Одштампајте све поднизове са 0 збиром

Добићете целобројни низ, ваш задатак је да одштампате све могуће под-низове са сумом који је једнак 0. Дакле, треба да одштампамо све под-низове са 0 збиром. Пример арр [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-низ пронађен из индекса 0…

opširnije

Формирајте минимални број из дате секвенце

Проблем „Формирај минимални број из дате секвенце“ наводи да су вам дати неки обрасци само Ј и Д. Значење И значи повећавање и смањивање добијамо Д. Решење проблема тражи испис минималног броја који задовољава дати образац. Имамо …

opširnije

Преуредите бинарни низ као алтернативне појаве к и и

Изјава о проблему Претпоставимо да сте добили бинарни низ и два броја к и и. Низ се састоји само од 0 и 1. Проблем „Преуређивање бинарног низа као алтернативне појаве к и и“ тражи да се низ преуреди тако да 0 долази к пута ⇒ 1 долази…

opširnije

Проверите да ли дати низ може представљати прелазак редоследа нивоа бинарног стабла претраживања

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли дати низ може представљати прелазак редоследа нивоа бинарног стабла претраживања“ наводи да вам је дато обилажење редоследа нивоа бинарног стабла претраживања. И користећи заокрет стабла по редоследу нивоа. Морамо ефикасно да утврдимо да ли је ниво нивоа ...

opširnije

Правоугаона под-матрица највеће површине са једнаким бројем 1 и 0

Изјава проблема С обзиром на бинарну матрицу величине нк м. Проблем је пронаћи правоугаону под-матрицу највеће површине са једнаким бројем 1 и 0. Пример Димензије = 4 к 4 Матрица: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0…

opširnije

Пронађите једини понављајући елемент између 1 до Н-1

Проналазећи једини понављајући елемент између проблема од 1 до Н-1 дали смо низ случајних целих бројева у опсегу од 1 до н-1. Биће један број који се понавља. Ваш задатак је да пронађете тај број. Пример улаза [2,3,4,5,2,1] Излаз 2 Објашњење 2 је…

opširnije

Пронађите нуле за превртање тако да се узастопни број 1 максимизира

Изјава проблема У проблему „Пронађи нуле које треба преокренути тако да се максимализује број узастопних 1“ дали смо бинарни низ и број к који означава бр. нула које треба превртати. Напишите програм за проналажење нула које треба превртати, па…

opširnije