Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3  


Ниво тешкоће Средњи
Често питани у Авалара Цапитал Оне Цитадела Цитрик еБаи Фаб Синопсис
Ред

Изјава о проблему  

Проблем „Пронађи сортирану подсеквенцу величине 3 у линеарном времену“ наводи да имате цео број поредак. Изјава о проблему тражи да се сазнају три броја на такав начин да низ [и] <низ [к] <низ [к] и и <ј <к.

Пример  

arr[] = {11,34,2,5,1,7,4 }
2 5 7

Објашњење

2 је мање од 5, а 5 мање од 7 и то тако да су њихови индекси мањи један од другог.

Алгоритам  

1. Declare a new array “small” and “great” of size as same as the original array.
2. Set the value of maximum to n-1, and the value of minimum to 0.
3. Marked the first element of the array we created to -1.
4. Traverse the array from i=1 to less than n(n is the length of the array).
 1. Check if arr[i] is smaller or equal to arr[minimum], if true
  1. Set minimum to i and small[i] to -1.
 2. Else put small[i] = minimum.
5. Traverse the array from i=n-2 to less than equal to 0(n is the length of the array).
 1. Check if arr[i] is greater than or equal to arr[maximum], if true
  1. Set maximum to i and great[i] to -1.
 2. Else put great[i] = maximum.
6. Traverse the array from i=0 to n and check if small[i] and great[i] is not equal to -1, then print the arr[small[i]] , arr[i] and arr[great[i]].
 1. Return

Објашњење

Имамо поредак of цео број. Тражили смо да сазнамо сортирано подсеквенца у датом низу. Сортирана подсеквенца садржи три броја која морамо пронаћи у сортираном редоследу и то у низу, не непрекидно, већ у низу, први број би требао бити мањи од другог броја, а други број би требао бити мањи од трећег броја, и прво, други и трећи треба да дођу по реду.

Види такође
Преуредите низ тако да су парни елементи индекса мањи, а непарни елементи индекса већи

Прећи ћемо низ од 1 до мање од н, оставићемо први и последњи елемент индекса онаквим какав јесте. Јер смо означили тих -1 у два низа која смо створили, малом и великом. Означили смо да је њихов први и индексни елемент једнак -1 малих и великих низова. Прелазак низом и провера да ли је арр [и] мањи или једнак арр [минимум] где смо минимум означили као 0, ако се утврди да је услов тачан, а затим ажурирајте вредност минимума на и и означите тренутни мали низ елемент на -1.

Иста ствар коју ћемо урадити са великим низом, али са од преласка низа од другог елемента десне стране до 0. Прећи ћемо низ и проверити да ли је арр [и] већи или једнак арр [максимум ], ако је тачно, тада морамо ажурирати вредност максимум на 0 и греат [и] на -1. Иначе ћемо максимум ставити као одличан [и]. После овога, поново ћемо прећи низ и проверити да ли смалл [и] и греат [и] није једнак -1, ако је тачно, затим исписати поменуте вредности.

Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3Пин

 

код  

Ц ++ код за проналажење сортиране подсеквенце величине 3 у линеарном времену

#include<iostream>
using namespace std;

void getTriplet(int arr[], int n)
{
  int maximum = n - 1;
  int minimum = 0;
  int i;

  int* small = new int[n];

  small[0] = -1;
  for (i = 1; i < n; i++)
  {
    if (arr[i] <= arr[minimum])
    {
      minimum = i;
      small[i] = -1;
    }
    else
      small[i] = minimum;
  }

  int* great = new int[n];

  great[n - 1] = -1;
  for (i = n - 2; i >= 0; i--)
  {
    if (arr[i] >= arr[maximum])
    {
      maximum = i;
      great[i] = -1;
    }
    else
      great[i] = maximum;
  }

  for (i = 0; i < n; i++)
  {
    if (small[i] != -1 && great[i] != -1)
    {
      cout << arr[small[i]] << " " << arr[i] << " "<< arr[great[i]];
      return;
    }
  }

  cout << "3 numbers not found";

  delete[] small;
  delete[] great;

  return;
}
int main()
{
  int arr[] = { 11,34,2,5,1,7,4 };
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  getTriplet(arr, n);
  return 0;
}
2 5 7

Јава код за проналажење сортиране подсеквенце величине 3 у линеарном времену

class SortedSubsequenceSize3
{
  public static void getTriplet(int arr[])
  {
    int n = arr.length;
    int maximum = n - 1;

    int minimum = 0;
    int i;

    int[] small = new int[n];

    small[0] = -1;
    for (i = 1; i < n; i++)
    {
      if (arr[i] <= arr[minimum])
      {
        minimum = i;
        small[i] = -1;
      }
      else
        small[i] = minimum;
    }
    int[] great = new int[n];

    great[n - 1] = -1;
    for (i = n - 2; i >= 0; i--)
    {
      if (arr[i] >= arr[maximum])
      {
        maximum = i;
        great[i] = -1;
      }
      else
        great[i] = maximum;
    }
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      if (small[i] != -1 && great[i] != -1)
      {
        System.out.println(arr[small[i]] + " " + arr[i] + " " + arr[great[i]]);
        return;
      }
    }
    System.out.println("3 numbers not found");
    return;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    int arr[] = { 11,34,2,5,1,7,4 };
    getTriplet(arr);
  }
}
2 5 7

Анализа сложености  

Сложеност времена

Он) где „Н“ је број елемената у низу. Прешли смо све елементе низа. И зато што је величина низа Н. Временска сложеност је такође линеарна.

Види такође
Уклоните дупликате из сортираног низа

Сложеност простора

Он) где „Н“ је број елемената у низу. Спремили смо мањи и већи елемент за сваки елемент низа. Стога је сложеност простора такође линеарна.