Проверите да ли су два низа низа еквивалентно Леетцоде решење

Проблем Провери да ли су два низа низа еквивалентни Леетцоде решење пружа нам два низа низова. Тада нам се каже да проверимо да ли су ова два низа низа еквивалентна. Овде се еквиваленција односи на чињеницу да ако су низови у низовима спојени. Затим након спајања, оба ...

opširnije

Проверите да ли се реч појављује као префикс било које речи у реченици са ретким кодом

Проблем Провери да ли се реч појављује као префикс било које речи у реченици Леетцоде Солутион затражио је да пронађемо индекс речи која започиње датом речју за претрагу. Дакле, добили смо реченицу која има неке низове одвојене размаком и још један низ ...

opširnije

Минимални број корака за прављење две струне Анаграм Леетцоде решења

Изјава проблема У овом проблему добили смо два низа '&' т 'који се састоје од малих малих слова на енглеском. У једној операцији можемо одабрати било који знак у низу 'т' и променити га у неки други знак. Морамо пронаћи минималан број таквих операција да бисмо направили 'т' ...

opširnije

Решење за форматирање лиценцног кључа

Изјава о проблему У проблему „Форматирање кључа лиценце“ улаз се састоји од низа знакова који представљају кључ лиценце. У почетку је низ раздвојен у Н + 1 групе (речи) помоћу Н цртица између. Добијамо и цео број К, а циљ је форматирање низа ...

opširnije

Подијелите низ у уравнотежено жицање Леетцоде рјешење

Изјава о проблему У овом проблему добијамо низ знакова који садрже само „Р“ и „Л“. Низ називамо уравнотеженим ако има исти број 'Р' и 'Л'. Дати низ можемо поделити на дисјунктне поднизове. Циљ је пронаћи максималан могући број ...

opširnije

Изоморфне жице Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему добили смо две низове, а и б. Циљ нам је да утврдимо да ли су два низа изоморфна или не. Две жице се називају изоморфнима онда и само ако ликови у првом низу уопште могу бити замењени било којим знаком (укључујући и себе) ...

opširnije

Минималне замјене да би се жице изједначиле са рјешењем с кодовима

Изјава о проблему Добијају се два низа с1 и с2 једнаке дужине који се састоје само од слова „к“ и „и“. можете заменити било која два знака која припадају различитим жицама, ваш задатак је да оба низа буду једнака. вратите минималан број замена потребних да би се оба низа изједначила ...

opširnije

Дешифрујте низ из абецеде у целобројно решење за мапирање Леетцоде-а

Изјава проблема У овом проблему добијамо низ који садржи цифре (0-9) и '#'. Овај низ морамо претворити у низ малих слова енглеског слова помоћу следећег мапирања. Пример с = “10 # 11 # 12” “јкаб” Објашњење: “10 #” -> “ј”, “11 #” -> “к”, “1” -> “а”…

opširnije

Преуређивање размака између речи Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему добијамо текстуални низ који садржи одређени број речи смештених међу размаке. Речи могу имати само мала енглеска слова. Свака реч је одвојена бар једним размаком. Такође Текст има бар једну реч. нпр. текст = ”...

opširnije

Проверите да ли низ може прекинути неко друго решење са низом кода

Изјава проблема У овом проблему добили смо два низа с1 и с2 исте величине. Проверите да ли нека пермутација низа с1 може прекинути неку пермутацију низа с2 или обрнуто. Другим речима, с2 може сломити с1 или обрнуто. Низ к може прекинути низ и (оба ...

opširnije