Макимум Субарраи Леетцоде Солутион

Решење проблема С обзиром на бројеве целобројног низа, пронађите сусједни под низ (који садржи најмање један број) који има највећи збир и вратите његов збир. Примери бројева = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објашњење: [4, -1,2,1] има највећи збир = 6. бројеви = [- 1] -1 Приступ 1 (Подијели и освоји) У овом приступу…

opširnije

Дестинатион Цити Леетцоде решење

Проблем Дестинатион Цити Леетцоде Солутион пружа нам неке односе између градова. Улаз је дат као пар градова раздвојених линијама. Свака улазна линија означава директан пут од почетне до крајње тачке. У проблему је дато да се градови не формирају ...

opširnije

Решење Пов (к, н) Леетцоде

Проблем „Пов (к, н) Леетцоде Солутион“ наводи да су вам дата два броја, од којих је један број са покретном зарезом, а други цео број. Цели број означава експонент, а база је број са покретном зарезом. Речено нам је да пронађемо вредност након процене експонента преко базе. …

opširnije

Претражите у ротираном сортираном низу Леетцоде решења

Узмите у обзир сортирани низ, али један индекс је изабран и низ је ротиран у том тренутку. Сада, након што је низ ротиран, од вас се тражи да пронађете одређени циљни елемент и вратите његов индекс. У случају да елемент није присутан, вратите -1. Проблем је генерално ...

opširnije

Скрт (или квадратни корен) техника разлагања

Добијате упит за опсег целобројни низ. Од вас ће бити затражено да одредите збир свих бројева који долазе у опсегу датог упита. Дати упит је два типа, а то су - Ажурирање: (индекс, вредност) дат је као упит, где вам је потребно ...

opširnije

Одвојите 0 и 1 у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Проблем „Одвоји 0 и 1 у низу“ тражи да се низ раздвоји у два дела, у 0 и у 1 с. 0 треба да буду на левој страни низа, а 1 на десној страни низа. …

opširnije

Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна

Проблем „Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Сада треба да пронађете подсеквенцу која има максимални збир с обзиром на то да не можете да узмете у обзир три узастопна елемента. Да се ​​подсетимо, подсеквенца није ништа друго до низ ...

opširnije

Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни

Проблем „Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни“ пружа нам две целобројне вредности м и н. Овде је м највећи број који може постојати у низу, а н број елемената који морају бити присутни у ...

opširnije

Минимални збир множења н бројева

Проблем „Минимални збир множења н бројева“ наводи да вам је дато н целих бројева и да морате минимизирати збир множења свих бројева тако што ћете истовремено узети два елемента која су суседна и вратити њихов збир мод 100 до један број…

opširnije

Бројте начине како доћи до н-те степенице помоћу корака 1, 2 или 3

Проблем „Бројање начина како доћи до н-те степенице помоћу корака 1, 2 или 3“ наводи да стојите на земљи. Сада треба да дођете до краја степеништа. Дакле, на колико начина можете доћи до краја ако можете да скочите само 1, 2, ...

opširnije