Примена Декуе-а помоћу двоструко повезане листе

Изјава о проблему Проблем „Имплементација Декуе -а помоћу двоструко повезане листе“ наводи да морате имплементирати следеће функције Декуе -а или Доубле -Ендед Куеуе -а помоћу двоструко повезане листе, инсертФронт (к): Додајте елемент к на почетку Декуе -а инсертЕнд (к ): Додајте елемент к на крају…

opširnije

Проверите да ли је дато бинарно стабло комплетно или не

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли је дато бинарно стабло комплетно или није“ наводи да сте добили корен бинарног стабла, проверите да ли је дрво комплетно или не. Комплетно бинарно дрво има испуњене све нивое осим последњег нивоа и чворова ...

opširnije

Проверите да ли се ред може сортирати у други ред помоћу стека

Изјава о проблему Проблем „Провјерите може ли се низ поредати у други ред помоћу хрпе“ каже да вам је дат ред који садржи н елемената, а елементи у реду су пермутација бројева од 1 до н. Проверите да ли се овај ред може распоредити по растућем редоследу ...

opširnije

Претворите нормални БСТ у уравнотежени БСТ

Изјава о проблему С обзиром на бинарно дрво претраживања (БСТ), напишите алгоритам за претварање БСТ у уравнотежено бинарно стабло претраживања. Уравнотежено стабло бинарног претраживања није ништа друго до бинарно стабло претраживања чија је разлика између висине левог подстабла и десног подстабла мања или једнака 1.…

opširnije

Најмањи вишекратник датог броја

У најмањем вишекратнику датог броја направљеном од цифара 0 и 9 једини проблем који смо дали броју н, пронађите најмањи број направљен од цифара 0 и 9 који је дељив са н. Претпоставимо да одговор неће премашити 106. Примери Улаз 3 Излаз 9…

opširnije

Сума подмреже је једнако к

С обзиром на целобројни низ и цео број к. Наћи укупан број суседних подмаз даног низа чији је збир елемената једнак к. Пример улаза 1: арр [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} к = 5 Излаз: 7 Улаз 2: арр [] = {1,1,1,2,4, -2} к = 2 Излаз: 4 Објашњење: размотрите примјер-1…

opširnije

Претворите низ који понавља понављање низа дужине К.

Изјава о проблему У проблему „Претвори низ који представља понављање подниза дужине К“ дали смо низ „с“ и цео број „к“. Напишите програм да бисте проверили да ли је могуће претворити га у низ који је понављање подниз са ...

opširnije

Пронађите тачку у којој монотоно растућа функција први пут постаје позитивна

Изјава о проблему У одељку „Пронађите тачку где монотоно повећавајућа функција постаје позитивна први пут“ дали смо функцију „инт ф (непотписани инт к)“ која за улаз узима ненегативан цео број „к“ и враћа цео број као излаз . Функција се монотоно повећава у односу на вредност к, тј.

opširnije

Подразред са датом сумом

Изјава о проблему У подмату са задатим задатком збира дали смо низ који садржи н позитивних елемената. Морамо пронаћи подмату у којој је збир свих елемената подмаре једнак даном_суму. Подразред се добија из оригиналног низа брисањем неких…

opširnije

Максимални збир неконсекутивних елемената

Изјава о проблему У датом низу „Максимални збир не-узастопних елемената“, морате пронаћи максимални збир не-узастопних елемената. Не можете додати бројеве непосредних суседа. На пример [1,3,5,6,7,8,] овде 1, 3 су суседне па их не можемо додати, а 6, 8 нису суседне па смо ...

opširnije