Максималан узастопни број присутан у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева величине Н. Проблем „Максимални узастопни бројеви присутни у низу“ тражи да се сазна максималан број узастопних бројева који се могу расути у низу. Пример арр [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објашњење: Тхе…

opširnije

Померите све негативне бројеве на почетак и позитивне да бисте их завршили са сталним додатним размаком

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Састоји се и од негативних и од позитивних бројева, а исказ проблема тражи да се сви негативни и позитивни елементи померају / премештају лево од поља, односно десно од низа, без употребе додатног простора. Ово ће бити ...

opširnije

Укупан број без поновљених цифара у опсегу

Добија се низ бројева (почетак, крај). Дати задатак каже да се сазна укупан број бројева без поновљених цифара у опсегу. Пример уноса: 10 50 излаза: 37 Објашњење: 10 нема поновљену цифру. 11 има поновљену цифру. 12 нема поновљену цифру. …

opširnije

Пронађите прва три поновљена у низу

Проблем „Пронађи три поновљена у низу“ наводи да вам је дат низ од н бројева у којима је неколико поновљених бројева. Ваш задатак је да откријете прва 3 поновљена броја у низу. Пример [1,3,4,6,7,2,1,6,3,10,5,7] 1 3 6 Објашњење Овде се понављају 1,3 и 6 ...

opširnije

Сортирање помоћу тривијалне хеш функције

Проблем „Сортирање помоћу тривијалне хеш функције“ наводи да сте добили целобројни низ. Низ може садржавати негативне и позитивне бројеве. Изјава о проблему тражи сортирање низа помоћу функције Тривиал Хасх. Пример арр [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} арр [] = {-3, -1,…

opširnije

Пронађите дупликате у датом низу када елементи нису ограничени на распон

Проблем „Пронађи дупликате у датом низу када елементи нису ограничени на опсег“ наводи да имате низ који се састоји од н целих бројева. Проблем наводи да би се пронашли дуплицирани елементи ако су присутни у низу. Ако такав елемент не постоји, вратите -1. Пример […

opširnije

Проверите да ли су два низа једнака или не

Проблем „Провери да ли су два низа једнака или не“ наводи да су ти дата два низа. Изјава о проблему каже да морате утврдити да ли су дати низови једнаки или не. Пример арр1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; арр2 [] = {2, 1, 5, 4,…

opširnije

Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе

Изјава о проблему Проблем „Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе“ наводи да су вам дате две повезане листе. Али то нису независне повезане листе. Они су у неком тренутку повезани. Сада треба да пронађете тачку пресека ове две листе. …

opširnije

Избришите чвор са повезане листе без показивача главе

Изјава о проблему Проблем „Избришите чвор са повезане листе без показивача главе“ наводи да имате повезану листу са неким чворовима. Сада желите да избришете чвор, али немате његову адресу надређеног чвора. Па избришите овај чвор. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 Чвор који треба избрисати: 4 2-> 3-> 5-> 6-> 7…

opširnije

Штампајте Фибоначијеве бројеве обрнутим редоследом

Изјава о проблему С обзиром на број н, одштампајте фибоначијеве бројеве обрнутим редоследом. Пример н = 5 3 2 1 1 0 Објашњење: Фибоначијеви бројеви су 0, 1, 1, 2, 3 према њиховом редоследу. Али пошто смо морали да штампамо обрнутим редоследом. н = 7 8 5…

opširnije