Најдужа поновљена след

Проблем „Најдужа поновљена подсеквенца“ наводи да вам се даје низ као улаз. Откријте најдужу поновљену подсеквенцу, то је подредност која постоји два пута у низу. Пример аеафбдфдг 3 (афд) Приступ Проблем нас тражи да откријемо најдужу поновљену подсеквенцу у низу. …

opširnije

Најдужа подсеквенца таква да је разлика између суседних места једна

Проблем „Најдуља подсеквенца таква да је разлика између суседних места једна“ наводи да сте добили целобројни низ. Сада треба да пронађете дужину најдуже подсеквенце тако да је разлика суседних елемената 1. Пример 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Објашњење Као ...

opširnije

Проверите да ли дати низ садржи дуплиране елементе на удаљености од к један од другог

Проблем „Провери да ли дати низ садржи дуплиране елементе на међусобној удаљености од к“ наводи да морамо да проверимо дупликате у датом неуређеном низу у опсегу к. Овде је вредност к мања од датог низа. Примери К = 3 арр [] =…

opširnije

Упарите са датим производом

Проблем „Упаривање са датим производом“ наводи да сте добили целобројни низ и број „к“. Утврдите да ли се низ састоји од пара чији производ једнак 'к' постоји у датом улазном низу. Пример [2,30,12,5] к = 10 Да, овде има објашњење пара производа 2 ...

opširnije

Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3

Изјава о проблему Проблем „Пронађи сортирану подсеквенцу величине 3 у линеарном времену“ наводи да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се сазнају три броја на такав начин да низ [и] <низ [к] <низ [к] и и <ј <к. Пример арр []…

opširnije

Преуредите низ тако да су парни елементи индекса мањи, а непарни елементи индекса већи

Изјава о проблему Дали сте низ целих бројева. Проблем „Преуредити низ тако да су чак и елементи индекса мањи, а непарни елементи индекса већи“ тражи да се низ преуреди на такав начин да парни елементи индекса требају бити мањи од непарних елемената индекса у…

opširnije

Броји парове са две повезане листе чији је збир једнак датој вредности

Изјава о проблему Проблем „Преброј парове са две повезане листе чији је збир једнак датој вредности“ наводи да су вам дате две повезане листе и целобројна сума вредности. Изјава о проблему тражила је да се открије колико укупно пара има збир једнак датој вредности. Пример…

opširnije

Штампање заграда у Матричном ланцу умножавања

Изјава о проблему Морамо пронаћи редослед множења матрица тако да је број операција укључених у множење свих матрица минимизиран. Затим треба да одштампамо овај налог, тј. Исписујемо заграде у проблему умножавања матричног ланца. Узмите у обзир да имате 3 матрице А, Б,…

opširnije

Итеративна дубина Прво прелажење графа

У итеративном дубинском првом прелазу проблема графа дали смо структуру података графа. Напишите програм за испис дубинског преласка датог графа помоћу итеративне методе. Пример уноса: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3…

opširnije

Редослед приоритета

Приоритетни ред је врста структуре података која је слична уобичајеном реду, али има приоритет повезан са сваким својим елементом. Што је већи приоритет, елемент ће бити послужен раније. У неким случајевима постоје два елемента са истим приоритетом, елемент стављен у ред ...

opširnije