Непрекидни низ

С обзиром на низ који се састоји само од бројева 0 и 1. Морамо пронаћи дужину најдужег суседног под-низа који се састоји од о и 1 једнако. Пример Улаз арр = [0,1,0,1,0,0,1] Излаз 6 Објашњење Најдужи суседни под-низ означен је црвеном бојом [0,1,0,1,0,0,1] и његова дужина је 6. Скуп алгоритама…

opširnije

Одвојите 0 и 1 у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Одвоји 0 и 1 у низу“ тражи да се низ раздвоји у два дела, у 0 и у 1 с. 0 треба да буду на левој страни низа, а 1 на десној страни низа. …

opširnije

Пронађите удаљеност између два чвора бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Пронађите удаљеност између два чвора бинарног стабла“ каже да сте добили бинарно стабло и да сте добили два чвора. Сада морате пронаћи минималну удаљеност између ова два чвора. Пример // Дрво је приказано помоћу слике изнад чвора 1…

opširnije

Максимална разлика између првог и последњег индекса елемента у низу

Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Максимална разлика између првог и посљедњег индекса елемента у низу“ тражи да се утврди разлика између првог и посљедњег индекса сваког броја присутног у низу тако да је разлика највећа од свих. Пример…

opširnije

Одштампајте десни приказ бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Испис десног приказа бинарног стабла“ наводи да вам је дато бинарно стабло. Сада морате пронаћи прави поглед на ово дрво. Овде десни приказ бинарног стабла значи штампање секвенце онако како дрво изгледа када се гледа са…

opširnije

Пронађите да ли постоји подред са 0 збиром

Проблем „Пронађи постоји ли подниз са 0 зброја“ наводи да вам се даје и низ цијелих бројева који садржи и негативне цијеле бројеве. У изјави о проблему се тражи да се утврди да ли било који под-низ величине најмање 1. Овај под-низ треба да има збир једнак 1. Пример арр [] = {2,1, -3,4,5}…

opširnije

Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе

Изјава о проблему Проблем „Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе“ наводи да сте добили две повезане листе. Али то нису независне повезане листе. Они су у неком тренутку повезани. Сада морате пронаћи ову тачку пресека ове две листе. …

opširnije

Највећи подред са једнаким бројем 0 и 1

Добили сте низ целих бројева. Цели бројеви су само 0 и 1 у улазном низу. Изјава о проблему тражи да се открије највећи подмаз који може имати једнак број 0 и 1. Пример арр [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (укупно 6 елемената) Објашњење Са позиције низа…

opširnije

Одвојени парни и непарни бројеви

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Раздвајање парних и непарних бројева“ тражи преуређивање низа тако да се непарни и парни бројеви могу одвојити у два сегмента низа. Парни бројеви се померају у леву страну низа и непарни ...

opširnije

Минимални кораци за постизање циља витезом

Опис Проблем „Минимални кораци до витеза да би дошли до циља“ наводи да вам је дата квадратна шаховска плоча димензија Н к Н, координате витешког комада и циљна ћелија. Сазнајте минимални број корака које је Витез направио да би стигао до циља ...

opširnije