Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти

Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Инордер наследник чвора у бинарном стаблу

Изјава о проблему Проблем тражи да се пронађе „Инордер наследник чвора у бинарном стаблу“. Инордер наследник чвора је чвор у бинарном стаблу који долази после датог чвора у инордер преласку датог бинарног стабла. Пример Инордер наследника 6 је…

opširnije

Пронађите да ли постоји подред са 0 збиром

Проблем „Пронађи постоји ли подниз са 0 зброја“ наводи да вам се даје и низ цијелих бројева који садржи и негативне цијеле бројеве. У изјави о проблему се тражи да се утврди да ли било који под-низ величине најмање 1. Овај под-низ треба да има збир једнак 1. Пример арр [] = {2,1, -3,4,5}…

opširnije

Одштампајте све поднизове са 0 збиром

Добили сте целобројни низ, ваш задатак је да одштампате све могуће подмазе са сумом једнаком 0. Дакле, морамо да одштампамо све подмаре са 0 збира. Пример арр [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Потпоред је пронађен из 0 индекса…

opširnije

Броји поднизове са једнаким бројем 0, 1 и 2

Проблем „Преброји поднизове са једнаким бројем 0с, 1с и 2с“ наводи да вам је дат низ који има само 0, 1 и 2. Изјава о проблему тражи да се сазна број поднизова који садрже једнако само 0, 1 и 2. Пример стр = „01200“…

opširnije

Пронађите израз израза у закључној загради за дати отвор у загради

Решење проблема С обзиром на низ с дужине/величине н и целобројну вредност која представља индекс отворене угласте заграде. Пронађи индекс завршне заграде за дату почетну заграду у изразу. Пример с = „[АБЦ [23]] [89]” индекс = 0 8 с = „[Ц- [Д]]” индекс = 3 5 с…

opširnije

Изразити суседни елементи у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имамо низ целих бројева. Проблем „Различити суседни елементи у низу“ тражи да се утврди да ли је могуће добити низ у којем су сви суседни бројеви различити или не заменом два суседна или суседна елемента у низу ако ...

opširnije

Проверите да ли дати низ може представљати прелазак редоследа нивоа бинарног стабла претраживања

Изјава о проблему Проблем „Проверите да ли дати низ може да представља обилазак бинарног стабла претраживања по редоследу нивоа“ наводи да вам је дато обилажење по нивоу по бинарном стаблу претраживања. И коришћењем преласка стабла по редоследу нивоа. Морамо ефикасно да пронађемо да ли је ниво нивоа ...

opširnije

Претворба бинарног стабла у бинарно стабло претраживања помоћу СТЛ скупа

Изјава о проблему Добили смо бинарно стабло и морамо га претворити у бинарно стабло претраживања. Проблем „Конверзија бинарног стабла у бинарно стабло претраживања помоћу СТЛ скупа“ тражи да се изврши конверзија помоћу скупа СТЛ. Већ смо разговарали о претварању бинарног стабла у БСТ, али смо ...

opširnije

Преуредите низ тако да су чак и позиционирани већи од непарних

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Преуреди низ тако да је парно позиционирано веће од непарног“ тражи да се преуреди низ тако да елементи на парној позицији у низу треба да буду већи од елемента непосредно испред њега. Арр [и-1] <= Арр [и], ако је позиција 'и'…

opširnije