Бројање тројки са сумом мањом од дате вредности


Ниво тешкоће Средњи
Често питани у адобе амазонка јабука Блоомберг БитеДанце Цисцо Цитадела Цитрик ДоорДасх еБаи фацебоок Голдман Сакс гоогле Хулу ИБМ- Инфосис Матхворкс мицрософт пророчанство ПаиПал Куалтрицс самсунг СервицеНов Сплунк Квадрат Тенцент Тесла Убер виза ВМваре Валмарт Лабс иахоо Зохо
Акамаи Ред Гроупон Постматес Тво Поинтер Тво Поинтерс Воркс Апплицатионс

Изјава о проблему

Дали смо низ који садржи Н број елемената. У датој поредак, Избројите број тројки чија је сума мања од дате вредности.

Пример

Улазни

а [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
Збир = 10

Излаз

7
Могуће тројке су: (1,2,3), (1,2,4), (1,2,5), (1,2,6), (1,3,4), (1,3,5 ), (2,3,4)

Улазни

а [] = {3, 7, 9, 1, 2, 5, 11, 4}
Збир = 10

Излаз

6
Могуће тројке су: (3,1,2), (3,1,5), (3,1,4), (3,2,4), (1,2,5), (1,2,4 )

Приступ 1

Алгоритам

1. Покрените 3 угнежђене петље, бирајући све могуће тројке.

2. Иницијализовање резултата = 0.

3. Ако је Збир елемената мањи од Збир, рачунајте прираштај.

4. Испис резултата као броја тројки које задовољавају услов.

Имплементација

Ц ++ програм за бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
//Main function
int main()
{
  int array[] = {3, 7, 9, 1, 2, 5, 11, 4};
  int N = sizeof(array)/sizeof(array[0]);
  int sum = 10;
  int result = 0;
  //First for loop for selecting first element
  //Second loop for second element
  //Third loop for third element.
  //check for triplets satisfing the condition, and increment result
  for (int i = 0; i < N-2; i++)
  {
    for (int j = i+1; j < N-1; j++)
    {
      for (int k = j+1; k < N; k++)
      {
        if(array[i]+array[j]+array[k] < sum)
          {
           result++;
          }
      }
    }
  }
  cout<<"Number of Triplets found = ";
  cout<<result;
  return 0;
}
Number of Triplets found = 6

Јава програм за бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

import static java.lang.Math.pow;
import java.util.Scanner;
class sum
{
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int sum = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    //First for loop for selecting first element
    //Second loop for second element
    //Third loop for third element.
    //check for triplets satisfing the condition, and increment result
    int result=0;
    for (int i = 0; i < n-2; i++)
    {
      for (int j = i+1; j < n-1; j++)
      {
        for (int k = j+1; k < n; k++)
        {
          if(a[i]+a[j]+a[k] < sum)
            {
             result++;
            }
        }
      }
    }
    System.out.print("Number of Triplets found = ");
    System.out.println(result);
  }
}
5 6
1 2 3 2 1
Number of Triplets found = 5

Анализа сложености

Сложеност времена

О (н * н * н) где је н величина датог низа. Овде проверавамо да ли постоје све тројке и ако је услов тачан онда повећајте број резултата.

Сложеност простора

О (1) јер овде не користимо никакав помоћни простор.

Приступ 2

Алгоритам

1. Сортирај дати низ, иницијализуј резултат = 0

2. Итерирајте од и до Н -2 (Н је величина низа) и узмите низ [и] и први елемент триплета.

3. Иницијализујте друга два елемента као угловне елементе. низ [и + 1] и низ [Н-1]

4. померајте ј и к док се не састану да ураде,

 1. Ако је збир већи од датог збира, померите показивач на последњи елемент. (низ [Н-1]).
 2. Иначе ако је збир мањи од датог збира, тада може постојати к -ј могућих трећих елемената који задовољавају, па додајте (кј) у резултат. И померите показивач низа [и + 1].

Корак КСНУМКС: Испис резултата након завршетка петље.

Имплементација

Ц ++ програм за бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
// Main function
int main()
{
  int array[] ={1, 2,3,5,6, 3, 2, 5, 7};//input array
  int N = sizeof(array)/sizeof(array[0]);//size of the input array(N)
  int Sum = 9;//input Sum
  int result = 0;//initilizing count of triplets
  sort(array,array+N);//sorting the input array
  //selecting first element
  for(int i = 0; i < N - 2; i++)
  {
    int j=i+1,k=N-1;//second and third elements as last two elements
    while(j<k)
    {
      // Sum of triplet is greater than or equalto given sum, move to find smaller values
      if(array[i] + array[j] + array[k] >= Sum)
      {
        k--;
      }
      // Sum of triplet is less than given sum
      else
      {
        //for current i and j there can be k-j elements, move j pointer
        result += (k - j);
        j++;
      }
    }
  }
  cout<<"Number of Triplets found = ";
  cout<<result;
}
Number of Triplets found = 14

Јава програм за бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

import static java.lang.Math.pow;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
class sum
{
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int sum = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    //First for loop for selecting first element
    //Second loop for second element
    //Third loop for third element.
    //check for triplets satisfing the condition, and increment result
    int result=0;
    Arrays. sort(a);//sorting the input array
    //selecting first element
    for(int i = 0; i < n - 2; i++)
    {
      int j=i+1,k=n-1;//second and third elements as last two elements
      while(j<k)
      {
        // Sum of triplet is greater than or equalto given sum, move to find smaller values
        if(a[i] + a[j] + a[k] >= sum)
        {
          k--;
        }
        // Sum of triplet is less than given sum
        else
        {
          //for current i and j there can be k-j elements, move j pointer
          result += (k - j);
          j++;
        }
      }
    }
    System.out.print("Number of Triplets found = ");
    System.out.println(result);
  }
}
9 9
1 2 3 5 6 3 2 5 7
Number of Triplets found = 14

Анализа сложености

Сложеност времена

О (н * н) где је н број елемената присутних у низу. Овде поправљамо један елемент триплета, а затим користимо две методе показивача које покрећу О (Н) у најгорем случају за један елемент.

Сложеност простора

О (1) јер овде не користимо никакав помоћни простор.

Референце