Прилог курса ИИ - ЛеетЦоде


Ниво тешкоће Средњи
Претрага у ширину Дубина прва претрага Графикон Тополошка сорта

Морате да похађате н број курсева (од 0 до н-1) где неки од курсева имају предуслове. На пример: пар [2, 1] представља похађање курса 2 који сте морали похађати 1. С обзиром на цео број н који представља укупан број курсева и листу курсева са њиховим предусловима. Морамо да вратимо било који редослед којим можете да завршите свих н курсева. Ако нема могућег одговора, вратите празно поредак. Ако постоји више одговора, вратите који желите.

Прилог курса ИИ - ЛеетЦоде

Пример

Улазни :  4

[[1,0], [2,0], [3,1], [3,2]]

Излаз: [0, 1, 2, 3,]

Улазни : 2

[[1, 0]]

Излаз: [0, 1,]

Коришћење ширине прве претраге

Алгоритам за распоред курсева ИИ - ЛеетЦоде

 1. Иницијализујте цео број н који представља број курсева и курс 2Д низа за чување курсева и њихових предуслова.
 2. Ако је низ курсева нула исписати празан низ.
 3. Направите низ пЦоунтер величине н за чување курсева за које су потребни предуслови.
 4. Померите са 0 на н-1 и повећајте пЦоунтер [курс [и] [0]].
 5. Направите вектор ред да чува све предуслове.
 6. Померите са 0 на н-1 и проверите да ли је вредност у пЦоунтер за тренутни индекс 0, додајте тренутни индекс у ред.
 7. Иницијализујте резултат низа величине н.
 8. Иако ред није празан, уклоните последњи елемент из реда и сачувајте га у низу резултата и целом броју ц.
 9. Направите унутрашњу петљу и проверите да ли је вредност на [] [1] у низу курса једнака ц децремент пЦоунтер [цоурсе [и] [0]].
 10. Проверите да ли је пЦоунтер [курс [и] [0]] 0 додајте курс [и] [0] у ред.
 11. Одштампајте низ резултата.

Имплементација

Ц ++ програм за распоред курсева ИИ - ЛеетЦоде

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
 
int len = 4;

void findOrder(int n, int course[4][2]){
  if(course == NULL){
    cout<<"empty array";
  }
  
  int pCounter[n];
  for(int i=0; i<len; i++){
    pCounter[course[i][0]]++;
  }
  
  vector<int> queue;
  for(int i=0; i<n; i++){
    if(pCounter[i]==0){
      queue.push_back(i);
    }
  }
  
  int numNoPre = queue.size();
  
  int result[n];
  int j=0;
  
  while(queue.size()!=0){
    int c = 0;
    if(!queue.empty()){
      c = queue.back();
      queue.pop_back();
    }  
    result[j++]=c;
    
    for(int i=0; i<len; i++){
      if(course[i][1]==c){
        pCounter[course[i][0]]--;
        if(pCounter[course[i][0]]==0){
          queue.push_back(course[i][0]);
          numNoPre++;
        }
      }
    
    }
  }
  
  cout<<"[";
  for(int i=0; i<n; i++){
    cout<<result[i]<<",";
  }
  cout<<"]";
}
 
int main(){
  
  int n = 4;
    int course[4][2] = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    findOrder(n, course);
  
  return 0; 
}
[0,2,1,3,]

Јава програм за распоред курсева ИИ - ЛеетЦоде

import java.util.*;
  
class selection{
  static int[] findOrder(int n, int[][] course) {
    if(course == null){
      throw new IllegalArgumentException("empty array");
    }
    
    int len = course.length;
    
    if(len == 0){
      int[] res = new int[n];
      for(int m=0; m<n; m++){
        res[m]=m;
      }
      return res;
    }
  
    int[] pCounter = new int[n];
    for(int i=0; i<len; i++){
      pCounter[course[i][0]]++;
    }
    
    LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();
    for(int i=0; i<n; i++){
      if(pCounter[i]==0){
        queue.add(i);
      }
    }
    
    int numNoPre = queue.size();
    
    int[] result = new int[n];
    int j=0;
    
    while(!queue.isEmpty()){
      int c = queue.remove();
      result[j++]=c;
      
      for(int i=0; i<len; i++){
        if(course[i][1]==c){
          pCounter[course[i][0]]--;
          if(pCounter[course[i][0]]==0){
            queue.add(course[i][0]);
            numNoPre++;
          }
        }
      
      }
    }
    
    if(numNoPre==n){
      return result;
    }
    else{
      return new int[0];
    }
  }
  
  public static void main (String[] args) {
    int n = 4;
    int[][] course = {{1,0}, {2,0}, {3,1}, {3,2}};
    
    int[] result = findOrder(n, course);
    
    System.out.print("[");
    for(int i=0; i<result.length; i++){
      System.out.print(result[i]+",");
    }
    System.out.print("]");
  }
}
[0,1,2,3,]

Анализа сложености за распоред курсева ИИ - ЛеетЦоде

Сложеност времена

О (К * М) где је К величина вектор или листа која садржи предуслове, а М је број редова, односно број задатих парова.

Сложеност простора

О (М * Н) где М означава број редова, а Н број колона у датом низу курса.

Референце