Решење Леетцоде решења за претрагу речи

Изјава о проблему С обзиром на мкн таблу и реч, пронађите да ли та реч постоји у мрежи. Реч се може конструисати од слова суседних ћелија, где су „суседне“ ћелије водоравно или вертикално суседне. Иста ћелија слова не сме се користити више пута. Пример…

opširnije

Да ли је решење Леетцоде наредбе

Изјава проблема У овом проблему су нам дате две различите низове. Циљ је да се утврди да ли је први низ подсеквенца другог. Примери први низ = „абц“ други низ = „мнагбцд“ тачно први низ = „бургер“ други низ = „домино“ нетачно Приступ (рекурзиван) Ово је лако ...

opširnije

Одштампајте све тројке у сортираном низу који чине АП

Проблем „Штампај све тројке у сортираном низу који чине АП“ наводи да смо дали сортирани целобројни низ. Задатак је открити све могуће тројке које могу формирати аритметичку прогресију. Пример арр [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8,…

opširnije

Пронађите број парова у низу тако да је њихов КСОР 0

Проблем „Пронађи број парова у низу такав да је њихов КСОР 0“ стање које претпостављамо, дали смо низ целих бројева. Изјава о проблему тражи да се сазна број парова присутних у низу који има пар Аи КСОР Ај = 0. Напомена:…

opširnije

Пронађите било који од више понављајућих елемената у низу само за читање

проблем „Пронађи било који од више понављајућих елемената у низу само за читање“ наводи да претпостављамо да вам је дат низ само за читање величине (н + 1). Низ садржи целе бројеве од 1 до н. Ваш задатак је открити било који од поновљених елемената у ...

opširnije

Број индекса са једнаким елементима у датом опсегу

Добија се целобројни низ, к упита и опсег лево и десно. „Број индекса са једнаким елементима у датом опсегу“ каже да се сазна укупан број бројања целих бројева на такав начин да је лево <= и <десно, тако да је Аи = Ај + 1. …

opširnije

Збир два скупа који се не преклапају

Изјава о проблему Проблем „Непреклапајући зброј два скупа“ наводи да су вам дата два низа као улазне вредности као аррА [] и аррБ [] исте величине н. Такође, оба низа имају засебне различите елементе и неке заједничке елементе. Ваш задатак је да откријете укупну суму ...

opširnije

Број елемената мањи или једнак задатом броју у датој подрези

Изјава о проблему Проблем „Број елемената мањи или једнак датом броју у датом поднизу“ наводи да сте добили целобројни низ и к броја упита. Постоје две врсте упита за куериУпдате (и, в): Биће две целобројне и и в,…

opširnije

Образложење текста

Изјава о проблему Проблем „Образложење текста“ наводи да сте добили списак с [] низа типа величине н и целобројне величине. Образложите текст тако да се сваки ред текста састоји од броја знакова. Можете користити размак ('') као знак за довршавање ...

opširnije

Преуредите бинарни низ као алтернативне појаве к и и

Изјава о проблему Претпоставимо да сте добили бинарни низ и два броја к и и. Низ се састоји само од 0 и 1. Проблем „Преуређивање бинарног низа као алтернативне појаве к и и“ тражи да се низ преуреди тако да 0 долази к пута ⇒ 1 долази…

opširnije