Бројање добрих чворова у решењу бинарног стабла са кодовима

Изјава проблема У овом проблему дато је бинарно стабло са својим кореном. Чвор Кс у стаблу назива се добрим ако на путу од корена до Кс нема чворова чија је вредност већа од Кс. Морамо вратити број добрих чворова у ...

opširnije

Максимална дубина решења са бинарним стаблом

Изјава проблема У проблему је дато бинарно стабло и морамо сазнати максималну дубину датог стабла. Максимална дубина бинарног стабла је број чворова дуж најдуже путање од коренског чвора до најудаљенијег чвора листа. Пример 3 /…

opširnije

Итеративно превртање реда бинарног стабла

У проблему „Итеративно заобилажење реда бинарног стабла“ дато нам је бинарно стабло. Морамо га превалити на редослед „итеративно“, без рекурзије. Пример 2 / \ 1 3 / \ 4 5 4 1 5 2 3 1 / \ 2 3 / \ 4…

opširnije

Минимална дубина решења са бинарним стаблом са кодом

У овом проблему морамо да пронађемо дужину најкраћег пута од корена до било ког листа у датом бинарном стаблу. Имајте на уму да овде „дужина путање“ значи број чворова од коренског до чворног листа. Ова дужина се назива Минимум ...

opširnije

Ктх предак чвора у бинарном стаблу

Изјава о проблему Проблем „Ктх предак чвора у бинарном стаблу“ наводи да сте добили бинарно стабло и чвор. Сада морамо пронаћи к-тог претка овог чвора. Предак било којег чвора су чворови који леже на путу од корена ...

opširnije

Конструисати Бинарно стабло из датог представљања Матичног низа

Проблем „Конструиши бинарно стабло из датог представљања надређеног низа“ наводи да сте добили низ. Овај улазни низ представља бинарно стабло. Сада треба да конструишете бинарно стабло на основу овог улазног низа. Низ чува индекс надређеног чвора код сваког индекса. …

opširnije

Пронађите удаљеност између два чвора бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Пронађи удаљеност између два чвора бинарног стабла“ наводи да сте добили бинарно стабло и да сте добили два чвора. Сада треба да пронађете минималну удаљеност између ова два чвора. Пример // Дрво је приказано помоћу слике изнад чвора 1 ...

opširnije

Напишите код да бисте утврдили да ли су два стабла идентична

Проблем „Напишите код да бисте утврдили да ли су два стабла идентична“ наводи да сте добили два бинарна стабла. сазнати да ли су идентични или не? Овде идентично стабло значи да оба бинарна стабла имају исту вредност чвора са истим распоредом чворова. Пример Оба стабла ...

opširnije

Прелазак границе бинарног стабла

Изјава проблема Проблем „Прелазак границе бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада треба да одштампате гранични приказ бинарног стабла. Овде прелазак границе значи да су сви чворови приказани као граница стабла. Чворови се виде из ...

opširnije

Дијагонално прелажење бинарног стабла

Изјава проблема Проблем „Дијагонално заобилажење бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло и сада треба да пронађете дијагонални приказ за дато стабло. Када видимо дрво из горњег десног правца. Чворови који су нам видљиви је дијагонални поглед ...

opširnije