Решење са бројем допуна броја

Изјава проблема У овом проблему добијамо децимални број. Циљ је пронаћи његову допуну. Пример Н = 15 0 Н = 5 2 Приступ (превртање мало по мало) Можемо преокренути сваки бит у целом броју 'Н' да бисмо добили његов комплемент. Важни део је, ми ...

opširnije

Решење са шифром Хамминг Дистанце

Изјава проблема У овом проблему су нам дате две целобројне вредности, А и Б, а циљ је да се нађе удаљеност Хамминг-а између датих целих бројева. Цели бројеви су већи од / једнаки 0 и мањи од 231 Пример Први цео број = 5, Други целобројни = 2 3 Први цели број ...

opširnije

Број корака за смањење броја на нулто решење са леетцоде-ом

Проблем Број корака за смањење броја на нулу Леетцоде Солутион наводи да је дат цели број. Пронађите минимални број корака за претварање датог целог броја у 0. Можете извести било који од два корака, или одузети 1 или целобројни број поделити са 2. Проблем ...

opširnije

Конвертујте број у хексадецимално решење са кодом

Проблем Претворба броја у хексадецимално решење са кодом са бројевима даје нам цео број. Затим од нас тражи да претворимо дати цели број у децималном бројевном систему у хексадецимални систем бројева. Формалније, питање захтева да конвертујемо цео број дат у бази 10 у приказ базе 16. Ми …

opširnije

Снага решења са четри кода

Изјава о проблему Добијамо цео број и морамо да проверимо да ли је број снаге 4 или не. Број је снага 4 ако постоји цео број а такав да је нум = 4 ^ а. Пример 16 тачно 5 лажно Приступ 1 (Бруте Форце) Очигледан начин да се ...

opširnije

Снага два Леетцоде решења

Добијамо цео број и циљ је да проверимо да ли је цели степен двоје, односно може се представити као нека целокупна степен '2'. Пример 16 Да 13 Не Приступ Тривијално решење може бити: Проверити да ли су сви прости фактори целог броја ...

opširnije

Разврстајте целобројне бројеве по броју 1-битног решења са кодом

Изјава о проблему У проблему „Поредај целобројне бројеве по броју од 1 бита“, дат нам је низ поља. Наш задатак је сортирање елемената у низу према броју од 1 бита у бинарном представљању броја у растућем редоследу. Ако два или ...

opširnije

КСОР рад у низу Леетцоде решења

Изјава проблема У овом проблему морамо извршити КСОР операцију у низу величине н у којем је сваки елемент једнак (старт + 2 * и) где је и индекс елемента (индексирано 0) и дата је вредност старт . Морамо вратити битни КСОР од ...

opširnije

Подскуп Леетцоде

У проблему са подскупом Леетцоде дали смо скуп различитих целих бројева, бројева, исписати све подскупове (скуп снага). Напомена: Скуп решења не сме да садржи дуплиране подскупове. Низ А је подскуп низа Б ако се а може добити из Б брисањем неких (могуће, нула ...

opširnije

Обрнути битови

Обрнути битови задатих 32 бита непотписани цели број. Пример улаза 43261596 (00000010100101000001111010011100) Излаз 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-битни непотписани цели број односи се на негативни број који се може представити низом од 32 знака, при чему сваки знак може бити „0“ или „1“. Алгоритам за и у опсегу 0…

opširnije