Тема
ОСИ модел
Карактеристике базе података
Независност података
Компоненте базе података
Архитектура базе података
Структура ДБМС-а и базе података Структура система управљања базом података
Систем за обраду датотека
Систем за управљање базама података
Табеле у ДБМС-у
Прегледи у ДБМС-у
Материјализовани погледи у ДБМС-у
Шема базе података
Инстанца базе података
Језици базе података
Језик за дефинисање података - ДДЛ
Језик за манипулисање подацима - ДМЛ
Језик за контролу података - ДЦЛ
Језик за контролу трансакција - ТЦЛ
Интерфејс базе података
Модели података у ДБМС-у
Објектно засновани модели података
Модели физичких података
Модели података засновани на записима
Основни концепти ЕР модела података
ЕР модел података
Претворите ЕР дијаграм у табеле
Апстракција базе података
Корисници и администратори базе података
Релациони језици упита - релациона алгебра
Релациони рачун - двоструки релациони рачун - релациони рачун домена
Организација датотека у ДБМС-у
Секвенцијална организација датотека у ДБМС-у
Организација датотека гомиле у ДБМС-у
Хеш / директна организација датотека у ДБМС-у
Индексирани метод секвенцијалног приступа (ИСАМ)
Организација датотека Б + Трее
Организација датотека кластера у ДБМС-у
Речник података и врсте речника података
Структура, погледи и архитектура речника података
Функције, предности и недостаци речника података
Основни концепти индексирања - уређени индекси
Концепти Б + стабла и проширења - Б + и Б стабло индексне датотеке у ДБМС-у
Вишеструки приступ кључу
Хасхинг концепти
Битмап индекси, предности и недостаци
Индекс базе података
Релациони модели
Кључеви базе података
Ограничења базе података
Интегритет базе података
Оператори релационог скупа у ДБМС-у
Системски каталог
Цодд-ово правило у ДБМС-у
Нормализација у ДБМС-у
Прва нормална форма (1НФ)
Друга нормална форма (2НФ)
Трећа нормална форма (3НФ)
Боице-Цодд-ова нормална форма (3.5НФ) - БЦНФ
Четврта нормална форма (4НФ)
Пети нормални образац (5НФ)
Денормализација базе података
Разлика између нормализације и денормализације у бази података (ДБМС)
Трансакција базе података (ДБМС)
Контрола паралелности у ДБМС-у
ДБМС мртва тачка
Израда резервних копија и опоравак података у ДБМС-у
Изузеци у ДБМС-у
Окидачи у ДБМС-у
Типови података и променљиве у ДБМС-у
Напредни СКЛ
Изаберите Оператион ин ДБМС
НУЛЛ вредности у ДБМС-у
Сортирање у ДБМС-у
Агрегација у ДБМС-у
Операција придруживања у ДБМС-у
Потупити у ДБМС-у
Повезани подупити у ДБМС-у
Унија у ДБМС-у
Минус у ДБМС-у
Пресеци у ДБМС-у
Преименуј у ДБМС-у
Разликовни у ДБМС-у
Као у ДБМС-у
Ровнум у ДБМС-у
Условна контрола у ДБМС-у
Изјава случаја у ДБМС-у
Курсори у ДБМС-у
Обрада упита у ДБМС-у
Алгоритам избора у ДБМС-у
Скенирање датотека у ДБМС-у
Скенирање индекса у ДБМС-у
Везе, раздвајање и негација у ДБМС-у
Придружује се ДБМС-у
Елиминација дупликата у ДБМС-у
Груписање у ДБМС
Подесите рад у ДБМС-у
Спољни прикључци у ДБМС-у
Сложени спојеви у ДБМС-у
Процена израза у ДБМС-у
Трансформација релационих израза у ДБМС-у
Правило еквиваленције у ДБМС-у
Метод сортирања у ДБМС-у
Оптимизација упита у ДБМС-у
Материјализовани погледи (МВ) у ДБМС-у
Евалуациони планови у ДБМС-у
Процена резултата статистике израза у ДБМС-у
Процена величине (селективност) у ДБМС-у
Технике евалуације оператора у ДБМС-у
Избор планова процене у ДБМС-у
Трансакција базе података у ДБМС-у
Концепт управљања трансакцијама у ДБМС-у
Модел трансакције у ДБМС-у
Распоред у ДБМС-у
Атомскост и трајност трансакција у ДБМС-у
Евиденције у ДБМС-у
Напредни запис у ДБМС
База података сенки у ДБМС-у
Структура складишта у ДБМС-у
Приступ подацима у ДБМС-у
Израда резервних копија података у ДБМС-у
Опоравак података у ДБМС-у
Пејџинг у сенци у ДБМС-у
Опоравак уз истовремене трансакције у ДБМС-у
Напредне технике опоравка у ДБМС-у
Изолација трансакције у ДБМС-у
Нивои изолације трансакције у ДБМС-у
Серијализација трансакције у ДБМС-у
Имплементације изолације трансакција у ДБМС-у
Руковање мртвим тачкама у ДБМС-у
Уграђени СКЛ у ДБМС
Динамички СКЛ у ДБМС-у
База података докумената у ДБМС-у
КСМЛ база података у ДБМС-у
КСПатх у ДБМС-у
КСКуери у ДБМС-у
Дистрибуирати системе база података у ДБМС-у
Фрагментација података у ДБМС-у
Дистрибуирана обрада упита у ДБМС-у
Дистрибуирана истовременост у ДБМС-у
Креирање базе података у Орацле-у у ДБМС-у