Пронађите да ли је низ подскуп другог низа

Проблем „Пронађи да ли је низ подскуп другог низа“ наводи да су вам дата два низа арра1 [] и арраи2 []. Дати низови су на несортирани начин. Ваш задатак је да утврдите да ли је низ2 [] подскуп низа1 []. Пример арр1 = [1,4,5,7,8,2] арр2 = [1,7,2,4] арр2 [] је…

opširnije

Минимални збир множења н бројева

Проблем „Минимални збир множења н бројева“ наводи да вам је дато н целих бројева и да морате минимизирати збир множења свих бројева тако што ћете истовремено узети два елемента која су суседна и вратити њихов збир мод 100 до један број…

opširnije

Бројте начине како доћи до н-те степенице помоћу корака 1, 2 или 3

Проблем „Бројање начина како доћи до н-те степенице помоћу корака 1, 2 или 3“ наводи да стојите на земљи. Сада треба да дођете до краја степеништа. Дакле, на колико начина можете доћи до краја ако можете да скочите само 1, 2, ...

opširnije

Пронађи подред са задатим збиром (обрађује негативне бројеве)

Проблем „Пронађи подред са задатим збројем (обрађује негативне бројеве)“ наводи да сте добили целобројни низ, који садржи и негативне читаве бројеве и број који се назива „зброј“. Изјава о проблему тражи испис под-низа, који сажима дати број који се назива „збир“. Ако је више под-низова ...

opširnije

Напишите код да бисте утврдили да ли су два стабла идентична

Проблем „Напишите код да бисте утврдили да ли су два стабла идентична“ наводи да сте добили два бинарна стабла. сазнати да ли су идентични или не? Овде идентично стабло значи да оба бинарна стабла имају исту вредност чвора са истим распоредом чворова. Пример Оба стабла ...

opširnije

Броји бинарне секвенце једнаке дужине са истим збиром прве и друге половине битова

Проблем „Броји бинарне секвенце парне дужине са истим збиром прве и друге половине битова“ наводи да сте добили цео број. Сада сазнајте број начина за конструисање бинарног низа величине 2 * н тако да прва половина и друга половина имају исти број ...

opširnije

Пронађите све тројке са нултом сумом

Проблем „Пронађи све тројке са нултом сумом“ наводи да ти се даје низ који садржи и позитиван и негативан број. Изјава о проблему тражи откривање тројке са збројем једнаким 0. Пример арр [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Објашњење ...

opširnije

Максимални збир путање у троуглу

Изјава о проблему Проблем „Максимална сума путање у троуглу“ наводи да су вам дати неки цели бројеви. Ови цели бројеви су поређани у облику троугла. Крећете од врха троугла и требате доћи до доњег реда. Да бисте то урадили, прелазите на ...

opširnije

Максимални производ све веће подсеквенце

Изјава о проблему Проблем „Максимални производ растуће подредности“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Сада морате да сазнате максимум производа који можете постићи тако да множите елементе све веће подсекције. Треба напоменути да ми нисмо ...

opširnije

Избришите чвор са повезане листе без показивача главе

Изјава о проблему Проблем „Избришите чвор са повезане листе без показивача главе“ наводи да имате повезану листу са неким чворовима. Сада желите да избришете чвор, али немате његову адресу надређеног чвора. Па избришите овај чвор. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 Чвор који треба избрисати: 4 2-> 3-> 5-> 6-> 7…

opširnije