Макимал Скуаре  


Ниво тешкоће Средњи
Често питани у адобе амазонка АппДинамицс јабука фацебоок гоогле ИБМ- ПаиПал твиттер
Ред Динамичко програмирање матрица

У задатку са максималним квадратом дали смо 2Д бинарну датотеку матрица испуњени 0 и 1, пронађите највећи квадрат који садржи само 1 и вратите му површину.

Пример  

Улаз:

1 0 1 0 0

0 0 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0 0 1 0

Излаз:

4

Приступ грубе силе  

Груби начин за решавање овог проблема је прелазак преко свих могућих квадратних под-матрица и одабир максимума из њих.

Ц ++ програм за максимални квадрат

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maximalSquare(vector<vector<char>> &matrix)
{
  int answer = 0;
  int n = matrix.size();
  if (n == 0)
  {
    return 0;
  }
  int m = matrix[0].size();
  if (m == 0)
  {
    return 0;
  }
  for (int sidelength = 1; sidelength <= min(n, m); sidelength++) // sidelength denotes the side length of the sub-matrix
  {
    // i,j are the top left index of the current sub-matrix
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        if ((i + sidelength > n) or (j + sidelength > m)) //check if the current sub-matrix is not out of bounds
        {
          continue;
        }
        bool zero = false;
        // check if this sub matrix contain any zero or not
        for (int x = i; x < i + sidelength; x++)
        {
          for (int y = j; y < j + sidelength; y++)
          {
            if (matrix[x][y] == '0')
            {
              zero = true;
            }
          }
        }
        if (zero == false) // if this does not contain any zero than this is a valid sub matrix
        {
          answer = max(answer, sidelength * sidelength);
        }
      }
    }
  }
  return answer;
}
int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  vector<vector<char>> matrix(n, vector<char>(m));
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }
  int answer = maximalSquare(matrix);
  cout << answer << endl;
  return 0;
}
4 4
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
1 0 0 1 
4

ЈАВА програм за максимални квадрат

import java.util.*;
public class Main
{
  public static int maximalSquare(char[][] matrix)
  {
    int answer = 0;
    int n = matrix.length;
    if (n == 0)
    {
      return 0;
    }
    int m = matrix[0].length;
    if (m == 0)
    {
      return 0;
    }
    for (int sidelength = 1; sidelength <= Math.min(n, m); sidelength++) // sidelength denotes the side length of the sub-matrix
    {
      // i,j are the top left index of the current sub-matrix
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < m; j++)
        {
          if ((i + sidelength > n) || (j + sidelength > m)) //check if the current sub-matrix is not out of bounds
          {
            continue;
          }
          boolean zero = false;
          // check if this sub matrix contain any zero or not
          for (int x = i; x < i + sidelength; x++)
          {
            for (int y = j; y < j + sidelength; y++)
            {
              if (matrix[x][y] == '0')
              {
                zero = true;
              }
            }
          }
          if (zero == false) // if this does not contain any zero than this is a valid sub matrix
          {
            answer = Math.max(answer, sidelength * sidelength);
          }
        }
      }
    }
    return answer;
  }
 public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt();
   int m = sc.nextInt();;
    char[][] matrix = new char[n][m];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        matrix[i][j] = sc.next().charAt(0);
      }
    }
    int answer = maximalSquare(matrix);
  System.out.println(answer);
 }
}4 5
1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
9

Анализа сложености

Временска сложеност

Како се превлачимо по свим квадратима, биће око Н ^ 2 квадрата, тако да је укупна временска сложеност О (Н ^ 4).

Види такође
Уклоните решење за Леетцоде повезаних елемената листе

Свемирска сложеност

Како нисмо користили додатни простор, тако је и сложеност простора О (1).

Приступ динамичком програмирању  

Објашњење

Рецимо да имамо ДП поредак величине (н + 1, м + 1) где дп [и] [ј] представља највећу дужину странице квадрата од свих чији је горњи леви угао И, ј.

Дакле, ако је матрица [и] [ј] једнака, можемо рећи дп [и] [ј] = 1 + мин (дп [и-1], дп [и] [ј-1], дп [и-1 ] [ј-1]) јер је највећи квадрат оних са горњим левим углом И, ј само пресек највећих квадрата оних са горњим левим углом (и-1, ј), (И, ј-1), ( и-1, ј-1).

