Преуредити низ тако да је арр [и]> = арр [ј] ако је парно и арр [и] <= арр [ј] ако је непаран и ј <и

Претпоставимо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се низ преуреди на такав начин да елементи на парном положају у низу буду већи од свих елемената пре њега, а елементи на непарним позицијама да буду мањи од елемената пре њега. Пример…

opširnije

Већа је и максимална разлика између фреквенције два елемента, тако да елемент који има већу фреквенцију

Претпоставимо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије максимална разлика између фреквенције било која два различита елемента датог низа, али елемент веће фреквенције такође треба да има већу вредност од другог целог броја. Пример уноса: арр [] = {2,4,4,4,3,2}…

opširnije

Најдужа подреза која броји 1с више од броја 0с

Дали смо низ целих бројева. Низ садржи само 1 и 0. Изјава о проблему тражи да се сазна дужина најдужег под-низа који има цифру од 1 само је један више од броја 0 у под-низу. Пример уноса: арр [] =…

opširnije

Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти

Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Преброј подређаје са истим парним и непарним елементима

Претпоставимо да сте дали целобројни низ Н величине. Како постоје бројеви, бројеви су непарни или парни. Изјава о проблему је броји подниз с истим парним и непарним елементима или сазнаје број под низа који има једнак број парних и непарних целих бројева. Пример…

opširnije

Преуредите низ Тако да је арр [и] једнако и

Проблем „Преуредите низ тако да арр [и] = и“ наводи да вам је дат низ целих бројева у распону од 0 до н-1. Будући да сви елементи можда нису присутни у низу, онда је на њиховом месту -1. Изјава о проблему тражи преуређивање низа у такве ...

opširnije

Максималан број чоколада које ће се поделити подједнако међу к ученика

„Максималан број чоколада које треба поделити подједнако међу к ученика“ наводи да ћете добити н кутија у којима је неколико чоколада. Претпоставимо да има к ученика. Задатак је поделити максималан број чоколада међу к ученика подједнако, избором узастопних кутија. Ми Можемо …

opširnije

Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна

Проблем „Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Сада треба да пронађете подсеквенцу која има максимални збир с обзиром на то да не можете да узмете у обзир три узастопна елемента. Да се ​​подсетимо, подсеквенца није ништа друго до низ ...

opširnije

Проверите да ли низ садржи суседне целине са дозвољеним дупликатима

Добија се низ целих бројева који могу садржати и дупликате елемената. Изјава о проблему тражи да се открије да ли је скуп суседних целих бројева, исписати „Да“ ако јесте, исписати „Не“ ако није. Пример уноса узорка: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Узорак…

opširnije

Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни

Проблем „Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни“ пружа нам две целобројне вредности м и н. Овде је м највећи број који може постојати у низу, а н број елемената који морају бити присутни у ...

opširnije