Занимљива метода за генерисање бинарних бројева од 1 до н

Изјава о проблему Проблем „Занимљива метода за генерисање бинарних бројева од 1 до н“ наводи да сте добили број н, исписати све бројеве од 1 до н у бинарном облику. Примери 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Алгоритам Генерација ...

opširnije

Најмањи елемент поновљен тачно К пута

Добијамо низ А [] величине н. Морамо пронаћи најмањи елемент који се у низу понавља тачно к пута. Пример Улаз А [] = {1, 2, 2, 5, 5, 2, 5} К = 3 Излаз Најмањи елемент са фреквенцијом К је: 2 Приступ 1: Груба сила Главна идеја ...

opširnije

Први елемент који се не понавља

Добили смо низ А. Морамо пронаћи први елемент који се не понавља у низу. Пример уноса: А [] = {2,1,2,1,3,4} Излаз: Први елемент који се не понавља је: 3 Јер 1, 2 није одговор јер се понављају, а 4 није одговор јер ми морам пронаћи ...

opširnije

Пар позитивних негативних вредности у низу

У пар позитивних негативних вредности у задатку низа дали смо низ А различитих целих бројева, исписати све парове који имају позитивну вредност и негативну вредност броја који постоји у низу. Морамо штампати парове по редоследу њиховог појављивања. Пар чији ...

opširnije

Сортирање реда без додатног простора

Приликом сортирања реда без проблема са додатним простором, дали смо ред, сортирајте га помоћу стандардних операција реда без додатног простора. Примери Улазни ред = 10 -> 7 -> 2 -> 8 -> 6 Излазни ред = 2 -> 6 -> 7 -> 8 -> 10 Улазни ред =…

opširnije

Хеап Сорт

Хеап сортирање је техника сортирања заснована на поређењу која се заснива на структури података Бинари Хеап. ХеапСорт је слично сортирању избора, где проналазимо максимум елемента, а затим тај елемент постављамо на крај. Понављамо исти поступак за преостале елементе. С обзиром на неразврстано…

opširnije