Први елемент који се јавља к пута у низу

Дали смо број 'к' и целобројни низ. Проблем „Први елемент који се јавља к пута у низу“ каже да се сазна први елемент у низу који се јавља тачно к пута у низу. Ако у низу нема елемента који се јавља к пута ...

opširnije

Голомбова секвенца

Изјава о проблему Проблем „Голомб секвенца“ наводи да сте добили улазни цели број н и да морате да пронађете све елементе Голомб секвенце до н-тог елемента. Пример н = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Објашњење Првих 8 чланака Голомбове секвенце ...

opširnije

Пронађите израз израза у закључној загради за дати отвор у загради

Изјава проблема С обзиром на низ с дужине / величине н и целобројну вредност која представља индекс почетне углате заграде. Пронађи индекс закључне заграде за дату отварајућу заграду у изразу. Пример с = “[АБЦ [23]] [89]” индекс = 0 8 с = “[Ц- [Д]]” индекс = 3 5 с…

opširnije

Итеративни метод за проналажење висине бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Итеративни метод за проналажење висине бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло, пронађите висину стабла помоћу итеративне методе. Примери Улаз 3 Улаз 4 Алгоритам за итеративну методу за проналажење висине бинарног стабла Висина стабла ...

opširnije

Преуредите низ тако да „арр [ј]“ постане „и“ ако је „арр [и]“ „ј“

Изјава о проблему Проблем “Преуредите низ тако да 'арр [ј]' постане 'и' ако је 'арр [и]' 'ј'“ наводи да имате низ величине „н“ који садржи читаве бројеве. Бројеви у низу су у опсегу од 0 до н-1. Изјава о проблему тражи преуређивање низа у ...

opširnije

Преуредите низ редом - најмањи, највећи, други најмањи, други највећи

Изјава о проблему Претпоставимо да имате целобројни низ. Проблем „Преуређивање низа по редоследу - најмањи, највећи, 2. најмањи, 2. највећи, ..“ тражи да се низ преуреди на такав начин да је најмањи број на првом месту, а затим највећи број, затим други најмањи, а затим други …

opširnije

Пронађите различите елементе заједничке свим редовима матрице

Изјава о проблему Добијамо матрицу свих целих бројева. Проблем „Проналажење различитих елемената заједничких за све редове матрице“ тражи да се открију сви могући различити елементи, али заједнички у сваком од редова присутних у матрици. Пример арр [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

opširnije

Проверите да ли су два израза у заградама иста

С обзиром на два низа с1 и с2 који представљају изразе који садрже оператор сабирања, оператор одузимања, мала слова и заграде. Проверите да ли су два израза у заградама иста. Пример Улаз с1 = “- (а + б + ц)” с2 = “-абц” Излаз Да Улаз с1 = “аб- (цд)” с2 = “абцд” Излаз Не Алгоритам за проверу да ли су два ...

opširnije

Проверите да ли су у изразу уравнотежене заграде

Дат је низ с дужине н. Проверите да ли постоји затворена заграда за све отварајуће заграде, тј. Да ли су све заграде уравнотежене. Другим речима, такође можемо рећи да, ако имамо '}', ')' и ']' за сваки '{', '(' односно '[' ', израз ...

opširnije

Уравнотежен израз са заменом

У проблему уравнотеженог израза са заменом дали смо низ с који садржи заграде, тј. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низ такође садржи к на неким местима као замену заграде. Проверите да ли се низ може претворити у израз са важећом заградом након замене свих ...

opširnije