Пронађите бројеве са парним бројем цифара Леетцоде решење

У овом проблему нам је дат низ позитивних целих бројева. Морамо пронаћи број бројева са парним бројем цифара. Пример низа = {123, 34, 3434, 121, 100} 2 Објашњење: Само 34 и 3434 су цели бројеви са парним бројем…

opširnije

Дијагонално прелажење бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Дијагонални прелазак бинарног стабла“ каже да вам је дато бинарно стабло и да сада морате пронаћи дијагонални приказ за дато дрво. Када видимо дрво из горњег десног смера. Чворови који су нам видљиви је дијагонални поглед ...

opširnije

Упарите са датим производом

Проблем „Упари са датим производом“ наводи да сте добили целобројни низ и број „к“. Утврдите да ли се низ састоји од пара чији производ једнак 'к' постоји у датом улазном низу. Пример [2,30,12,5] к = 10 Да, има пар производа Објашњење Овде 2…

opširnije

Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу

Изјава о проблему Проблем „Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу“ наводи да ћете добити целобројни низ и ак број упита. Сваки упит садржи број лево и десно. Изјава о проблему тражи да се сазна ...

opširnije

Увећајте збир узастопних разлика у кружном низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Овај низ треба третирати као кружни низ. Последња вредност низа биће повезана са првим низом, ан ⇒ а1. Проблем „Максимизирање збира узастопних разлика у кружном низу“ тражи да се сазна максимум ...

opširnije

Програм за проблем моста и бакље

Изјава о проблему Проблем „Мост и бакља“ каже да вам је дато низ времена које је потребно особи да пређе мост. Пошто је време, он садржи позитивне целе бројеве. Заједно са временом добијамо мост, који човек треба да пређе. Мост дозвољава само…

opširnije

Пронађи све пермутиране редове датог реда у матрици

Решење проблема Пронађите све пермутиране редове датог реда у матрици која каже да вам је дата матрица величине м*н, а број реда матрице каже „ред“. Изјава о проблему тражи да се открију сви могући редови који су пермутирани у дати ред. Ово је …

opširnije

Максимални збир битонских низова

Решење проблема Даје нам се низ са н целих бројева. Морамо пронаћи максимални збир битоницног низа. Битонички подскуп није ништа друго до само подмаза у којој су елементи распоређени по одређеном редоследу. Тако да су први елементи у све већем редослиједу, а затим у…

opširnije

Пронађите елемент Пеак

Хајде да разумемо проблем Финд Пеак Елемент. Данас је са нама низ који треба свој врхунски елемент. Сад се сигурно питате шта мислим под вршним елементом? Вршни елемент је онај који је већи од свих његових суседа. Пример: Дат је низ од ...

opširnije

Серијализовати и десеријализовати бинарно стабло

Дали смо бинарно стабло које садржи Н број чворова где сваки чвор има неку вредност. Морамо да сериализујемо и десериализујемо бинарно стабло. Серијализација Процес чувања стабла у датотеци без нарушавања његове структуре назива се сериализација. ДесериализеСериализе и Десериализе бинарно стабло Процес ...

opširnije