Непрекидни низ

С обзиром на низ који се састоји само од бројева 0 и 1. Морамо пронаћи дужину најдужег суседног под-низа који се састоји од о и 1 једнако. Пример Улаз арр = [0,1,0,1,0,0,1] Излаз 6 Објашњење Најдужи суседни под-низ означен је црвеном бојом [0,1,0,1,0,0,1] и његова дужина је 6. Скуп алгоритама…

opširnije

Алгоритам конвексног трупа

У задатку „Конвексни алгоритам трупа“ дали смо скуп неких тачака. Најмањи многоугао који се може формирати са оним тачкама које садрже све остале тачке унутар њега зваће се његов конвексни омотач. Ово се може постићи коришћењем Јарвисовог алгоритма. Алгоритам Покрени крајњу леву тачку до…

opširnije

Најбоље време за куповину и продају акције ИИ Леетцоде решење

Изјава о проблему У задатку „Најбоље време за куповину и продају акција ИИ“, дат нам је низ у којем сваки елемент у низу садржи цену датих акција тог дана. Дефиниција трансакције је куповина једне акције и продаја те једне акције ...

opširnije

Инордер наследник чвора у бинарном стаблу

Изјава о проблему Проблем тражи да се пронађе „Инордер наследник чвора у бинарном стаблу“. Инордер наследник чвора је чвор у бинарном стаблу који долази после датог чвора у инордер преласку датог бинарног стабла. Пример Инордер наследника 6 је…

opširnije

Итеративно превртање предбиљежбе

Проблем „Итеративно прелажење по редоследу“ наводи да вам је дато бинарно стабло и да сада морате да пронађете прелажење по стаблу. Од нас се тражи да пронађемо прелазни прелаз користећи итеративну методу, а не рекурзивни приступ. Пример 5 7 9 6 1 4 3…

opširnije

Прелазак границе бинарног стабла

Изјава о проблему Проблем „Гранични прелазак бинарног стабла“ каже да вам је дато бинарно стабло. Сада морате да одштампате гранични приказ бинарног стабла. Овде прелазак границе значи да су сви чворови приказани као граница стабла. Чворови се виде са…

opširnije

Комбинације слова телефонског броја

У комбинацијама слова проблема са бројем телефона дали смо низ који садржи бројеве од 2 до 9. Проблем је у проналажењу свих могућих комбинација које би могле бити представљене тим бројем ако су сваком броју додељена нека слова. Додељивање броја је ...

opširnije

Најдужи подниз без понављања знакова

С обзиром на низ, морамо пронаћи дужину најдужег подниза без понављања знакова. Погледајмо неколико примера: Пример пввкев 3 Објашњење: Одговор је „вке“ са дужином 3 аав 2 Објашњење: Одговор је „ав“ са дужином 2 Приступ-1 за најдужи подниз без понављања знакова Груба сила…

opširnije

Алгоритам сликања ограде

Изјава о проблему „Алгоритам за бојење ограде“ наводи да вам је дата ограда која има неке ступове (неке дрвене комаде или неке друге комаде) и неке боје. Сазнајте колико је начина бојења ограде тако да највише 2 суседне ограде имају исту боју. Јер ово …

opširnije

Највећи подред са једнаким бројем 0 и 1

Добили сте низ целих бројева. Цели бројеви су само 0 и 1 у улазном низу. Изјава о проблему тражи да се открије највећи подмаз који може имати једнак број 0 и 1. Пример арр [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (укупно 6 елемената) Објашњење Са позиције низа…

opširnije