Броји све подсекције које имају производ мањи од К.

У проблему „Преброј све подсеквенце које имају производ мањи од К“ стоји да вам је дат низ целих бројева. Сада пронађите број подсеквенци које имају производ мањи од датог уноса К. Пример а [] = {1, 2, 3, 4, 5} к = 8 Број подпоредова мањи…

opširnije

Комбинације слова телефонског броја

У комбинацијама слова проблема са бројем телефона дали смо низ који садржи бројеве од 2 до 9. Проблем је у проналажењу свих могућих комбинација које би могле бити представљене тим бројем ако су сваком броју додељена нека слова. Додељивање броја је ...

opširnije

Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к

Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подпоља величине к“ каже да вам је дат низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите збир минималних и максималних елемената свих подмаза величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3,…

opširnije

Проверите да ли је дато бинарно стабло комплетно или не

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли је дато бинарно стабло комплетно или није“ наводи да сте добили корен бинарног стабла, проверите да ли је дрво комплетно или не. Комплетно бинарно дрво има испуњене све нивое осим последњег нивоа и чворова ...

opširnije

Броји подниз са једнаким бројем 1 и 0

Изјава о проблему Проблем „Преброј под низове са једнаким бројем 1 и 0“ наводи да вам је дат низ који се састоји само од 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се утврди број под-низова који се састоје од једнаког броја 0 огласа 1. Пример арр [] = {0, 0, 1,…

opširnije

Броји поднизове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ

Изјава о проблему „Броји под низове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије укупан број под-низова који садрже све различите елементе присутне у оригиналном низу. Пример арр [] = {2, 1, 3, 2,…

opširnije

Пронађите најмању позитивну целобројну вредност која се не може представити као збир било ког подскупа датог низа

Изјава о проблему Добили сте сортиран низ целих бројева. Морамо пронаћи најмању позитивну вредност целог броја која се не може представити као збир било ког подскупа датог низа. Пример арр [] = {1,4,7,8,10} 2 Објашњење: Зато што не постоји под-низ који може представљати 2 као…

opširnije

Штампање заграда у Матричном ланцу умножавања

Problem Statement   We need to find the order of multiplication of matrices such that the number of operations involved in the multiplication of all the matrices is minimized. Then we need to print this order i.e. printing brackets in matrix chain multiplication problem. Consider you have 3 matrices A, B, …

opširnije

Пронађи три елемента из различита три низа таква да је а + б + ц = збир

Тхрее Сум је проблем који воле анкетари. То је проблем који су ме лично питали током Амазоновог интервјуа. Дакле, без губљења више времена, пређимо на проблем. Низ који има и позитивне и негативне бројеве. Три броја која се збрајају на нулу / могу се изменити, ...

opširnije

Децоде Ваис

У проблему Децоде Ваис дали смо непразан низ који садржи само цифре. Одредите укупан број начина декодирања помоћу следећег мапирања: 'А' -> 1 'Б' -> 2 ... 'З' -> 26 Пример С = “123” Број начина за декодирање овог низа је 3 Ако…

opširnije