Броји пар са датом сумом

У проблему „цоунт цоунт витх гивен сум“ дали смо целобројни низ [], а други број каже „сум“, морате да утврдите да ли било који од два елемента у датом низу има збир једнак „сум“. Пример уноса: арр [] = {1,3,4,6,7} и зброј = 9. Излаз: „Пронађени елементи ...

opširnije

Групирајте вишеструке појаве елемената низа поредане по првом појављивању

Добија се питање у којем сте дали несортирани низ са вишеструким појављивањем бројева. Задатак је груписање свих вишеструких појављивања елемената низа пореданих по првом појављивању. У међувремену, редослед би требао бити исти као и број који долази. Пример уноса: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

opširnije

Унија и пресек две повезане листе

С обзиром на две повезане листе, креирајте још две повезане листе да бисте добили унију и пресек елемената постојећих листа. Пример уноса: Лист1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Лист2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Излаз: Листа пресека: 14 → 9 → 5 Унион_лист:…

opširnije

Већа је и максимална разлика између фреквенције два елемента, тако да елемент који има већу фреквенцију

Претпоставимо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије максимална разлика између фреквенције било која два различита елемента датог низа, али елемент веће фреквенције такође треба да има већу вредност од другог целог броја. Пример уноса: арр [] = {2,4,4,4,3,2}…

opširnije

Све јединствене тројке које сабиру до дате вредности

Дали смо низ целих бројева и дати број који се назива 'збир'. Изјава о проблему тражи да се сазна тројка која се збраја са датим бројем 'збир'. Пример уноса: арр [] = {3,5,7,5,6,1} сума = 16 Излаз: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Објашњење: Триплет који је једнак датом ...

opširnije

Одвојите 0 и 1 у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате целобројни низ. Проблем „Одвајање 0 и 1 у низу“ тражи раздвајање низа од два дела, за 0 и за 1. 0 треба да буду на левој страни низа, а 1 на десној страни низа. …

opširnije

Пронађи највеће д у низу тако да је а + б + ц = д

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Све улазне вредности су различити елементи. Проблем „Пронађи највећи д у низу такав да је а + б + ц = д“ тражи да се пронађе највећи елемент „д“ у скупу такав да је а + б + ц =…

opširnije

Максималан узастопни број присутан у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева величине Н. Проблем „Максимални узастопни бројеви присутни у низу“ тражи да се сазна максималан број узастопних бројева који се могу расути у низу. Пример арр [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објашњење: Тхе…

opširnije

Укупан број без поновљених цифара у опсегу

Добија се низ бројева (почетак, крај). Дати задатак каже да се сазна укупан број бројева без поновљених цифара у опсегу. Пример уноса: 10 50 излаза: 37 Објашњење: 10 нема поновљену цифру. 11 има поновљену цифру. 12 нема поновљену цифру. …

opširnije

Пронађите да ли је низ подскуп другог низа

Проблем „Пронађи да ли је низ подскуп другог низа“ наводи да су вам дата два низа арра1 [] и арраи2 []. Дати низови су на несортирани начин. Ваш задатак је да утврдите да ли је низ2 [] подскуп низа1 []. Пример арр1 = [1,4,5,7,8,2] арр2 = [1,7,2,4] арр2 [] је…

opširnije