර්ට් ලැබ්හැෂිං
පහසුවර්ගීකරණය නොකළ අරාවකින් එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයේ ගණනය කිරීමේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාතයකේඩන්ස් ඉන්දියාවඋන්මත්තකයෝLinkedInමූන්ෆ්‍රොග් විද්‍යාගාරPinterestහැෂිං
මධ්යමඑකම අක්ෂර මාලාවක් සහිත කණ්ඩායම් වචනකළු ගල්CitrixIBM ආයතනයජේපී මෝගන්SAP විද්‍යාගාරXomeහැෂිං
පහසුපළමු පුනරාවර්තන නොවන මූලද්රව්යයබෙල්සබාර්කොම්ලි මීඩියාමෙට්ලයිෆ්Snapdealස්ප්රින්ක්ලර්වෝකර්හැෂිං
පහසුඅනුපිළිවෙලින් නැවත නැවතත් කරන ලද දෙවන වචනයඇමේසන්GE සෞඛ්යාරක්ෂණයගෝල්ඩ්මන් සැක්ස්PaytmSnapdealUHG Optumහැෂිං
පහසුදී ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවෙහි සියලු සුවිශේෂී අංග මුද්‍රණය කරන්නඇමේසන්MakeMyTripZohoහැෂිං
පහසුඅරා වල ධනාත්මක සෘණ අගයන් යුගල කිරීමඇමේසන්බෙල්සබාර්හනිවෙල්හුළුNvidiaරොබින් හුඩ්Yelpහැෂිං
පහසුඅරාව දෙකෙහිම පොදු මූලද්‍රව්‍යයක් නොපවතින අවම මූලද්‍රව්‍ය ගණන ඉවත් කරන්නඇලේෂන්මෙට්ලයිෆ්ඔක්සිජන් පසුම්බියසර්විස්නව්Spotifyහැෂිං
පහසුසිදුවිය හැකි උපරිම අක්‍ෂරයඇමේසන්මෝර්ගන් ස්ටැන්ලිPayUZohoහැෂිං
පහසුලබා දී ඇති මුදල සමඟ යුගල ගණන් කරන්නඇසොලයිට්ඇමේසන්ෆැක්ට්සෙට්ඉහළ දැමීමහැෂිං
පහසුඅරාවෙහි බොහෝ නිරන්තර මූලද්‍රව්‍යයඇෙබෝඇමේසන්ෆැක්ට්සෙට්ෆෝකයිට්ඉන්ෙෆොසිස්MAQහැෂිං
පහසුඅරාවෙහි විශිෂ්ටතම නිෂ්පාදනය සමඟ යුගල සොයා ගන්නSamsung ජංගම දුරකථනහැෂිං
මධ්යමවඩාත් නිරන්තර මූලද්‍රව්‍යයක සියලු සිදුවීම් සහිත කුඩාම සුබාරේCitrixCourseraOYO කාමරගුණාත්මකභාවයSynopsysකුලී රථයහැෂිං
මධ්යමප්‍රවාහයක ඉහළම K (හෝ බොහෝ විට) අංක සොයා ගන්නඇසොලයිට්ඇමේසන්හැෂිං
මධ්යමඊළඟ මහා සංඛ්‍යාත මූලද්‍රව්‍යයඇක්සෙන්චර්Capgeminiමයික්රොසොෆ්ට්UHG Optumහැෂිං
පහසු1 සිට N දක්වා සංඛ්‍යා ප්‍රේරණය ලෙස අරාව වෙනස් කරන්නCapgeminiදිල්ලිෆෝකයිට්MAQo9 විසඳුම්Publicis Sapientහැෂිං