Најдужа поновљена след

Проблем „Најдужа поновљена поднаредба“ наводи да вам се као улаз даје низ. Сазнајте најдужи поновљени подслив, то је подскуп који постоји два пута у низу. Пример аеафбдфдг 3 (афд) Приступ Проблем нас пита да откријемо најдужу поновљену подсеквенцу у низу. …

opširnije

Максимални збир путање у троуглу

Изјава о проблему Проблем „Максимална сума путање у троуглу“ каже да су вам дати неки цели бројеви. Ови цели бројеви су распоређени у облику троугла. Почињете од врха троугла и морате доћи до доњег реда. Да бисте то урадили, прелазите на…

opširnije

Низ разлика | Упит за ажурирање домета у О (1)

Добили сте целобројни низ и две врсте упита, један је да додате дати број у опсег, а други да одштампате цео низ. Проблем „Поље разлика | Упит за ажурирање опсега у О (1) ”захтева да извршимо ажурирање опсега у О (1). Пример арр []…

opširnije

Избришите Н-ти чвор са краја дате повезане листе

Изјава о проблему Проблем „Избриши Н -ти чвор са краја дате повезане листе“ наводи да вам је дата повезана листа са неким чворовима. И сада морате уклонити н -ти чвор са краја повезане листе. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 избришите трећи чвор са последњег 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Објашњење:…

opširnije

Пронаћи све парове (а, б) у низу тако да је а% б = к

Изјава о проблему Проблем „Пронађите све парове (а, б) у низу тако да је % б = к“ наводи да вам је дат низ целих бројева и целобројна вредност која се зове к. Изјава о проблему тражи да се пар открије на такав начин да к ...

opširnije

Подскуп са сумом дељивим са м

Изјава о проблему Проблем „Подгрупа са сумом дјељивом на м“ каже да вам је дат низ ненегативних цијелих бројева и цијели број м. Сада морате да пронађете да ли постоји подскуп који има збир дељив са м. То је збир подскупа који би требао дати 0 као…

opširnije

Проверите да ли се било која два интервала преклапају између датог скупа интервала

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли се два интервала преклапају између датог скупа интервала“ наводи да вам је дат неки скуп интервала. Сваки интервал се састоји од две вредности, једна је време почетка, а друга време завршетка. Изјава о проблему тражи да се провери да ли је неко од…

opširnije

Проблем умотавања речи

Изјава о проблему Проблем преламања речи каже да, с обзиром на низ речи као улаз, морамо да пронађемо број речи које се могу уклопити у један ред одједном. Дакле, за ово смо ставили паузе у датом низу тако да штампани документ ...

opširnije

Најмањи палиндром након замене

Изјава о проблему У проблему „Најмањи палиндром након замене“ дали смо да улазни низ садржи мале слова и знакове абецеде (.). Морамо заменити све тачке неким знаком абецеде на такав начин да резултујући низ постане палиндром. Палиндром би требао бити лексикографски најмањи. Улазни …

opširnije