Проверите да ли су у изразу уравнотежене заграде


Ниво тешкоће Лако
Често питани у амазонка Пешачење пророчанство Снапдеал Валмарт Лабс випро Иатра Зохо
Стацк низ

С обзиром на а низ с дужине н. Проверите да ли постоји затворена заграда за све отварајуће заграде, тј. Да ли су све заграде уравнотежене. Другим речима, такође можемо рећи да, ако имамо '}', ')' и ']' за сваки '{', '(' и '[', респективно, за израз се каже да је уравнотежен.

На пример -

Израз „{[()]}“ садржи уравнотежене заграде, јер има неку завршну заграду за отварање заграде.

Проверите да ли су у изразу уравнотежене заграде

Пример

Улаз: с = “[()] {} {[() ()] ()}”

Излаз: Израз је уравнотежен.

Улаз: с = “[() {}”

Излаз: Израз није уравнотежен.

Метод

Прво креирамо стог. За сваки знак проверите да ли је почетна заграда, тј. Или '{', '(' или '[', гурните знак у стог. Иначе ако је затварајућа заграда, тј. '}', ')' Или '] ', проверите да ли врх стека отвара заграде сличне врсте и извуците га из стека и наставите петљу за следеће знакове. Иначе се враћа лажно. Ако је Стацк празан на крају, то значи да израз садржи уравнотежене заграде, иначе заграде нису уравнотежене.

Алгоритам

 1. Иницијализујте низ с дужине н.
 2. Креирање стек за чување ликова.
 3. Пређите низом и проверите да ли је тренутни знак отварајућа заграда, гурните га у стек и наставите.
 4. Ако је стек празан, вратите фалсе.
 5. Промените затварајућу заграду и проверите да ли је знак на врху стека отворна заграда истог типа као затварајућа заграда искаче горњи знак и прекида. Иначе се враћа лажно.
 6. Ако је стек празан, вратите труе, иначе ретурн фалсе.

Ц ++ програм за проверу уравнотежених заграда у изразу

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
bool isBalanced(string str){ 
  stack<char> s; 
  char x; 
 
  for(int i=0; i<str.length(); i++){ 
    if(str[i]=='('||str[i]=='['||str[i]=='{'){ 
      s.push(str[i]); 
      continue; 
    }
 
    if(s.empty()) 
      return false; 
 
    switch(str[i]){ 
      case ')': 
   
        x = s.top(); 
        s.pop(); 
        if(x=='{' || x=='[') 
          return false; 
        break; 
   
      case '}': 
   
        x = s.top(); 
        s.pop(); 
        if(x=='(' || x=='[') 
          return false; 
        break; 
   
      case ']': 
   
        x = s.top(); 
        s.pop(); 
        if(x =='(' || x == '{') 
          return false; 
        break; 
    } 
  } 
 
  return (s.empty()); 
} 
 
int main(){ 
  string s = "[()]{}{[()()]()}"; 
 
  if(isBalanced(s)){ 
    cout<<"Expression is balanced."; 
  }  
  else{
    cout<<"Expression is not balanced."; 
  }  
  return 0; 
}
Expression is balanced.

Јава програм за проверу уравнотежених заграда у изразу

class Parantheses{ 
  
  static class stack{ 
    int top=-1; 
    char items[] = new char[100]; 
    
    void push(char x){ 
      if(top == 99){ 
        System.out.println("Stack full"); 
      } 
      
      else{ 
        items[++top] = x; 
      } 
    } 
  
    char pop(){ 
      if(top == -1){ 
        System.out.println("Underflow error"); 
        return '\0'; 
      } 
      
      else{ 
        char element = items[top]; 
        top--; 
        return element; 
      } 
    } 
  
    boolean isEmpty(){ 
      return (top == -1) ? true : false; 
    } 
  } 
  
  static boolean isPair(char character1, char character2){ 
    if(character1 == '(' && character2 == ')') 
      return true; 
    
    else if(character1 == '{' && character2 == '}') 
      return true; 
    
    else if(character1 == '[' && character2 == ']') 
      return true; 
    
    else
      return false; 
  } 
  
  static boolean isBalanced(char s[]){ 
    stack st=new stack(); 
    
    for(int i=0;i<s.length;i++){ 
    
      if(s[i] == '{' || s[i] == '(' || s[i] == '[') 
        st.push(s[i]); 
      
      if(s[i] == '}' || s[i] == ')' || s[i] == ']'){ 
      
        if (st.isEmpty()){ 
          return false; 
        } 
        
        else if( !isPair(st.pop(), s[i])){ 
          return false; 
        } 
      } 
    
    } 
    
    if(st.isEmpty()) 
      return true;
      
    else
      return false; 
  } 
  
  public static void main(String[] args){ 
    char s[] = {'[','(',')',']','{','}','{','[','(',')','(',')',']','(',')','}'}; 
    
    if(isBalanced(s)){ 
      System.out.println("Expression is balanced.");
    }  
    
    else{
      System.out.println("Expression is not balanced.");  
    }
  } 
}
Expression is balanced.

Анализа сложености уравнотежених заграда у изразу

Сложеност времена: О (н) где је н број заграда / знакова у датом низу.

Помоћни простор: О (н) где је н број заграда / знакова у датом низу, јер смо овде користили простор за складиштење н знакова у стеку.

Референце