Алгоритам

 1. Иницијализујте дп низ величине (н + 1, м + 1) нулама.
 2. Иницијализујте цео број анс са нулом.
 3. Итерација над свим ћелијама матрице.
  1. Ако је матрица [и] [ј] једна од ажурирања дп [и] [ј] = 1 + мин (дп [и-1], дп [и] [ј-1], дп [и-1] [ј- 1]).
  2. Ажурирање анс = мак (анс, дп [и] [ј]).
 4. Повратак анс.

На пример:

Matrix[][]={{‘1’, ‘0’, ‘1’, ‘0’, ‘0’},

{'1', '0', '1', '1', '1'},

{'1', '1', '1', '1', '1'},

{'1', '0', '0', '1', '0'}}

За ову матрицу, дп [] [] низ који изгледа овако:

Макимал СкуареПин

дп [и] [ј] означава дужину странице максималног квадрата оних чији горњи леви угао има индекс (и, ј).

Ц ++ програм за максимални квадрат

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int maximalSquare(vector<vector<char>> &matrix)
{
  int n = matrix.size();
  if (n == 0)
  {
    return 0;
  }
  int m = matrix[0].size();
  if (m == 0)
  {
    return 0;
  }
  int ans = 0;
  vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(m, 0));
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (matrix[i][m - 1] == '1')
    {
      dp[i][m - 1]++;
      ans = 1;
    }
  }
  for (int i = m - 1; i >= 0; i--)
  {
    if (matrix[n - 1][i] == '1')
    {
      dp[n - 1][i]++;
      ans = 1;
    }
  }
  for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
  {
    for (int j = m - 2; j >= 0; j--)
    {
      if (matrix[i][j] == '1')
      {
        dp[i][j] = min(dp[i + 1][j + 1], min(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1])) + 1;
        ans = max(ans, dp[i][j]);
      }
    }
  }
  return ans * ans;
}
int main()
{
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  vector<vector<char>> matrix(n, vector<char>(m));
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }
  int answer = maximalSquare(matrix);
  cout << answer << endl;
  return 0;
}
4 2
1 0 
1 1 
1 1
1 0
4

ЈАВА програм за максимални квадрат

import java.util.*;
public class Main
{
  public static int maximalSquare(char[][] matrix)
  {
    int n = matrix.length;
    if (n == 0)
    {
      return 0;
    }
    int m = matrix[0].length;
    if (m == 0)
    {
      return 0;
    }
    int ans = 0;
    int[][] dp = new int[n][m];
    for(int i=0;i<n;i++){
      for(int j=0;j<m;j++){
        dp[i][j]=0;
      }
    }
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
      if (matrix[i][m - 1] == '1')
      {
        dp[i][m - 1]++;
        ans = 1;
      }
    }
    for (int i = m - 1; i >= 0; i--)
    {
      if (matrix[n - 1][i] == '1')
      {
        dp[n - 1][i]++;
        ans = 1;
      }
    }
    for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
    {
      for (int j = m - 2; j >= 0; j--)
      {
        if (matrix[i][j] == '1')
        {
          dp[i][j] = Math.min(dp[i + 1][j + 1], Math.min(dp[i + 1][j], dp[i][j + 1])) + 1;
          ans = Math.max(ans, dp[i][j]);
        }
      }
    }
    return ans * ans;
  }

 public static void main(String[] args) {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int n = sc.nextInt();
   int m = sc.nextInt();;
    char[][] matrix = new char[n][m];
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        matrix[i][j] = sc.next().charAt(0);
      }
    }
    int answer = maximalSquare(matrix);
  System.out.println(answer);
 }
}
4 5
0 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 1 1 1 1
16

Анализа сложености

Временска сложеност

Како се једном понављамо преко матрице, тако је и временска сложеност О (Н ^ 2).

Види такође
Избришите узастопно исте речи у низу

Свемирска сложеност

Узели смо дп низ величине (н + 1, м + 1), тако да је сложеност простора О (Н ^ Н).

Референце