Минимално премештање једнаког низа елемената Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему добијамо низ целих бројева. Такође, дозвољено нам је да извршимо одређени скуп операција над овим низом. У једној операцији можемо повећати елементе „н - 1“ (сви елементи осим било ког) у низу за 1. Морамо да

opširnije

Максимални збир парова са одређеном разликом

Проблем „Максимални збир парова са одређеном разликом“ наводи да вам се даје низ целих бројева и цео број К. Тада се од нас тражи да сазнамо максимални збир независних парова. Можемо упарити две целобројне вредности ако имају апсолутну разлику мању од К.…

opširnije

Највећи подред са једнаким бројем 0 и 1

Добија се низ целих бројева. Цели бројеви су само 0 и 1 у улазном низу. Изјава о проблему тражи да се пронађе највећи под-низ који може имати једнак број 0 и 1. Пример арр [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (укупно 6 елемената) Објашњење Из положаја низа…

opširnije

Бинарни низ након операција пребацивања М опсега

Добија се бинарни низ који се у почетку састоји од 0 и К броја упита. Изјава о проблему тражи пребацивање вредности (претварање 0с у 1с и 1с у 0с). Након извршених К упита, испишите резултујући низ. Пример арр [] = {0, 0, 0, 0, 0} Пребаци (2,4)…

opširnije

Упити за бројање елемената низа са вредностима у датом опсегу

Изјава о проблему Проблем „Упити за бројање елемената низа са вредностима у датом опсегу“ наводи да имате целобројни низ и два броја к и и. Изјава о проблему тражи да се сазна број бројева присутних у низу који се налази између задатих к и и. …

opširnije

Образложење текста

Изјава о проблему Проблем „Образложење текста“ наводи да сте добили списак с [] низа типа величине н и целобројне величине. Образложите текст тако да се сваки ред текста састоји од броја знакова. Можете користити размак ('') као знак за довршавање ...

opširnije

Изразити суседни елементи у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имамо целобројни низ. Проблем „Различити суседни елементи у низу“ тражи да се утврди да ли је могуће добити низ у коме су сви суседни бројеви различити или не заменом два суседна или суседна елемента у низу ако ...

opširnije

Броји подниз са једнаким бројем 1 и 0

Изјава о проблему Проблем „Броји поднизове са једнаким бројем 1 и 0“ наводи да вам је дат низ који се састоји само од 0 и 1. Изјава о проблему тражи да се сазна број под-низова који се састоје од једнаког броја 0-ових огласа 1. Пример арр [] = {0, 0, 1,…

opširnije

Претворба бинарног стабла у бинарно стабло претраживања помоћу СТЛ скупа

Изјава о проблему Добили смо бинарно стабло и морамо га претворити у бинарно стабло претраживања. Проблем „Конверзија бинарног стабла у бинарно стабло претраживања помоћу СТЛ скупа“ тражи да се изврши конверзија помоћу СТЛ скупа. Већ смо разговарали о претварању бинарног стабла у БСТ, али ...

opširnije

Пронађите минималну удаљеност између два броја

Изјава о проблему Дали сте низ и два броја звана к и и. Проблем „Пронађи најмању удаљеност између два броја“ тражи да се утврди најмања могућа удаљеност између њих. Дати низ може имати заједничке елементе. Можете претпоставити да су и к и и различити. …

opširnije