Садржи Дуплицате ИИ Леетцоде решење

Изјава о проблему У овом проблему нам је дат низ целих бројева и морамо проверити да ли постоји дуплирани елемент који је на удаљености од најмање к један до другог. тј. разлика између индекса та два иста елемента треба да буде мања од ...

opširnije

Непрекидни низ

С обзиром на низ који се састоји само од бројева 0 и 1. Морамо пронаћи дужину најдужег суседног под-низа који се састоји од о и 1 једнако. Пример Улаз арр = [0,1,0,1,0,0,1] Излаз 6 Објашњење Најдужи суседни под-низ означен је црвеном бојом [0,1,0,1,0,0,1] и његова дужина је 6. Скуп алгоритама…

opširnije

Најмањи подред са к разликовних бројева

Претпоставимо да имате целобројни низ и број к. Изјава о проблему тражи да се инклузивно открије најмањи под-низ опсега (л, р), на тај начин постоји тачно к различитих бројева присутних у том најмањем под-низу. Пример уноса: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} к = 3…

opširnije

Најдужи подред који нема више од К различитих елемената

Проблем „Најдужи подниз који нема више од К различитих елемената“ наводи да претпоставимо да имате низ целих бројева, а израз проблема тражи да се открије најдужи подниз који нема више од к различитих елемената. Пример арр [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

opširnije

Пронађи подред са задатим збиром (обрађује негативне бројеве)

Проблем „Пронађи подред са задатим збројем (обрађује негативне бројеве)“ наводи да сте добили целобројни низ, који садржи и негативне читаве бројеве и број који се назива „зброј“. Изјава о проблему тражи испис под-низа, који сажима дати број који се назива „збир“. Ако је више под-низова ...

opširnije

Најдужи подниз без понављања знакова

С обзиром на низ, морамо пронаћи дужину најдужег подниза без понављања знакова. Погледајмо неколико примера: Пример пввкев 3 Објашњење: Одговор је „вке“ са дужином 3 аав 2 Објашњење: Одговор је „ав“ са дужином 2 Приступ-1 за најдужи подниз без понављања знакова Груба сила…

opširnije

Први негативни цели број у сваком прозору величине к

Изјава о проблему Проблем „Први негативни цијели број у сваком прозору величине к“ наводи да вам је дат низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, за сваки прозор величине к испишите први негативни цијели број у том прозору. Ако у било којем прозору нема негативног цијелог броја, испишите ...

opširnije

Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к

Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подпоља величине к“ каже да вам је дат низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите збир минималних и максималних елемената свих подмаза величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3,…

opširnije

Броји поднизове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ

Изјава о проблему „Броји под низове који имају укупно различите елементе исте као оригинални низ“ наводи да сте добили целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије укупан број под-низова који садрже све различите елементе присутне у оригиналном низу. Пример арр [] = {2, 1, 3, 2,…

opširnije

Броји различите елементе у сваком прозору величине К.

Подгрупе су нешто са чиме се већ неко време бавимо. У прошлој епизоди смо покрили број подскупова које можемо направити различитим парним бројевима. Овај пут бројимо различите елементе у сваком прозору величине К. Одељак-1 О проблему. С обзиром на неразврстани низ ...

opširnije