Максимална дужина поновљеног низа

У проблему „Максимална дужина поновљеног подниза“ дали смо два низа Низ 1 и Низ 2, ваш задатак је да пронађете максималну дужину под низа који се појављује у оба поља. Пример уноса: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Излаз: 3 Објашњење: Зато што је максимална дужина под-низа 3 и…

opširnije

Дужина највећег низа са суседним елементима

Проблем „Дужина највећег низа са суседним елементима“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије дужина најдужег суседног низа чији елементи могу бити поређани у низу (континуирани, растући или силазни). Бројеви у ...

opširnije

Генеришите све могуће сортиране низове из алтернативних елемената два дата сортирана низа

Проблем „Генериши све могуће сортиране низове из алтернативних елемената два дата сортирана низа“ наводи да претпостављамо да имате два сортирана низа. Изјава о проблему тражи да се сазнају сви могући разврстани низови, тако да би се број требао распоредити наизменично из два дата различита низа. Пример АррА []…

opširnije

Увећајте збир узастопних разлика у кружном низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате целобројни низ. Овај низ треба третирати као кружни низ. Последња вредност низа биће повезана са првим низом, а1. Проблем „Максимизирање збира узастопних разлика у кружном низу“ тражи да се сазна максимум ...

opširnije

БФС за неповезани граф

Изјава о проблему Проблем „БФС за дисконектовани граф“ наводи да сте добили неповезани усмјерени граф, испишите БФС обилазак графа. Пример Прелазак БФС-а на горњем графикону даје: 0 1 2 5 3 4 6 Прелазак ширине приступа прво (БФС) за неповезани усмерени графикон…

opširnije

Броји подниз са једнаким бројем 1 и 0

Изјава о проблему Проблем „Броји поднизове са једнаким бројем 1 и 0“ наводи да вам је дат низ који се састоји само од 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се сазна број под-низова који се састоје од једнаког броја 0-ових огласа 1. Пример арр [] = {0, 0, 1,…

opširnije