Доступни снимци за Роок Леетцоде решење


Ниво тешкоће Лако
Често питани у Квадрат
Ред

Изјава о проблему

У овом проблему добијамо 2-Д матрицу која представља а шаховска табла са бели рук и још неки комадићи на њему. Вхите'с Роок-а представља лик 'Р'. Беле епископе представљају 'Б' а црни пијуни су представљени као 'п'. Проблем гарантује да нема другог дела осим горе поменутог. Циљ нам је да откријемо број могућих црних пешака које бели точак може ухватити у једном потезу (узимајући у обзир општа шаховска правила).

Пример

board = [[".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".","p",".",".",".","."],
     [".",".",".","R",".",".",".","p"],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".","p",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."]]
3
board = [[".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".","p","p","p","p","p",".","."],
     [".","p","p","B","p","p",".","."],
     [".","p","B","R","B","p",".","."],
     [".","p","p","B","p","p",".","."],
     [".","p","p","p","p","p",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."],
     [".",".",".",".",".",".",".","."]]
0

Објашњење

Доступни снимци за Роок Леетцоде решење

Приступ

Приступ проблему је да се прво пронађе положај точка у 2-Д шаховској табли поредак а затим можемо итеративно да проверимо у горњем, левом, десном и доњем смеру да бисмо пронашли да ли можемо пронаћи црног пешака ('п'). У случају да дођемо до краја или ударимо епископа исте боје у било ком смеру, престајемо даље да проверавамо у том правцу.

Алгоритам

 1. Пређите целом матрицом да бисте пронашли знак 'Р' и сачували његов број реда и колоне у р, ц респективно.
 2. Инитиализе цнт да сачува број пешака који могу бити ухваћени
 3. Проверите у горњем смеру, опсег: и ∈ (0, р - 1):
   • if табла [и] [ц] == 'п':
    • прираштај цнт, цнт ++
    • разбити
   • if табла [и] [ц] == 'Б':
    • разбити
 4. Урадите исто за леви, десни и доњи смер
 5. повратак цнт

Примена доступних снимака за Роок Леетцоде решење

Програм Ц ++

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int numRookCaptures(vector<vector<char>>& board)
{
  if(board.empty())
    return 0;
  int n = board.size() , m = board[0].size() , cnt = 0 , r , c;

  for(int i = 0 ; i < n ; i++)
    for(int j = 0 ; j < m ; j++)
    {
      if(board[i][j] == 'R')
      {
        r = i;
        c = j;
        break;
      }
    }


  for(int i = r - 1 ; i >= 0 ; i--)
  {
    if(board[i][c] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[i][c] == 'B')
      break;
  }
  for(int i = r + 1 ; i < n ; i++)
  {
    if(board[i][c] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[i][c] == 'B')
      break;
  }

  for(int j = c - 1 ; j >= 0 ; j--)
  {
    if(board[r][j] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[r][j] == 'B')
      break;
  }

  for(int j = c + 1 ; j < m ; j++)
  {
    if(board[r][j] == 'p')
    {
      cnt++;
      break;
    }
    if(board[r][j] == 'B')
      break;
  }
  return cnt;
}

int main() {
  vector <vector <char> > board = {{'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','R','.','.','.','p'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
                  {'.','.','.','.','.','.','.','.'}};


  cout << numRookCaptures(board) << endl;
  return 0;
}

Јава Програм

class number_of_rook_captures {

  public static void main(String args[]) {
    char[][] board = {{'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','R','.','.','.','p'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','p','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'},
             {'.','.','.','.','.','.','.','.'}};

    System.out.println(numRookCaptures(board));
  }

  public static int numRookCaptures(char [][] board) {
    if(board.length == 0)
      return 0;
    int n = board.length , m = board[0].length , cnt = 0 , r = -1 , c = -1;

    for(int i = 0 ; i < n ; i++)
      for(int j = 0 ; j < m ; j++)
      {
        if(board[i][j] == 'R')
        {
          r = i;
          c = j;
          break;
        }
      }


    for(int i = r - 1 ; i >= 0 ; i--)
    {
      if(board[i][c] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[i][c] == 'B')
        break;
    }
    for(int i = r + 1 ; i < n ; i++)
    {
      if(board[i][c] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[i][c] == 'B')
        break;
    }

    for(int j = c - 1 ; j >= 0 ; j--)
    {
      if(board[r][j] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[r][j] == 'B')
        break;
    }

    for(int j = c + 1 ; j < m ; j++)
    {
      if(board[r][j] == 'p')
      {
        cnt++;
        break;
      }
      if(board[r][j] == 'B')
        break;
    }
    return cnt;
  }
}
3

Анализа сложености доступних снимака за Роок Леетцоде решење

Сложеност времена

О (1), јер понављамо константан број пута.

Сложеност простора

О (1), јер користимо само стални меморијски простор без обзира на унос.