Пронађите прва три поновљена у низу

Проблем „Пронађи три поновљена у низу“ наводи да вам је дат низ од н бројева у којима је неколико поновљених бројева. Ваш задатак је да откријете прва 3 поновљена броја у низу. Пример [1,3,4,6,7,2,1,6,3,10,5,7] 1 3 6 Објашњење Овде се понављају 1,3 и 6 ...

opširnije

Први елемент који се јавља к пута у низу

Дали смо број 'к' и целобројни низ. Проблем „Први елемент који се јавља к пута у низу“ каже да се сазна први елемент у низу који се јавља тачно к пута у низу. Ако у низу нема елемента који се јавља к пута ...

opširnije

Уклоните дупликате из сортираног низа

Изјава о проблему „Уклањање дупликата из разврстаног низа“ наводи да сте добили сортирани низ величине Н. Морате уклонити дупликате елемената из низа. Исписати низ који садржи јединствене елементе након уклањања дуплираних елемената. Пример а [] = {1, 1, 1, 1} {1} Објашњење:…

opširnije

Обратите речи у низу

Изјава о проблему „Обрнуте речи у низу“ наводи да сте добили низ с величине н. Испишите низ у обрнутом редоследу тако да последња реч постане прва, друга последња постане друга итд. Овим низом упућујемо на реченицу која уместо тога садржи речи ...

opširnije

Проверите да ли су два израза у заградама иста

С обзиром на два низа с1 и с2 који представљају изразе који садрже оператор сабирања, оператор одузимања, мала слова и заграде. Проверите да ли су два израза у заградама иста. Пример Улаз с1 = “- (а + б + ц)” с2 = “-абц” Излаз Да Улаз с1 = “аб- (цд)” с2 = “абцд” Излаз Не Алгоритам за проверу да ли су два ...

opširnije

Проверите да ли су у изразу уравнотежене заграде

Дат је низ с дужине н. Проверите да ли постоји затворена заграда за све отварајуће заграде, тј. Да ли су све заграде уравнотежене. Другим речима, такође можемо рећи да, ако имамо '}', ')' и ']' за сваки '{', '(' односно '[' ', израз ...

opširnije

Уравнотежен израз са заменом

У проблему уравнотеженог израза са заменом дали смо низ с који садржи заграде, тј. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низ такође садржи к на неким местима као замену заграде. Проверите да ли се низ може претворити у израз са важећом заградом након замене свих ...

opširnije

Ротирај низ

Ротирање низа је проблем код којег смо дали низ величине Н. Низ морамо ротирати у правом смеру. Сваки помак елемента за један положај удесно и задњи елемент низа долазе на прво мјесто. Дакле, дали смо вредност К…

opširnije

Бројање могућих троуглова

Изјава проблема У проблему бројања могућих троуглова дали смо низ од н позитивних целих бројева. Пронађите број трокута који се могу формирати помоћу три различита елемента низа као странице троугла. Напомена: Услов троугла је збир две странице ...

opširnije